CA er din studiepartner

Når du læser på en videregående uddannelse, kan du blive studiemedlem i CA Karrierepartner og a-kasse. Vi hjælper dig til et godt studieliv, så du er klar til et godt arbejdsliv efter uddannelsen.

Bliv gratis studiemedlem

Som gratis studiemedlem i CA får du en studiepartner, der er en aktiv del i dit lokale studiemiljø. Vi laver events og rådgiver studerende, både når det gælder studietrivsel, en optimal eksamensperiode, og når du skal lande det fede studiejob.

Med mere end 13.000 studiemedlemmer er CA en af de største organisationer for studerende i Danmark. Mange af vores studiemedlemmer læser på en samfundsvidenskabelig eller business-orienteret uddannelse.

Men det afgørende er egentlig ikke, hvad du læser, men om du vil have udvikling i dit studie- og arbejdsliv.

Dagpenge en måned før

Normalt får ledige dimittender først dagpenge efter en måned. Men hvis du har været studiemedlem i mindst et år, kan du få dagpenge allerede fra dagen efter uddannelsen.

Den første måned med dagpenge svarer til 13.836 kroner, som du går glip af, hvis du ikke har været studiemedlem i mindst 12 måneder.   

Som studiemedlem i CA får du flere fordele:

Kurser og webinarer

Du får adgang til gratis studierelevante kurser og webinarer om fx Excel, studieteknik, studieophold m.m.

Læs mere om kurser og webinarer

Tips til studieliv og jobsøgning

Viden, værktøjer, sparring og hjælp til studieliv og jobsøgning under og efter uddannelsen.

Læs mere om studieliv

Billig studieforsikring

Som studiemedlem i CA får du adgang til CA Studieforsikring, som er en skræddersyet og billig forsikring til studerende – indbo-, ulykke- og rejseforsikring.

Læs mere om CA Studieforsikring

Advokathjælp under studiet

Gratis rådgivning i ansættelsessager af vores advokater i CA Advokathjælp – fx tjek af din ansættelseskontrakt i studiejobbet.

Læs mere om CA Advokathjælp

Studiemedlemskab

Du kan blive gratis studiemedlem i CA, så længe du opfylder nogle bestemte betingelser, herunder, at du er studerende og højst tjener 232.212,- kr. (inkl. SU) pr. år.

Derfor er det vigtigt, at du giver os besked, hvis dine forhold eller kontaktoplysninger ændrer sig, så vi kan holde dig opdateret med vigtig information.

Læs om krav til studiemedlemskab

Opdater mine kontaktoplysninger

Du kan ikke være gratis studiemedlem af a-kassen, hvis du dropper ud af dit studie. Du kan i stedet få dagpenge, hvis:

 • Du tidligere har gjort brug af dine dimittendrettigheder efter at have afsluttet en uddannelse

  eller

 • Du har optjent dagpenge som lønmodtager.

Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du har tilmeldt dig jobcentret, og hvor du er udmeldt fra dit studie.

Læs mere om, hvordan du melder dig ledig og søger om dagpenge

Du kan få dagpenge hvis:

 • Orloven varer mere end 4 uger, og der ikke bare er tale om ferielukning på din uddannelse

  og

 • Du allerede har optjent ret til dagpenge som nyuddannet eller lønmodtager

Vi skal bruge en skriftlig bekræftelse fra dit uddannelsessted om, at du har ret til orlov.

Upload min bekræftelse

Er du i tvivl, om du har ret til dagpenge under orlov, anbefaler vi, at du ringer til os på telefon 3314 9045.

Send os en besked og fortæl os:

 • Hvornår du stoppede på dit gamle studie
 • Navnet på dit nye studie
 • Navn på din nye uddannelsesinstitution
 • Startdato for din nye uddannelse
 • Forventet afslutningsdato

Det er vigtigt, at vi har dine korrekte uddannelsesoplysninger, så vi kan:

 • Vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for studiemedlemsskab
 • Skrive til dig om, hvordan du får dimittendrettigheder, når du er ved at være færdig med uddannelsen.

Du kan sagtens have et studiejob, mens du studerer, og fortsat være gratis studiemedlem. Det er bare vigtigt, at du ikke overskrider grænsen for hvor høj en indkomst, du må have.

Hvis du beholder dit studiejob, efter du er færdig med uddannelsen:

 • Skal du opfylde nogle betingelser for at kunne få supplerende dagpenge
 • Kan du få karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du efterfølgende siger op

Læs mere om supplerende dagpenge

Læs mere om karantæne

Hvis du er 30 år eller ældre, er der skrappere krav for at være gratis studiemedlem. Det kræver blandt andet, at du:

 • Opfylder betingelserne for at kunne få dagpenge som lønmodtager
 • Betaler til efterlønsordningen i hele perioden hvor du er gratis studiemedlem

Læs mere om krav til studiemedlemskab

Du kan højst væres gratis studiemedlem i en a-kasse i 5 år. Samtidig skal du leve op til nogle lovbestemte krav.

Hvis du ikke opfylder kravene til gratis studiemedlemskab gennem hele dit studie, kan det måske alligevel godt betale sig fortsat at være medlem og betale kontingent indtil du afslutter din uddannelse.

Læs mere om krav til studiemedlemskab

Når du afslutter uddannelsen, har du mulighed for at få dagpenge som nyuddannet.

Hvis du er studiemedlem

Du skal give os besked om, at du har afsluttet studiet ved at udfylde ”Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse” (LINK MANGLER). Det skal du gøre senest 14 dage efter, du afslutter din uddannelse.

Har du været studiemedlem i mindst et år, kan du få dagpenge allerede dagen efter uddannelsens afslutning. Du kan dog tidligst få dagpenge, fra den dag du tilmelder dig som ledig på jobnet.dk.

Hvis du IKKE er medlem

Hvis du ikke allerede er medlem, skal du melde dig ind som nyuddannet i a-kassen senest 14 dage, efter du afsluttede din uddannelse.

Har du ikke været medlem af en a-kasse i mindst et år, kan du tidligst få dagpenge en måned efter, du afsluttede dit studie.

Læs mere om, hvad du skal gøre for at få dagpenge

Et godt studieliv

Det hele samlet et sted. Viden og inspiration til et godt studieliv

I CA står vi bag studieportalen studiepartner.dk. Her finder du gode råd, tilbud, tips og tricks til et godt studieliv.

Et godt studieliv

Det hele samlet et sted. Viden og inspiration til et godt studieliv

I CA står vi bag studieportalen studiepartner.dk. Her finder du gode råd, tilbud, tips og tricks til et godt studieliv.