swipegesture

CA's oversigt over reglerne for arbejde i udlandet. 

  Arbejde udenfor EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz Arbejde i EØS-land (EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz) Arbejde i EØS-land, men midlertidigt udstationeret for en dansk arbejdsgiver.
Kan du forblive medlem af din danske a-kasse? Du kan forblive medlem af CA, mens du arbejder i udlandet Du skal skifte til arbejdsløshedsforsikringen i det land, du arbejder i. Du kan forblive medlem af CA, mens du arbejder i udlandet. Det kræver, at du får en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du kan bevare din danske sociale sikring.
Kan du fortsat betale til efterlønsordningen, mens du arbejder i et andet land? Ja Nej, du kan ikke indbetale efterlønsbidrag under dit udlandsophold. Til gengæld har du mulighed for at efterbetale efterlønsbidraget, når du kommer tilbage til Danmark. Der er særlige regler om anciennitet. Ja
Kan du medregne ancienniteten fra en udenlandsk arbejdsløshedsforsikring, når du vender hjem? Nej. Du forbliver medlem af CA og beholder din anciennitet, mens du arbejder i udlandet. Ja, hvis du søger skriftligt om optagelse inden, der er gået 8 uger fra din forsikring er ophørt i det andet land. Hvis du har  været ude af CA eller en anden dansk a-kasse i mere end fem år, er der særlige regler om arbejdskrav. Se mere nedenfor *) Nej. Du forbliver medlem af CA og beholder din anciennitet, mens du arbejder i udlandet.
Kan du medregne arbejdet til genoptjening af ny dagpengeret, når du vender hjem? Ja Ja Ja
Kan du medregne arbejdet til beregning af ny dagpengesats, når du vender hjem? Ja Ja Ja
*) Hvis du har været væk fra en dansk a-kasse i mere end 5 år, skal du opfylde et arbejdskrav på mindst 296 timer inden for de efterfølgende 12 uger, for at få overført ancienniteten fra din arbejdsløshedsforsikring i udlandet. Arbejdet skal udføres i Danmark og første arbejdsdag skal ligge inden 8 uger fra din forsikring i udlandet er ophørt.