swipegesture

Det skal du betale i efterlønsbidrag

Som medlem af CA betaler du a-kassekontingent. Hvis du vil være med i efterlønsordningen, skal du også betale et ekstra kontingent, et efterlønsbidrag.

For at få ret til efterløn, skal du betale efterlønsbidrag i op til 30 år. Du skal senest begynde at betale til efterlønsordningen, når du fylder 30 år. Men, du kan vælge at starte indbetalingen, inden da. Det giver dig mulighed for senere at holde pause med at betale efterlønsbidrag

Efterlønsbidraget er:

Ligesom a-kassekontingentet kan efterlønsbidraget trækkes fra i skat.

Du kan til enhver tid fravælge efterlønsordningen og få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt. 

Læs mere om efterløn

Du skal normalt betale efterlønsbidrag i 30 år. Men, er du født før 1. januar 1978, gælder der andre regler:

Hvis du er født før 1. januar 1959

Du kan opfylde indbetalingskravet ved at opfylde 1 af disse 2 krav:

  • Du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. juli 1999, indtil du er 60 år eller mere. Du har betalt i mindst 20 år inden for de sidste 25 år
  • Du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999, og du har været medlem af en a-kasse i 20 år inden for de sidste 25 år

Hvis du er født i perioden 1. januar 1959 til 31. december 1975

Du kan opfylde indbetalingskravet ved at betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar 2008 i mindst 25 år og indtil det tidspunkt, hvor du når efterlønsalderen.

Hvis du har betalt bidrag i en periode før 1. januar 2008 kan du have mulighed for en såkaldt bidragsfri periode, hvor du ikke behøver betale efterlønsbidrag.

Hvis du er født før den 1. juli 1964

Du kan opfylde indbetalingskravet ved at betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. juli 1999, indtil du får et efterlønsbevis eller går på efterløn – dog i mindst 20 år.

Hvis du er født i perioden 1. januar 1976 til 31. december 1977

Du kan opfylde indbetalingskravet ved at betalt efterlønsbidrag senest fra den dag, du fyldte 32 år – dog i mindst 30 år.

Du skal være medlem af en dansk a-kasse for at kunne indbetale efterlønsbidrag og for at få ret til efterløn senere hen. Derfor er der nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på, hvis du skal arbejde i udlandet.

Arbejde i et EØS-land

Arbejder du uden for Danmark i et andet EØS-land, vil du normalt være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du bor og arbejder.

Det betyder, at du ikke kan indbetale efterlønsbidraget under dit udlandsophold.

Til gengæld har du mulighed for at efterbetale efterlønsbidraget, når du kommer tilbage til Danmark.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan gå på efterløn eller søge om et efterlønsbevis, når du kommer tilbage til Danmark efter et arbejdsophold i udlandet.

For at du kan opnå ret til efterløn eller efterlønsbevis, skal du have haft en indtægt på mindst 228.348 kr. inden for de seneste 3 år. Halvdelen af indtægten skal være være optjent i Danmark.

Arbejde uden for EØS

Du kan fortsat være medlem af a-kassen, hvis du skal på et midlertidigt arbejdsophold i et land udenfor EØS. Det betyder, at du under udlandsopholdet fortsat kan indbetale efterlønsbidraget.

For at du kan opnå ret til efterløn eller efterlønsbevis, skal du haft en indtægt på mindst 228.348 kr. inden for de seneste 3 år. Halvdelen af indtægten skal være være optjent i Danmark.