swipegesture

2 års-reglen

2 års-reglen gælder for dig, der er født efter 1959, og den har betydning for optjening af skattefri præmie ifm overgangen til efterløn.

Reglen går ud på at vente med at gå på efterløn i mindst 2 år efter udstedelse af efterlønsbeviset og i denne periode arbejde i 3.120 timer (fuldtidsforsikrede) / 2.496 timer (deltidsforsikrede).

Læs om skattefri præmie

Læs om efterløn