swipegesture

Pause i betaling af efterlønsbidrag

Er du født den 1. januar 1976 eller senere, kan du holde pause i indbetaling af efterlønsbidrag.

Det kan du ikke, hvis du født før 1976. I stedet har du mulighed for at få bidragsfri perioder.

Hvornår, hvor længe og af hvor mange gange

Du kan ikke starte med at holde pause. Men hvis blot du har betalt til efterlønsordningen i mindst én dag, kan holde pause i indbetalingen.

Du bestemmer du selv, hvornår og i hvor lang tid du vil holde pause - og om du vil dele din pause op i flere perioder. 

Du kan tidligst holde pause i indbetalingen fra det tidspunkt, vi modtager din skriftlige anmodning. Og vi kan først genoptage opkrævningen af efterlønsbidrag, når vi har modtaget din skriftlige anmodning om dette. 

Vi anbefaler, at du udfylder en fravalgsblanket AR 252, når du vælger at holde en pause i din indbetaling, da der på denne blanket er den relevante vejledning. Du kan dog også anmode om at holde pause ved at sende os en mail på ca@ca.dk

Det er dit eget ansvar

Når du har valgt at holde pause, er det dit eget ansvar at melde dig til igen.

Derfor anbefaler vi, at du, i forbindelse med at du anmoder om at holde pause i indbetalingen, giver os en dato for, hvornår vi skal genoptage opkrævningen af efterlønsbidraget. På den måde undgår du at miste din ret til efterløn, fordi du glemmer at melde dig til igen. 

For lang pause kan begrænse din ret til efterløn

Hvis du holder pause i så lang tid, at du ikke kan nå at betale efterlønsbidrag i 30 år, før du når din efterlønsalder, vil det begrænse din ret til efterløn. Det fraråder vi på det kraftigste. 

Holder du pause i så lang tid, at du ikke kan nå at betale i 30 år, før du fylder 67, mister du helt din ret til efterløn – også selvom efterlønsalderen i fremtiden skulle stige. 

Hvis du ikke har ret til efterløn, kan du under visse betingelser gøre brug af fortrydelsesordningen.

Læs om fortrydelse af efterløn