Sådan beregner vi din dagpengesats

Hvor meget du får i dagpenge afhænger af, hvad du har tjent ved at arbejde, før du blev ledig.

Som udgangspunkt svarer dagpengene til 90% af din gennemsnitsindkomst, inden du blev ledig.

Hvis du er fuldtidsforsikret, kan du dog højst få den maksimale dagpengesats på 19.728,- kr./md. før skat.

Du kan få den maksimale dagpengesats, hvis du i gennemsnit har haft en arbejdsindkomst på mindst 23.826,- kr./md.

For at få den højeste sats for deltidsforsikrede på 13.152,- kr./md. før skat, skal du i gennemsnit have haft en arbejdsindkomst på mindst 15.885,- kr./md.

Der er ingen nedre grænse for din dagpengesats.

Se en oversigt over aktuelle dagpengesatser

Din gennemsnitlige arbejdsindkomst beregner vi som et gennemsnit af dine 12 bedste indkomstmåneder inden for de seneste 24 måneder.

Det er kun arbejdsindkomst i de måneder, hvor du har været medlem af en a-kasse, der kan tælles med.

Har du i de 24 måneder ikke haft en arbejdsindkomst i 12 måneder, men fx kun 10 måneder, beregner vi gennemsnitsindkomsten ud fra de 10 måneder.

Har du slet ikke haft nogen arbejdsindkomst i de sidste 24 måneder, kigger vi på de sidste 36 måneder og beregner din sats ud fra din gennemsnitsløn i den periode.

Når du først har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få en ny sats beregnet, før du har optjent ret til en ny dagpengeperiode

OBS: Hvis en indtægt har været brugt til at beregne en sats til dig tidligere, kan den ikke bruges til beregning af en ny sats.