swipegesture

Hvornår er du forsørger?

Om du er forsørger eller ej har kun betydning for dine dagpenge, hvis du er nyuddannet.

Du kan få den høje dagpengesats for nyuddannede på 82%, når du har pligt til at forsørge et barn.

Du har forsørgerpligt, hvis du biologisk eller gennem adoption er far eller mor til minimum et barn under 18 år. Du behøver ikke at bo sammen med barnet for at have forsørgerpligt.

Du har ikke forsørgerpligt overfor bonusbørn. Altså, hvis du er samlevende med en person, der har egne børn.

Er du dansker eller borger i et andet EØS-land, er det et krav, at dit barn opholder sig i Danmark eller et andet EØS-land. Opholder barnet sig uden for EØS-området eller i Grønland eller på Færøerne, kan du få udbetalt dagpenge med 71,5%-satsen.

Er du ikke statsborger i et EØS-land, er det et krav, at barnet opholder sig i Danmark.