swipegesture

Skattefri præmie

Du kan optjene en skattefri præmie, hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter med at arbejde. Den skattefri præmie udbetales ved folkepensionsalderen.

For dig, der er født mellem 1. januar 1956 og 30. juni 1959 og har opfyldt udskydelsesreglen

Venter du med at gå på efterløn til du har opfyldt udskydelsesreglen, vil du herefter kunne optjene en skattefri præmie for hver 481. times arbejde.

Kun arbejde, der ligger i perioden efter at udskydelsesreglen er opfyldt, kan medregnes til optjening af skattefri præmie. Hvis du går på efterløn, kan du kun blive ved med at optjene præmier, hvis du venter med at gå på efterløn til 2 år efter, at du har fået efterlønsbevis, og du i den periode har haft mindst 3.120 løntimer (2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret). Der er mulighed for at optjene i alt 12 præmier, på tilsammen op til 175.896,- kr. som fuldtidsforsikret og 113.628,- kr. som deltidsforsikret.

For dig, der er født efter 1. juli 1959 og har opfyldt 2-års reglen

Venter du med at gå på efterløn til du har opfyldt 2 års-reglen, kan du begynde at optjene timer til skattefri præmie. Du optjener en skattefri præmie for hver 481. time, du arbejder. Du kan optjene op til 12 præmier. Den maksimale skattefri præmie udgør 170.448,- kr. (fuldtidsforsikrede) / 117.276,- kr. (deltidsforsikrede).

Læs mere om efterløn