swipegesture

Ukontrollabelt arbejde

Hvis din arbejdsgiver ikke har indberettet løntimer men udelukkende din lønindtægt til Indkomstregisteret, kaldes dit arbejde i forhold til dagpengereglerne for ukontrollabelt arbejde.

Det gør din arbejdsgiver, hvis du ikke er lønnet i forhold til hvor mange timer du arbejder, men hvor der fx er aftalt et fast honorar for en opgave, eller hvis arbejdet fx er rent provisionslønnet.

Det samme er tilfældet, hvis du har fået et vederlag, der er indberettet som B-indkomst.

I de tilfælde skal din indtægt omregnes med en omregningssats, når vi skal beregne modregningen i dine dagpenge. Det fungerer ved at man dividerer lønindkomsten med den gældende omregningssats for at finde det antal timer, du skal modregnes for.

Omregningssatsen er i år 277,76 kr. Det betyder, at for hver gang du har tjent 277,76 kroner, så skal du modregnes for en time i dine dagpenge.