swipegesture

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Lønmodtager

Du kan få dagpenge i 2 år, som du skal bruge inden for en periode på 3 år. Vi udbetaler dagpenge i timer, hvor 2 år svarer til 3.848 timer.

Vær opmærksom på at du både kan forlænge og genoptjene dine dagpenge med eventuelle arbejdstimer.

Nyuddannet

Som nyuddannet får du som hovedregel ret til dagpenge i 1 år, som du skal bruge inden for en periode på 2 år. Vi udbetaler dagpenge i timer, hvor 1 år svarer til 1.924 timer.  

Læs mere om dagpengeregler for nyuddannede

Hvis du bliver ledig igen, kan du bruge resten af de timer med dagpenge, du har tilbage fra din oprindelige dagpengeperiode.

Har du arbejdet mindst 1.924 timer (1 år på fuldtid) siden du sidst var ledig, vil du automatisk få en ny 2-årig periode med dagpenge.

Har du ikke arbejdet 1.924 timer, kan timerne i stedet bruges til at forlænge 2-års perioden med op til 1 år. Hver arbejdstime giver ret til 2 timer på dagpenge. Har du fx arbejdet 100 timer, siden du sidst var ledig, kan du få dagpenge i 200 timer oven i de timer, du har tilbage, fra du sidst var ledig.

Vi skriver til dig, når dine dagpenge er ved at udløbe, så du kan beslutte, om du vil bruge muligheden for at forlænge din dagpengeperiode.

Vær opmærksom på, at hvis du inden for de seneste 8 år har modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år, bliver din periode med ret til dagpenge reduceret med en måned. Vi skriver til dig, hvis du nærmer dig den situation.

Du kan optjene en ny 2-årig periode med dagpenge, hvis du, siden du sidst fik dagpenge, har haft en vis mængde arbejdstimer som enten lønarbejder, freelancer eller selvstændig.

Du kan følge med i hvor mange timer, du løbende optjener via dine dagpengetællere på jobnet.

Har du været lønmodtager, skal du indenfor de sidste 3 år have fået indberettet mindst 1.924 løntimer (hvilket svarer til 1 års fuldtidsarbejde) og som deltidsforsikret 1.258 løntimer.

Indkomst fra arbejde som selvstændig eller freelancer sidestilles med løntimer via omregning til timer. Din indkomst omregnes til timer med en omregningsfaktor, som er på 128,33. Indkomst fra selvstændig virksomhed fordeles ligeligt ud over regnskabsåret. Man kan dog ikke medtage mere end 160,33 timer pr. måned for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede.

Det er kun ustøttet lønarbejde, som kan tælles med til genoptjeningen af en ny dagpengeperiode. Dvs. at løntilskud, virksomhedspraktik, seniorjob eller jobrotation ikke kan tælles med i det samlede antal timer.

Går du i arbejde og bliver ledig uden at have genoptjent ret til en ny 2-årig dagpengeperiode, vil du fortsætte med at bruge af de timers ret til dagpenge, du har tilbage fra første optjening.

Udløber dine dagpenge, og har du ikke haft hhv. 1.924 / 1.258 timers arbejde, har du mulighed for at forlænge din periode med dagpenge med op til 1 år.

Opbruger du dine dagpenge, inden du har genoptjent en ny 2-årig periode, har du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med de arbejdstimer, du har haft, siden du sidst fik ret til en periode med dagpenge.

Du kan følge med i hvor mange timer, du løbende optjener via dine dagpengetællere på jobnet.

Har du haft arbejde som lønmodtager, mens du har været ledig, kan du nemlig veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2.

Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer, for hver times arbejde du har haft, mens du var ledig. Den periode du kan bruge timerne i - vi kalder den din "referenceperiode" - forlænges i forholdet 1:3 + 1 måned.

Eksempel

Har du sammenlagt haft 300 timers arbejde, kan du vælge at forlænge din ret til dagpenge med 600 timer, som du skal nå at bruge indenfor en periode på 900 timer + 160,33 timer (= 6 + 1 måneder).

Du bestemmer selv

Du bestemmer selv, om du vil forlænge din dagpengeperiode – og hvor mange af dine opsparede timer, du vil veksle til flere dagpenge - eller om du vil gemme timerne til genoptjening. Du kan dog højst få forlænget dine dagpenge med 1.924 timer (svarende til 1 år), som skal bruges indenfor 1½ år.

Du kan ikke bruge timerne 2 gange

BEMÆRK: Du skal være meget opmærksom på, at du ikke kan bruge de samme arbejdstimer, du har forlænget din dagpengeperiode med, til at genoptjene en ny 2-årig dagpengeperiode.

Du skal altså vælge, om du vil bruge arbejdstimerne på at få en længere dagpengeperiode, eller om du vil gemme arbejdstimerne og bruge dem til at genoptjene en helt ny 2-årig dagpengeperiode.

Vi skriver til dig, når dine dagpenge er ved at udløbe og oplyser dig om, hvor mange arbejdstimer, du kan forlænge dine dagpenge med.

Først ret til seniorjob efter forlængelse

Betaler du til efterlønsordningen, og mister du dine dagpenge, når der er mindre end 5 år til din efterlønsalder, har du ret til et seniorjob. Du har dog først ret til seniorjobbet, når du har opbrugt en eventuel ret til en forlænget dagpengeperiode.

Har du inden for de seneste 8 år modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år, bliver din dagpengeret reduceret med en måned.

Eksempel

Bliver du fx ledig d. 1. juli 2023, vil du som udgangspunkt få ret til dagpenge i 2 år (3.848 timer). Har du tidligere været ledig og sammenlagt fået mindst 4 års dagpenge siden d. 1. juli 2015, vil du i stedet få ret til dagpenge i 1 år og 11 måneder.