swipegesture

Sådan beregner vi din dagpengesats

Dagpenge som lønmodtager

Hvor meget du får i dagpenge afhænger af, hvad du har tjent ved at arbejde, før du blev ledig.

Dagpengene kan max være 90% af din gennemsnitsindkomst, inden du blev ledig.

Hvis du er fuldtidsforsikret, kan du dog højst få den maksimale dagpengesats på 19.728,- kr./md. før skat. 

Du kan få den maksimale dagpengesats, hvis du i gennemsnit har haft en arbejdsindkomst på mindst 23.826,- kr./md. 

De første 3 måneder du er ledig, kan du desuden få et beskæftigelsestillæg på op til 3.721 kr./md. Det kræver, at du gennemsnit har haft en arbejdsindkomst på 28.320 kr./md.

For at få den højeste sats for deltidsforsikrede på 13.152,- kr./md. før skat, skal du i gennemsnit have haft en arbejdsindkomst på mindst 15.885,- kr./md.

De første 3 måneder du er ledig, kan du desuden få et beskæftigelsestillæg på op til 2.480 kr./md. Det kræver, at du gennemsnit har haft en arbejdsindkomst på 18.880 kr./md

Der er ingen nedre grænse for din dagpengesats.

Dagpenge som nyuddannet

Hvis du er nyuddannet, kan du have flere muligheder for dagpenge.

Dagpengesatser

Se en oversigt over aktuelle dagpengesatser

Din gennemsnitlige arbejdsindkomst beregner vi som et gennemsnit af dine 12 bedste indkomstmåneder inden for de seneste 24 måneder.

Det er kun arbejdsindkomst i de måneder, hvor du har været medlem af en a-kasse, der kan tælles med.

Har du i de 24 måneder ikke haft en arbejdsindkomst i 12 måneder, men fx kun 10 måneder, beregner vi gennemsnitsindkomsten ud fra de 10 måneder.

Har du slet ikke haft nogen arbejdsindkomst i de sidste 24 måneder, kigger vi på de sidste 36 måneder og beregner din sats ud fra din gennemsnitsløn i den periode.

Når du først har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få en ny sats beregnet, før du har optjent ret til en ny dagpengeperiode

OBS: Hvis en indtægt har været brugt til at beregne en sats til dig tidligere, kan den ikke bruges til beregning af en ny sats.