swipegesture

Du har ret til et seniorjob gennem kommunen, hvis din ret til dagpenge udløber tidligst 5 år før du når efterlønsalderen. Samtidig skal du opfylde betingelserne for at kunne gå på efterløn.

Hvis du først kan gå på efterløn som 64-årig, kan du fx kun få et seniorjob, hvis din dagpengeret udløber efter, du er fyldt 59 år.

Vær opmærksom på, at din efterlønsalder afhænger af, hvornår du er født.

Læs mere om din efterlønsalder.

Du kan tidligst starte i et seniorjob, den dag din ret til dagpenge udløber.

I et seniorjob bliver du ansat i din kommune til overenskomstmæssig løn.

Du kan kun opsiges fra dit seniorjob, hvis du ikke overholder de aftaler, som er indgået med arbejdsgiveren. Seniorjobbet fortsætter frem til, du går på efterløn. Bliver stillingen nedlagt, skal kommunen tilbyde dig et nyt seniorjob.

Hvis du har ret til et seniorjob, vil vi kontakte dig og vejlede dig om muligheden for seniorjob ca. 3 måneder, før din ret til dagpenge udløber.

Du skal selv ansøge om et seniorjob i din kommune. Det kan du gøre fra 3 måneder inden din ret til dagpenge udløber, og du skal have ansøgt senest 2 måneder efter.

Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter din ansøgning, dog tidligst fra den dag, din ret til dagpenge udløber. Derfor er det en rigtig god idé, at du kontakter dem, så snart der kun er 2-3 måneder, til din dagpengeret udløber. Ellers kan du risikere, at du får en periode uden forsørgelse - fra dine dagpenge ophører, og indtil du får din første løn for dit seniorjob.

Ansættelsen skal så vidt muligt tage hensyn til dine forudsætninger og interesser, men kommunen har ikke pligt til at finde et job, der matcher dine tidligere erfaringer.

Du skal være til rådighed for formidlet arbejde, mens du arbejder i seniorjobbet. Du skal fortsat betale kontingent til a-kassen samt efterlønsbidrag. Du kan ikke optjene retten til en ny periode på dagpenge via seniorjobordningen.

Læs mere om mulighederne og reglerne for seniorjobordningen på borger.dk