swipegesture

Efterløn er en dansk velfærdsordning, der via overførselsindkomst giver mulighed for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet nogle år før din pensionsalder.  

For at optjene ret til efterløn, skal du være tilmeldt efterlønsordningen og betale efterlønsbidrag i mindst 30 år.

Hvornår du kan gå på efterløn, afhænger af din alder.

Hvor meget du kan få i efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn og af størrelsen på din pensionsopsparing.

Læs mere om efterløn