swipegesture

3 måder at få dagpengeret som nyuddannet

Som nyuddannet er der tre måder, du kan få ret til dagpenge på.

 1. Ret til dagpenge alene ud fra din uddannelse
 2. Ret til dagpenge ud fra både din uddannelse og efterfølgende arbejde
 3. Ret til dagpenge alene ud fra dit arbejde

De tre måder har betydning for
• hvor længe du kan få dagpenge
• hvor meget du kan få udbetalt
• hvilken dato du har ret til dagpenge fra

De færreste kan opfylde betingelserne for alle tre måder, men for nogle kan det betale sig, at sætte sig ind i de forskellige valgmuligheder.

Dette er den mest almindelige vej til dagpengeret for nyuddannede.

Du har ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse, hvis du

 1. har afsluttet en SU-berettigende uddannelse af mindst 18 måneders varighed
 2. har haft bopæl og ophold i Danmark lige inden du startede uddannelsen og senest 14 dage efter uddannelsens afslutning
 3. opfylder et sprogkrav
 4. har meddelt os, at du har afsluttet din uddannelse, senest 14 dage efter du er blevet færdig. Læs mere her 

Hvor længe?

Du har ret til dagpenge i 1.924 timer indenfor en periode på 2 år. 1.924 timer svarer til fulde dagpenge i et år.

Hvor meget?

Dine dagpenge som nyuddannet afhænger af, om 

 • du er forsørger for et barn.
 • du er fyldt 30 år. 

Er du forsørger for et barn?

Du får 16.694 kroner om måneden før skat i dagpenge. Din sats falder ikke, så længe du er forsørger.

Er du ikke forsørger for et barn?

Du får 14.557 kroner om måneden før skat de første 481 timer, du er ledig. 481 timer svarer til 3 måneder som fuldtidsledig.  

Derefter bliver dagpengesatsen sat ned til

 • 12.645 kr., hvis du er fyldt 30 år.

 • 10.011 kr., hvis du ikke er fyldt 30 år.

  Hvis du fylder 30 år, mens du er ledig, stiger dine dagpenge til 12.645 kr. fra den 1. i måneden efter du fylder 30 år.

Får du et barn, vil dine dagpenge stige til 16.694 kr. pr. måned før skat fra den 1. i måneden efter barnets fødsel, uanset hvor mange timer, du har modtaget dagpenge.

Få beregnet en ny dagpengesats

Uanset om du er forsørger eller ej, har du mulighed for at få beregnet en individuel og måske bedre dagpengesats, hvis:

 • du har fået udbetalt løn i mindst 3 måneder, efter du afsluttede uddannelsen, og
 • der er gået mindst 6 måneder siden du afsluttede uddannelsen.

Hvornår?

Du har ret til dagpenge allerede fra dagen efter uddannelsen er afsluttet, hvis du har været medlem af CA i mindst ét år, før din uddannelse slutter,

Hvis du ikke har været medlem i mindst ét år, har du først ret til dagpenge som nyuddannet en måned efter uddannelsens afslutning.

Du kan altid tidligst få ret til dagpenge fra den dag, du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk og stillet dig til rådighed for fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Hvis du har arbejde efter uddannelsen, deltid eller fuldtid, har du også mulighed for at få dagpengeret ud fra både uddannelse og arbejde. 

I så fald får du ret til dagpenge i 2 år, i stedet for 1 år. Du skal heller ikke opfylde det sprogkrav som gælder, hvis du får dagpeneret ud fra din uddannelse alene. 

Til gengæld får du efter denne model ikke en fast dagpengesats for nyuddannede.

I stedet bliver der beregnet en dagpengesats ud fra dit arbejde. Du skal være opmærksom på, at det kan give mere eller mindre i dagpenge end i model 1, afhængig af hvor meget du har tjent. 

Hvordan?

Der er fire betingelser, der skal være opfyldt for at du kan få dagpengeret ud fra både din uddannelse og efterfølgende arbejde: 

 1. Du skal have afsluttet en SU-berettigende uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 2. Du skal have haft arbejde efter du har afsluttet din uddannelse. Der behøver ikke være tale om fuldtidsarbejde.
 3. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder når du beder om dagpenge.
 4. Du må ikke først have fået udbetalt dagpenge som nyuddannet.

Hvor længe?

Du har ret til dagpenge i 3.848 timer indenfor en periode på 3 år. 3.848 timer svarer til fulde dagpenge i to år.

Hvor meget?

Du får beregnet en dagpengesats ud fra de bedste 12 måneders indtægt inden for de sidste 24 måneder. Har du arbejdet i færre end 12 måneder, beregner vi gennemsnitsindkomsten ud fra de måneder der er.

Vi kan kun bruge arbejdsperioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Den sats vi beregner til dig vil være fastlåst i hele din dagpengeperiode.

Hvornår?

Du har ret til dagpenge fra dagen efter din første arbejdsdag, efter du har afsluttet din uddannelse. Du kan først få udbetalt dagpengene, når vi kan se lønnen i Skattestyrelsens indkomstregister. Har du været i arbejde på fuld tid, har du tidligst ret til dagpenge, når du igen er ledig.
Du kan altid tidligst få ret til dagpenge fra den dag, du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk og stillet dig til rådighed for fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Denne model kan bruges, hvis du alene via arbejdsindkomst kan opfylde kravene til at få dagpenge.

Dvs. uden også at skulle bruge perioden med uddannelse. Du behøver ikke at have haft arbejde efter du har afsluttet uddannelsen, hvis du indenfor de sidste tre år forud for du beder om dagpenge kan opfylde indkomstkravene. 

Det giver dig mulighed for en højere sats, en længere dagpengeperiode, ikke at skulle opfylde sprogkravet og måske en bedre sats afhængig af størrelsen af din arbejdsindkomst.

Hvordan?

Du skal opfylde de samme krav, som hvis du bliver ledig som lønmodtager efter et arbejde:

 • Du har indenfor de seneste tre år haft en arbejdsindkomst på mindst 263.232,- kr. Indkomsten opgøres månedsvis, og du kan højest medregne indkomst på 21.936,- kr. om måneden.

  Alt hvad du har haft af arbejdsmarkedspligtig indkomst de seneste 3 år tæller med.

  Kun indkomst i perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse, tæller med.

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder, når du melder dig ledig.

Hvor længe?

Du har ret til dagpenge i 3.848 timer indenfor en periode på 3 år. 3.848 timer svarer til fulde dagpenge i to år.

Hvor meget?

Du får beregnet en dagpengesats ud fra de bedste 12 måneders indtægt inden for de sidste 24 måneder. Har du arbejdet i færre end 12 måneder, beregner vi gennemsnitsindkomsten ud fra de måneder, der er.

Vi kan kun bruge arbejdsperioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Den sats vi beregner til dig, vil være fastlåst i hele din dagpengeperiode.

Hvornår?

Fra dagen efter du har afsluttet din uddannelse.

Du kan altid tidligst få ret til dagpenge fra den dag, du har tilmeldt dig som ledig på jobnet.dk og stillet dig til rådighed for fuldtidsarbejde som lønmodtager

Hvilken dagpengemodel skal jeg vælge?

CA kan ikke anbefale dig, hvilken løsning du skal vælge. Men du kan bruge denne dagpengeguide til at se dine muligheder og beregne, hvad du kan få i dagpenge, hvis du får brug for det.

Guiden tager udgangspunkt i valget mellem model A og B,  som er de modeller, som er relevante for de fleste nyuddannede. 

Vær opmærksom på at du først endeligt skal vælge model, når du melder dig ledig.

Eksempler på de forskellige dagpengemodeller, når du er nyuddannet

Som nyuddannet kan din dagpengeret afhænge af, om du har arbejde efter uddannelsen. Se eksempler på, hvordan du er stillet med de forskellige dagpengemodeller.

Nyuddannet

Læs mere om dine muligheder som nyuddannet. Meld dig ledig, hvis du søger om dagpenge. Og husk at skifte status fra studiemedlem til nyuddannet - eller meld dig ind - senest 14 dage efter uddannelsen.