swipegesture

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Du kan få op til 90% af den arbejdsindkomst, du hidtil har haft. Du kan dog højst få 19.728,- kr./md.

Mulighed for tillæg til dagpengene fra 1. maj 2023

Fra 1. maj 2023 vil nyledige dagpengemodtagere med en stærk arbejdsmarkedstilknytning kunne få et tillæg til dagpengene i de første tre måneders ledighed.

Læs mere om beskæftigelsestillægget

Vi beregner din dagpengesats, så den udgør 90% af din gennemsnitsindkomst i dine 12 højest lønnede måneder ud af de seneste 24 måneder, inden du blev ledig. Inden beregningen fratrækkes dit arbejdsmarkedsbidrag.

Der er en max sats for dagpenge, der betyder, at du højst kan få 19.728,- kr./md. i dagpenge.

For at få den højeste sats for fuldtidsforsikrede på 19.728,- kr./md. før skat, skal du i gennemsnit have haft en arbejdsindkomst på mindst 23.826,- kr. om måneden.

For at få den højeste sats for deltidsforsikrede på 13.152,- kr./md. før skat, skal du i gennemsnit have haft en arbejdsindkomst på mindst 15.885,- kr. om måneden.

Der er ingen minimumssats for dine dagpenge.

Når du først har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få en ny sats, før du har optjent en ny 2-årig dagpengeperiode.

Du skal være opmærksom på, at indtægt, der har været brugt til at beregne en sats til dig tidligere, ikke også kan bruges til beregning af en ny sats.

Beregning af dagpengesats, hvis du har haft mindre end 12 måneders arbejdsindkomst

Har du ikke haft nogen indkomst i 12 af de sidste 24 måneder, beregner vi din sats ud fra de måneder, du har haft arbejde.

Hvis du fx kun har arbejdet i 10 ud af de sidste 24 måneder, beregner vi din sats ud fra den gennemsnitlige arbejdsindkomst i disse 10 måneder.

Har du slet ikke haft nogen arbejdsindkomst i de sidste 24 måneder, forlænger vi 24-måneders perioden med 12 måneder og beregner din sats ud fra din gennemsnitsløn i denne periode på 36 måneder.

Disse indkomsttyper tæller med som arbejdsindkomst, når vi beregner din sats:

 • A-indkomst fra lønarbejde, som en arbejdsgiver har indberettet til SKATs indkomstregister. Arbejdet skal være udført på normale løn- og ansættelsesvilkår
 • B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud
 • Indkomst fra selvstændig virksomhed: Fra en personligt ejet virksomhed, det skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster. Det fremgår af rubrik 111 på SKATs årsopgørelse.

Indkomst fra selvstændig virksomhed:

 • Fra en personligt ejet virksomhed, det skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster. Det fremgår af rubrik 111 på SKATs årsopgørelse.
 • Fra en virksomhed drevet i selskabsform hvor du har afgørende indflydelse = hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50% af selskabet.
 • Du kan medtage din ejerandels overskud af selskabets skattepligtige resultat tillagt A-indkomst udbetalt fra selskabet.
 • Indkomst fra selvstændig virksomhed fordeles ligeligt ud på regnskabsåret. Du skal være opmærksom på, at indkomst fra selvstændig virksomhed først må bruges, når den fremgår af en årsopgørelse fra SKAT - for enkeltmandsvirksomheder er det d. 1. maj eller d. 1. juli året efter regnskabsårets afslutning alt afhængig af, om du anvender en udvidet selvangivelse eller ej.

Satsberegning for dig, der har optjent ret til dagpenge via en undtagelsesregel for selvstændige

Hvis du har optjent ret til dagpenge efter en undtagelsesregel, fordi du ikke har kunnet opfylde indkomstkravet indenfor de sidste 3 år, udregnes din dagpengesats på en særlig måde:

Din ret til dagpenge baseres udelukkende på indkomst fra selvstændig virksomhed indenfor de sidste 5 år. Dagpengesatsen beregnes ud fra gennemsnittet af de 2 regnskabsår med højest indkomst indenfor de sidste 5 år.

Har du ret til dagpenge som nyuddannet, afhænger din dagpengesats og hvor længe du kan få dagpenge af flere forhold.

 1. Har du ikke haft arbejde efter du afsluttede din uddannelse, kan du få dagpenge alene på baggrund af din uddannelse.

  I denne situation afhænger din sats af, om du er forsørger for et barn eller ej.

  • Er du ikke forsørger, vil du som nyuddannet ledig kunne få en fast sats på 71,5 % af den maksimale dagpengesats.

  • Hvis du er forsørger, vil du som nyuddannet ledig kunne få en fast sats på 82 % af den maksimale dagpengesats.

  OBS: Nye dagpengeregler for nyuddannede fra den 1. maj 2023

  Uanset om du er forsørger eller ej, har du 6 måneder efter du afsluttede din uddannelse mulighed for at få beregnet en højere dagpengesats. Denne mulighed har du, hvis du har haft mindst 3 måneder med indtægt, efter du har afsluttet din uddannelse.
 2. Har du haft arbejde efter du afsluttede din uddannelse, kan du vælge at få dagpenge ved at kombinere din uddannelse med dit lønarbejde eller alene på baggrund af din uddannelse.

Hvis du vælger at kombinere dit lønarbejde og din uddannelse, kan vi beregne en sats til dig ud fra dine skattepligtige indtægter i de 12 bedste måneder i de sidste 24 måneder. Læs mere om her, hvordan vi beregner din dagpengesats.

Måneder hvor du har været studerende, skal også tages med. Dog kun måneder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Du skal som minimum havde været medlem af en a-kasse i de 12 seneste måneder for at kunne bruge denne regel.

Ofte vil din sats være ret lav, fordi du kun har arbejdet på deltid, mens du var studerende. Og du skal være opmærksom på, at du ikke kan få beregnet en ny sats, førend du har haft så meget arbejde at du kan få en ny dagpengeret. Men husk – du kan altid vælge at få den faste sats for nyuddannede.

Når du har valgt og fået udbetalt dine første dagpenge, kan du ikke vælge om.