swipegesture

Er du ledig, efter du har afsluttet en ph.d., kan du i mange tilfælde få dagpenge. Det er din løn under din ph.d., der er afgørende for, hvor høj en sats du får. Typisk får du under din ph.d. så høj en løn, at du har ret til den højeste dagpengesats.

Hvis du har været medlem i mindst 1 år

Har du været medlem af CA i mindst 1 år, kan du få dagpenge dagen efter, du har afsluttet din ph.d.

Det kræver, at du har haft en samlet indkomst på mindst 263.232 kr. indenfor de sidste 3 år. Kun indkomst fra medlemsperioder af en a-kasse kan medtages.  

Har du fået dagpenge indenfor de seneste 3 år, skal du i stedet opfylde et timekrav. Det betyder, at du skal have arbejdet mindst 1.924 timer, før du kan få dagpenge. Det svarer til 1 år på fuld tid.

Du har ikke været medlem i mindst 1 år

Har du ikke været medlem i mindst et år, når du afslutter din ph.d., kan du tidligst få dagpenge efter 1 måned. Du skal søge om optagelse som nyuddannet inden for 14 dage efter, du har afsluttet din ph.d.

I dette tilfælde kan du kun få den noget lavere dagpengesats for nyuddannede. Derfor kan det godt betale sig at være medlem, mens du er i gang med din ph.d.

Hvornår er en ph.d afsluttet?

Din ph.d er afsluttet når:

  • Du har forsvaret din afhandling
    eller
  • Du har fået dit eksamensbevis

Hvis du vil søge dagpenge, før din ph.d. er afsluttet

Søger du om dagpenge, fordi du ikke længere får løn under din ph.d., skal du :

  • Være udskrevet fra uddannelsesstedet
  • Være jobsøgende og i det hele taget opfylde kravene om at stå til rådighed.
  • Opfylde det krav om indkomst, som er beskrevet ovenfor
  • Have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år

Du må gerne skrive på din afhandling, mens du får dagpenge, men bliver du indskrevet på uddannelsesstedet igen, kan du ikke længere få dagpenge fra og med den dag. Du kan først få dagpenge igen, når du har afleveret afhandlingen.

Sådan melder du dig ledig og søger om dagpenge