swipegesture

G-dage

Din tidligere arbejdsgiver skal betale dig en godtgørelse for de to første ledighedsdage, når du stopper med at arbejde. Det kaldes g-dage.

Du har krav på godtgørelsen, hvis du har arbejdet mindst 74 timer i de sidste 4 uger. Du må ikke selv have sagt arbejdet op.

Du kan ikke få dagpenge for disse dage, men godtgørelsen svarer til, hvad man højst kan få udbetalt i dagpenge.

Læs mere om g-dage