swipegesture

Fortryd fravalg af efterløn

Har du tidligere fravalgt efterlønnen og fortrudt det?

Hvis du er født før 1. juli 1960, har du mulighed for at fortryde og alligevel tilmelde dig efterlønsordningen igen, hvis du opfylder 3 betingelser:

  • Du skal tilmelde dig efterlønsordningen senest 15 år før efterlønsalderen
  • Du skal være medlem af en a-kasse uden afbrydelser:
    • Fra 1. januar 1997, hvis du er født før 1973
    • Siden den dag du fyldte 24 år, hvis du er født 1973 eller senere
  • Du skal ikke kunne opnå ret til efterløn inden folkepensionsalderen efter de almindelige regler

Du kan ikke bruge fortrydelsesordningen, hvis du har meldt dig ud af efterlønsordningen og fået udbetalt dine efterlønspenge skattefrit enten i 2012, 2018 eller i første halvår af 2022.

Når du bliver tilmeldt efterlønsordningen senere end normalt, når du heller ikke at betale så meget i efterlønsbidrag. 

Derfor bliver din efterløn nedsat med 2% for hvert hele år, du ikke har betalt bidrag.

For hver hele måned du derudover ikke har betalt bidrag, vil din sats blive nedsat med 2%.

Der er ikke mulighed for at efterbetale de manglende efterlønsbidrag.

Hvis du arbejder, efter du når efterlønsalderen, kan du få en skattefri præmie.

Når du bliver tilmeldt efterlønsordningen senere end normalt, når du ikke at betale så meget i efterlønsbidrag. 

Derfor bliver den skattefri præmie reduceret med 4% for hvert hele år, du ikke har betalt bidrag. For hver hele måned du derudover ikke har betalt bidrag, vil din sats blive nedsat med 0,17%.

Vil du gerne tilmelde dig efterlønsordningen via fortrydelsesordningen, så send en mail til ca@ca.dk.