swipegesture

Uddannelsens afslutning - Færdiguddannet

Du har ret til dagpenge som nyuddannet, hvis du melder dig ind/skifter status til nyuddannet senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. 

Uddannelsen er afsluttet, når al aktivitet på studiet er stoppet, og du har fået din sidste karakter.

Sidste studieaktivitet

Uddannelsen anses for afsluttet

Mundtlig eksamen:

Datoen for din eksamen.

Mundtligt forsvar af speciale eller hovedopgave:

Datoen for det mundtlige forsvar.

Skriftlig eksamen:

Datoen for offentliggørelsen af din karakter

Speciale eller hovedopgave, som ikke forsvares mundtligt:

Datoen for offentliggørelsen af din karakter.

Eller den dato, hvor din vejleder og censor skriver under på en forhåndsgodkendelse af specialet.

 

Hvis du ikke har meldt dig i a-kasse senest 14 dage efter du har fået din karakter eller forhåndsgodkendelse, kan uddannelsens afslutning også regnes fra den dato, hvor dit eksamensbevis udstedes. 

Eksamensbeviset skal dog være udstedt senest 2 måneder efter endt uddannelse.