swipegesture

CA er din studiepartner

Når du læser på en videregående uddannelse, kan du blive studiemedlem i CA Karrierepartner og a-kasse. Vi hjælper dig til et godt studieliv, så du er klar til et godt arbejdsliv efter uddannelsen.

Bliv gratis studiemedlem

Som gratis studiemedlem i CA får du en studiepartner, der er en aktiv del i dit lokale studiemiljø. Vi laver events og rådgiver studerende, både når det gælder studietrivsel, en optimal eksamensperiode, og når du skal lande det fede studiejob.

Med mere end 10.000 studiemedlemmer er CA en af de største organisationer for studerende i Danmark. Mange af vores studiemedlemmer læser på en samfundsvidenskabelig eller business-orienteret uddannelse.

Men det afgørende er egentlig ikke, hvad du læser, men om du vil have udvikling i dit studie- og arbejdsliv.

Dagpenge en måned før

Normalt får ledige dimittender først dagpenge efter en måned. Men hvis du har været studiemedlem uafbrudt i mindst et år op til uddannelsens afslutning, kan du få dagpenge allerede fra dagen efter uddannelsen.

Den første måned med dagpenge svarer til 14.557 kroner, som du går glip af, hvis du ikke har været studiemedlem i mindst 12 måneder op til uddannelsens afslutning.   

Studiemedlemskab

Du kan blive gratis studiemedlem i CA, så længe du opfylder nogle bestemte betingelser, herunder, at du er studerende og højst tjener 294.806,- kr. (inkl. SU) pr. år.

Derfor er det vigtigt, at du giver os besked, hvis dine forhold eller kontaktoplysninger ændrer sig, så vi kan holde dig opdateret med vigtig information.

Læs om krav til studiemedlemskab

Opdater mine kontaktoplysninger

Som studiemedlem i CA får du flere fordele:

Kurser og webinarer

Du får adgang til gratis studierelevante kurser og webinarer om fx Excel, studieteknik, studieophold m.m.

Læs mere om kurser og webinarer

Tips til studieliv og jobsøgning

Viden, værktøjer, sparring og hjælp til studieliv og jobsøgning under og efter uddannelsen.

Læs mere om studieliv

Billig studieforsikring

Som studiemedlem i CA får du adgang til CA Studieforsikring, som er en skræddersyet og billig forsikring til studerende – indbo-, ulykke- og rejseforsikring.

Læs mere om CA Studieforsikring

Advokathjælp under studiet

Gratis rådgivning i ansættelsessager af vores advokater i CA Advokathjælp – fx tjek af din ansættelseskontrakt i studiejobbet.

Læs mere om CA Advokathjælp

Hvis du er betalende medlem og skal starte på en uddannelse

Hvis du har været ledig eller haft arbejde og nu skal starte på en uddannelse, kan du søge om kontingentfritagelse, så du skifter fra at være betalende medlem til at være gratis studiemedlem.

Du kan være gratis studiemedlem i sammenlagt fem år.

For at blive fritaget for at betale kontingent og skifte status fra betalende til gratis studiemedlem, skal du udfylde denne formular, hvor du bl.a. skal oplyse os om, hvilket studie du skal starte på:

Opdatér dine studieoplysninger, så du sikrer din dagpengeret i fremtiden

Hold altid dine kontakt- og studieoplysninger på Mit CA opdateret, så du får vigtige informationer og notifikationer i tide.

Hvis du udskyder din slutdato på studiet

Hvis du afslutter din uddannelse på et senere tidspunkt end den dato, du tidligere har oplyst os om, skal du huske at oplyse os om den nye dato. På den måde bliver dit gratis studiemedlemskab forlænget. 

Hvis du læser videre på en overbygning

Hvis du afslutter en uddannelse og skal læse direkte videre på en ny uddannelse eller en overbygning, skal du udfylde formularen Skift status til læser videre og oplyse, hvilken uddannelse du læser videre på. 

Så fortsætter dit gratis studiemedlemsskab hos CA, og du får din ret til dagpenge alene på baggrund af din netop afsluttede uddannelse.

Når du har en ret til dagpenge, betyder det, at du har mulighed for at søge om dagpenge, hvis du stopper på dit studie før tid. Du skal skifte status senest 14 dage efter du har fået din sidste karakter.

OBS: Du skal kun udfylde formularen nedenfor, hvis du læser direkte videre, efter du har afsluttet en uddannelse, fx fra bachelor til kandidat. Er du ikke studerende pt. men skal starte på en uddannelse, skal du læse afsnittet: ”Hvis du skal starte på en uddannelse og i dag er betalende medlem” ovenfor.

Hvis du er færdiguddannet

Når du har fået din sidste karakter og er færdiguddannet, så skal du udfylde formularen Skift status til færdiguddannet.

Det er vigtigt, at du skifter status, også selvom du allerede har et job på hånden. På den måde sikrer du dig, at du kan søge om dagpenge, hvis du får brug for det nu eller senere.

Du skal skifte status senest 14 dage efter, du har fået din sidste karakter

Du kan ikke være gratis studiemedlem af a-kassen, hvis du dropper ud af dit studie. Du kan i stedet få dagpenge, hvis:

 • Du tidligere har gjort brug af dine dimittendrettigheder efter at have afsluttet en uddannelse

  eller

 • Du har optjent dagpenge som lønmodtager.

Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du har tilmeldt dig jobcentret, og hvor du er udmeldt fra dit studie.

Læs mere om, hvordan du melder dig ledig og søger om dagpenge

Du kan få dagpenge hvis:

 • Orloven varer mere end 4 uger, og der ikke bare er tale om ferielukning på din uddannelse

  og

 • Du allerede har optjent ret til dagpenge som nyuddannet eller lønmodtager

Vi skal bruge en skriftlig bekræftelse fra dit uddannelsessted om, at du har ret til orlov.

Upload min bekræftelse

Er du i tvivl, om du har ret til dagpenge under orlov, anbefaler vi, at du ringer til os på telefon 3314 9045.

Send os en besked og fortæl os:

 • Hvornår du stoppede på dit gamle studie
 • Navnet på dit nye studie
 • Navn på din nye uddannelsesinstitution
 • Startdato for din nye uddannelse
 • Forventet afslutningsdato

Det er vigtigt, at vi har dine korrekte uddannelsesoplysninger, så vi kan:

 • Vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for studiemedlemsskab
 • Skrive til dig om, hvordan du får dimittendrettigheder, når du er ved at være færdig med uddannelsen.

Du kan sagtens have et studiejob, mens du studerer, og fortsat være gratis studiemedlem. Det er bare vigtigt, at du ikke overskrider grænsen for hvor høj en indkomst, du må have.

Hvis du beholder dit studiejob, efter du er færdig med uddannelsen:

 • Skal du opfylde nogle betingelser for at kunne få supplerende dagpenge
 • Kan du få karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du efterfølgende siger op

Læs mere om supplerende dagpenge

Læs mere om karantæne

Hvis du er 30 år eller ældre, er der skrappere krav for at være gratis studiemedlem. Det kræver blandt andet, at du:

 • Opfylder betingelserne for at kunne få dagpenge som lønmodtager
 • Betaler til efterlønsordningen i hele perioden hvor du er gratis studiemedlem

Læs mere om krav til studiemedlemskab

Du kan højst væres gratis studiemedlem i en a-kasse i 5 år. Samtidig skal du leve op til nogle lovbestemte krav.

Hvis du ikke opfylder kravene til gratis studiemedlemskab gennem hele dit studie, kan det måske alligevel godt betale sig fortsat at være medlem og betale kontingent indtil du afslutter din uddannelse.

Læs mere om krav til studiemedlemskab

Hvis du ikke allerede er medlem, skal du melde dig ind som nyuddannet i a-kassen senest 14 dage, efter du afsluttede din uddannelse.

Har du ikke været medlem af en a-kasse i mindst et år, kan du tidligst få dagpenge en måned efter, du afsluttede dit studie.

Et godt studieliv

Det hele samlet et sted. Viden og inspiration til et godt studieliv

I CA står vi bag studieportalen studiepartner.dk. Her finder du gode råd, tilbud, tips og tricks til et godt studieliv.

Et godt studieliv

Det hele samlet et sted. Viden og inspiration til et godt studieliv

I CA står vi bag studieportalen studiepartner.dk. Her finder du gode råd, tilbud, tips og tricks til et godt studieliv.