swipegesture

Krav for at få gratis studiemedlemskab

Som studerende kan du blive gratis medlem af en a-kasse. Har du været studiemedlem af en a-kasse i mindst ét år, vil du kunne få dagpenge lige efter, du bliver færdig med studiet.

Der er en række krav, du skal leve op til, for at kunne blive gratis studiemedlem. Nogle af kravene bliver afgjort af din alder.

Du kan højst være gratis studiemedlem af en a-kasse i 5 år. Dette nulstilles ikke, hvis du skifter til en anden a-kasse.

Kravene er ens i alle a-kasser og er bestemt af lovgivningen.

Bliv studiemedlem af CA

Hvis du er er under 30 år, skal du kunne sige ja til 3 punkter for at få ret til gratis studie-medlemskab:

  • Jeg tager en uddannelse, der er normeret til minimum 18 måneder og svarer til 90 ECTS-point
  • Jeg havde bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før studiestart *
  • Jeg har ikke en indtægt, der er højere end 285.669,- kr. (inkl. SU) per år

Du kan højst være gratis studiemedlem i en a-kasse i 5 år.

* Der kan dispenseres for EU-borgere, der startede studie i perioden fra 14. marts 2020 - 27. juni 2020 eller i perioden 9. januar 2021 - 17. april 2021, men pga. COVID-19-restriktioner ikke havde fysisk ophold i Danmark ved studiestart.

Hvis du er 30 år eller ældre, gælder nogle skrappere krav, end hvis du ikke er fyldt 30 endnu.

Du skal kunne sige ja til følgende 5 punkter:

  • Jeg tager en uddannelse, der er normeret til minimum 18 måneder og svarer til 90 ECTS-point
  • Jeg havde bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før studiestart *
  • Jeg har ikke en indtægt, der er højere end 285.669,- kr. (inkl. SU) per år
  • Jeg betaler til efterlønsordningen ** i hele dit studie-medlemskab efter jeg er fyldt 30
  • Jeg har ret til dagpenge som lønmodtager

* Der kan dispenseres for EU-borgere, der startede studie i perioden fra 14. marts 2020 - 27. juni 2020 eller i perioden 9. januar 2021 - 17. april 2021, men pga. COVID-19-restriktioner ikke havde fysisk ophold i Danmark ved studiestart.

** Du skal være tilmeldt og begynde at betale til efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år. Efterlønsbidraget er pt. 1.593,- kr. pr. kvartal. De penge du betaler til efterlønsordningen, har du mulighed for at få tilbage igen senere.

Læs mere om efterløn

Hvis du ikke kan blive gratis studiemedlem

Hvis du ikke har mulighed for at blive gratis studiemedlem, har du to andre muligheder for at melde dig ind i CA. Enten kan du vælge at melde dig ind med mulighed for nedsat kontingent, eller du kan vente med at melde dig ind til du afslutter din uddannelse

Hvis du ikke kan blive gratis studiemedlem under hele (eller dele) af dit studie, kan det måske alligevel godt betale sig at være medlem i det sidste år inden, du afslutter uddannelsen. Også selvom du så skal betale kontingent i en periode, indtil du bliver færdig med uddannelsen.

Hvis du når at være medlem i mindst ét år, inden du afslutter uddannelsen, vil du nemlig stadig kunne få dagpenge allerede dagen efter uddannelsens afslutning. Hvis du ikke har været medlem i mindst et år, kan du tidligst få dagpenge en måned efter, du har afsluttet uddannelsen.

Studiemedlemskabet kan altså give dig en måneds ekstra dagpenge, hvis du står uden job efter studiet. Det svarer til 16.177,- kr., hvis du er forsørger og 14.106,- kr., hvis du ikke er forsørger. Til sammenligning er kontingent på kr. 505,- kr. om måneden, og det er fradragsberettiget.

Hvis du vælger denne løsning, skal du stadig huske at give os besked, når du har bestået din sidste eksamen. Det gør du ved at udfylde formularen Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse.

Når du læser på en SU-berettiget uddannelse, kan du søge om fritagelse for den del af kontingentet, der hedder ”administrationsbidrag”. På den måde, vil dit samlede månedlige kontingent blive sat ned til 381,- kr./md.

Søg om Fritagelse af betaling af administrationsbidrag

Du kan også vælge at blive deltidsforsikret og dermed reducere dit samlede månedlige kontingent til 253,- kr./md.

Kontakt os for nærmere rådgivning, hvis du overvejer at blive deltidsforsikret.

Hvis du af den ene eller anden grund ikke får meldt dig ind som studiemedlem i CA, kan du i stedet melde dig ind i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse.

Du vil så først få ret til dagpenge en måned efter, du færdiggjorde din uddannelse. Det er en såkaldt karensperiode, som er lovbestemt. De øvrige medlemstilbud hos CA kan du bruge allerede fra første dag af dit medlemskab.

For at blive medlem som nyuddannet, skal du melde dig ind senest 14 dage efter, du har færdiggjort din uddannelse.

Hvis du gerne vil sikre dig, at alt er i orden med din indmeldelse i CA, så kan du melde dig ind op til 3 måneder før, du afslutter din uddannelse. Skriv, at du først ønsker, at dit medlemskab skal gælde fra den dag, du bliver færdig med din uddannelse.

Så skal du bare sende os en mail på ca@ca.dk som bekræftelse indenfor 14 dage, efter du har afsluttet uddannelsen. På den måde skal du først betale kontingent herfra.

Meld dig ind som nyuddannet

Skift til dimittend ved afslutning af uddannelse

*Hvornår er min uddannelse afsluttet?

Hovedreglen er, at din uddannelse regnes for afsluttet den dag, du får din sidste karakter.

Hvis du afslutter din uddannelse med et speciale eller en hovedopgave

Din uddannelse anses for afsluttet den dag, din karakter offentliggøres. Afslutter du med et speciale, som du ikke skal forsvare mundtligt, anses uddannelsen for afsluttet den dag, din vejleder og censor har skrevet under på en forhåndsgodkendelse. Ellers vil det være den dag, du får din karakter.

Hvis du afslutter din uddannelse med en eksamen

Afslutter du uddannelsen med en mundtlig eksamen, gælder eksamensdatoen. Hvis du afslutter med en skriftlig eksamen, gælder datoen, hvor du får din karakter.

Du kan også bruge datoen for udstedelse af dit eksamensbevis

Har du ikke fået har meldt dig ind i a-kassen senest 14 dage efter, du har fået din karakter eller forhåndsgodkendelse? Så regnes uddannelsen som afsluttet fra den dato, hvor dit eksamensbevis blev udstedt. Beviset skal dog være udstedt senest 2 måneder efter endt uddannelse.