swipegesture

Hvis du er fuldt ledig i en måned, får du dagpenge for 160,33 timer.

Men du får fradrag i dagpengene, hvis:

  • Du arbejder eller har lønindtægter
  • Du ikke står tilmeldt som ledig på jobcentret
  • Du er på ferie, syg, eller på anden måde ikke er til rådighed.

På dit dagpengekort skal du oplyse om alt arbejde – uanset om det er lønnet eller ulønnet.

Du skal oplyse:

  • Hvor mange arbejdstimer du har haft
  • Din løn, hvis du ikke aflønnes pr. time, du arbejder
  • Arbejdsgiverens navn og adresse

Vi skal også vurdere, om du kan få supplerende dagpenge, og hvordan arbejdet skal modregnes i dagpengene.

Du skal derfor sende os en kopi af din kontrakt. Hvis du ikke har en kontrakt, skal du og din arbejdsgiver i stedet udfylde et skema til oplysning om beskæftigelse for hvert ansættelsesforhold.

Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal vi også have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver inden der er gået 5 uger.

Læs om reglerne for supplerende dagpenge

Stort set alle indtægter, du har, skal modregnes i de ydelser, vi udbetaler. Derfor skal du altid oplyse os om indtægter du får, mens du modtager ydelser fra CA.

Det kan måske være svært at få plads til at beskrive hvilken type af indtægt, det drejer sig om, på selve dagpengekortet. Derfor er du er altid velkommen til at supplere oplysningerne på kortet med et brev og/eller bilag.

Hvad bliver modregnet?

Vi skal altid modregne løn, feriegodtgørelse, bestyrelseshonorar, skattepligtige diæter for møder og offentlige hverv som fx borgmester og rådmand samt pensioner med løbende udbetalinger fra helt eller delvist arbejdsgiver finansierede pensionsordninger.

Hvad bliver ikke modregnet?

Vi skal ikke modregne beløb, du får for hverv som nævning, domsmand og tilforordnet ved valg. Vi skal heller ikke modregne bonus, kapitalpensioner, erstatninger og indtægt ved salg af fast ejendom.

Mens du er syg, skal du selvfølgelig ikke være jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Husk på din første sygedag at registrere din sygdom på jobnet.dk.

På dit dagpengekort skal du skrive S ud for hver enkelt sygedag.

Hvis du er syg i op til 14 dage, få du fortsat udbetalt dagpenge, hvis du ikke samtidig har et fast deltidsjob.

Hvis du er syg i mere end 14 dage, er det herefter din kommune, der skal betale dig sygedagpenge. CA sørger for at give din kommune besked om, at du er syg.

Hvis du har et fast deltidsjob, vil du få udbetalt sygedagpenge fra din kommune fra første sygedag.

Sygedagpengene udbetales med den samme sats som dine dagpenge.

Læs mere om sygdom og ledighed

Når du holder ferie, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor får du ikke udbetalt dagpenge, når du holder ferie.

Hvis du har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, kan du få udbetalt feriepenge for de dage, du holder ferie.

Hvis du har optjent feriedagpenge, kan du få udbetalt feriedagpenge fra CA for de dage, du holder ferie. Men først når du har brugt alle dage med betalt ferie fra en arbejdsgiver.

I begge tilfælde skal du på dagpengekortet skrive F ud for hver af dagene, du holder ferie.

Læs om ferie mens du er ledig

Hvis du bliver omfattet af strejke på din arbejdsplads, får du ikke løn under strejken. Det samme gælder, hvis du i stedet bliver omfattet af lock-out fra arbejdsgiverens side.

Selvom du ikke får løn under konflikten, kan du ikke få dagpenge i stedet, da dagpenge ikke må bruges til finansiering i en konfliktsituation.

Hvis du er med i en fagforening, kan du eventuelt få konfliktstøtte derfra.

Spørgsmål om en eventuel konflikt, og muligheden for udbetaling af konfliktstøtte, skal du stille til din eventuelle fagforening.

Er du ikke medlem af en fagforening, vil du som udgangspunkt få løn som normalt fra din arbejdsgiver, da du ikke anses for at være en del af konflikten.

Dagpenge, hvis du i forvejen er ledig

Hvis du ikke er ansat på en konfliktramt virksomhed, når konflikten starter, vil dine dagpenge som udgangspunkt ikke blive påvirket af en konflikt.

Læs mere om konflikt

En arbejdsgiver er forpligtet til at betale arbejdsgivergodtgørelse - også kaldet g-dage - for de 2 første ledige dage. Godtgørelsen svarer til dine dagpenge.

På dit dagpengekort skal du skrive G ud for hver enkelt dag med arbejdsgivergodtgørelse.

Læs mere om g-dage