swipegesture

Hvis du skal læse videre - fra bachelor til kandidat

Skal du læse videre på en kandidatuddannelse eller en anden overbygning, bør du sikre dig ret til dagpenge i de næste 2 år. Det gør du ved at give os besked om, at du læser videre. På den måde kan vi sikre dig retten til dagpenge og samtidg forlænge sit gratis studiemedlemskab. 

Når du har en ret til dagpenge, giver det dig mulighed for at søge om dagpenge, hvis du stopper på dit studie før tid. Du vil også være bedre stillet, hvis du skulle få brug for barselsdagpenge, inden du afslutter dit studie.

Sådan gør du…

Senest 14 dage efter, du har fået din sidste karakter på din nuværende uddannelse (fx bachelor), skal du udfylde formularen Skift status til læser videre og oplyse os om, hvilken uddannelse du læser videre på.

Dit studiemedlemskab fortsætter uden ændringer.

Hvis du ikke fortæller os, at du har afsluttet din uddannelse

Hvis du ikke oplyser os om, at du har afsluttet din uddannelse, fx en bachelor, senest 14 dage efter uddannelsens afslutning, bliver du automatisk betalende medlem. Du vil ikke automatisk være sikret ret til dagpenge de næste 2 år. Den ret vil du først skulle optjene ved at arbejde.

Hvis du ikke får skiftet status, men fortsat er studerende og vil være gratis studiemedlem, skal du søge om kontingentfritagelse ved at udfylde Ansøgning om kontingentfritagelse – studerende.

Hvis du ikke er studiemedlem endnu

Du kan godt få rettigheder som nyuddannet efter en bachelor, selvom du ikke er studiemedlem endnu. Du skal blot søge om optagelse som nyuddannet senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.

Derefter kan du søge om kontingentfritagelse, så du kan fortsætte som gratis studiemedlem.