swipegesture

Hvis dine dagpenge udløber

Udgangspunktet er, at du har ret til dagpenge i 2 år. Men hvad sker der, når de 2 år er gået?

Du kan enten genoptjene eller forlænge din ret til dagpenge, hvis du har haft arbejde siden, du begyndte at bruge af dine dagpenge.

I nogle tilfælde kan du få et seniorjob eller søge om kontanthjælp hos kommunen. Det kræver dog, at nogle bestemte kommunale regler og betingelser er opfyldt.

Du har mulighed for at få enten en ny 2-årig periode med dagpenge eller forlænge din nuværende, hvis du har haft arbejde.

Hvordan du genoptjener eller forlænger dine dagpenge afhænger dog af din situation.

Læs om forlængelse og genoptjening af ret til dagpenge

Hvis dine dagpenge udløber tidligst 5 år, før du når efterlønsalderen, og du i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn, har du ret til et seniorjob i din kommune.

Her kan du læse mere om seniorjob-ordningen.

Hvis du ikke kan få dagpenge og ikke har andet forsørgelsesgrundlag, kan du i nogle tilfælde få kontanthjælp fra kommunen.

Her kan du læse mere om kontanthjælp