swipegesture

Pligt til rådighed og jobsøgning

Dagpenge er en forsikringsordning mod ledighed. For at kunne få dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre, hvad du kan, for selv at komme i job igen.

Her kan du læse nærmere om de krav, du skal leve op til, for at få dagpenge.

Du skal gøre, hvad du kan for at komme i job igen. Derfor skal du:

Hvilke job skal du søge?

Din jobsøgning skal være seriøs og realistisk. Derfor skal du søge:

 • Arbejde inden for de faglige områder, hvor chancen er størst for at finde et job, der matcher din profil
 • Andet arbejde, som du er i stand til at klare, men som måske ligger uden for dit faglige område

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med relevante job slået op, må du udvide jobsøgningen. Så skal du søge job, der ligger uden for dit arbejdsområde eller stillingsniveau.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med realistiske job at søge i dit nærområde, skal du udvide søgningen geografisk:

 • Du skal stå til rådighed for arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlig transport
 • Efter 3 måneders ledighed skal du stå til rådighed for arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer.

Hvor mange job skal du søge?

Du skal følge den aftale, vi laver med dig om hvor mange og hvilke job, du skal søge.

Du skal søge mindst 2 fuldtidsjob i Danmark om ugen (udover evt. løntilskud og praktik). Mindst 1 af disse job skal være et opslået job.

Der må ikke være uger, hvor du slet ikke søger job.

Vi opfordrer dig til at søge alle de job, du kan. Det er kun de fuldtidsjob, du søger i Danmark, der tæller med i de 2 job, du skal søge hver uge. Derudover må du naturligvis meget gerne søge deltidsjob eller job i udlandet.

Medmindre du bliver fritaget for at søge job, skal du være aktivt jobsøgende helt frem til du går i job, eller til du afmelder dig som ledig.

Læs om kravene til din jobsøgning

Du har mulighed for at blive fritaget for at joblogge og for at komme til møder i CA og i dit jobcenterDet kan du, hvis du inden for de næste 6 uger:

 • Skal starte i fuldtidsjob (der ikke er løntilskud)
 • Starter uddannelse på fuld tid
 • Går på barsel, efterløn eller folkepension

For at blive fritaget, skal du kontakte CA, hvis det er indenfor de første 3 måneder af din ledighed. Efter de første 3 måneder er det Jobcentret du skal kontakte.

Vi beder dig sende os en formular (link) og dokumentation for, at du starter job, barsel, uddannelse, efterløn, folkepension eller uddannelse inden for 6 uger.

Selvom du ikke skal søge job og joblogge, skal du stadig stå til rådighed for et eventuelt arbejde, som dit jobcenter henviser dig til, indtil du starter i job, barsel, uddannelse, efterløn eller folkepension. 

Du skal derfor også opholde dig i Danmark, frem til du starter i job. Ønsker du at holde ferie i udlandet, skal du huske at give besked om, at du holder ferie.

Du skal:

 • Registrere din jobsøgning minimum 1 gang om ugen via din joblogjobnet.dk.
 • Uploade mindst 2 sendte ansøgninger til din joblog hver måned

Hvis du har tekniske problemer med din joblog, skal du kontakte dit jobcenter.

Hvis du ikke registrerer din jobsøgning hver uge og uploader mindst 2 ansøgninger om måneden, vil du blive indkaldt til ekstra rådighedssamtaler, og du risikerer at miste dine dagpenge.

Det gælder også, hvis du har registreret færre jobsøgninger, end den aftale vi har med dig.

Bemærk: Det er kun den jobsøgning, du har registreret i din joblog, som indgår i vores vurdering af, om du opfylder kravene for at modtage dagpenge. Derfor er det meget vigtigt, at du registrerer al din jobsøgning til tiden.

Du skal opholde dig og have bopæl i Danmark for at have ret til dagpenge.

Der findes enkelte undtagelser; fx hvis du bor i udlandet, men arbejder på nedsat tid i Danmark og søger om supplerende dagpenge. Der kan også gøres undtagelse ved kortere udlandsophold. Men det er kun i særlige tilfælde.

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis du ønsker at tage dine dagpenge med til udlandet i en periode. Eller hvis du ikke har bopæl og ophold i Danmark.

Læs mere om ophold i udlandet som ledig

Vi må kun udbetale dagpenge til dig i perioder, hvor du står tilmeldt som ledig på jobnet.

Derfor skal du:

 • Stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk.
 • Oprette dit CV på jobnet.dk hurtigst muligt og senest 14 dage efter, du har meldt dig ledig
 • Sikre at dit CV altid er opdateret og søgbart for arbejdsgiverne

De første 3 måneder skal du kun til samtale hos CA. Efter de første 3 måneder skal du til samtale hos Jobcentret ca. 1 gang om måneden indtil du når de første 6 måneder af din ledighed. Jobcentret giver dig besked, når du skal booke en samtale.

Hvis du skal til samtaler hos Jobcentret, hvor du har bedt om at CA også deltager, er det op til dit jobcenter, om du kan booke samtalen selv, eller om jobcentret indkalder dig til samtalen.

Jobcentret skal give dig en frist på mindst 8 dage til at booke samtalen, og fra udløbet af fristen skal der være mindst 7 dage, indtil samtalen senest skal være afholdt.

Er der ingen ledige tider, skal du kontakte Jobcentret. De kan enten give dig flere ledige tider at vælge imellem eller forlænge fristen. Du får automatisk besked, hvis der ingen ledige tider er via jobnet.dk

Samtaler hos CA

I de først 3 måneder foregår møderne kun hos CA, hvor du både skal til deltage i et velkomstmøde og 2 opfølgende samtaler med CA. Samtalerne har fokus på at hjælpe dig i din jobsøgning.

Vi giver dig besked, når du skal booke en samtale, og vi giver dig en frist for booking.

Generelt om samtaler

Det er vigtigt at du booker dine samtaler indenfor fristen

Hvis du ikke booker en samtale indenfor den frist, du har fået af Jobcentret eller CA, bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk dagen efter fristen for booking er overskredet.

Du vil få et brev fra CA eller Jobcentret med besked om, at du er blevet afmeldt. Du kan ikke få udbetalt dagpenge på dage, hvor du er afmeldt som ledig. Du skal derfor hurtigst muligt tilmelde dig jobcentret igen.

Når du har meldt dig ledig på Jobcentret, skal du indenfor 14 dage deltage i et velkomstmøde i CA. Du vil indenfor 24 timer efter, at du har meldt dig ledig, modtage en mail fra CA der beskriver, hvad du skal gøre for at modtage dagpenge.

Udebliver du eller melder du afbud til en samtale, som CA eller Jobcentret har indkaldt dig til, mister du dagpenge for selve mødedagen, og indtil du igen har kontaktet mødeindkalderen.

Det gælder, uanset om du melder afbud til eller udebliver fra et velkomstmøde eller andre obligatoriske samtaler i a-kassen eller samtaler eller andre aktiviteter i Jobcentret. Hvis du melder afbud inden samtalen, mister du kun dagpenge for selve mødedagen.

Det får dog ingen konsekvenser for dig, hvis du melder afbud inden mødet, fordi du:

 • Skal til jobsamtale eller på arbejde
 • Skal til møde hos anden aktør
 • Er syg

Hvis du vil holde ferie, mens du er ledig, skal du registrere det på ’min side’ på jobnet.dk. så tidligt som muligt og mindst 14 dage før første feriedag.

Hvis der er mindre end 14 dage til din ferie starter, kan du i de første tre måneder du er ledig kontakte CA og spørge om du kan holde ferie. Har du været ledig i mere end tre måneder, skal du i stedet kontakte dit jobcenter.

Her er det vigtigt at lave en klar aftale med Jobcentret. Hvis de indberetter til os, at du er udeblevet fra et møde, vil det få konsekvenser for dine dagpenge.

Du skal deltage i alle møder, som CA, dit Jobcenter eller en anden aktør indkalder dig til.

Du kan blive indkaldt til møder – eller til kurser og tilbud, der øger dine jobmuligheder – med dags varsel. Jobcentret kan også formidle job eller indkalde til en jobsamtale med dags varsel.

Derfor er det vigtigt, at du:

 • Læser din digitale og fysiske post hver dag
 • Holder Jobcentret, den anden aktør og CA orienteret om din aktuelle mail- og fysiske adresse

Du skal kunne overtage formidlet arbejde på fuld tid med én dags varsel.

Jobcentret kan formidle arbejde til dig, der passer til din uddannelse, din erhvervserfaring og dine øvrige kvalifikationer.

Du skal dog også være villig til at overtage andet arbejde, som du har kompetencer til at varetage. Det gælder også jobs på et lavere organisatorisk- eller uddannelsesniveau, end du tidligere har haft.

Du skal stå til rådighed for arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transport. Efter 3 måneders ledighed skal du stå til rådighed for arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer.

Der må ikke være nogen hindringer (retslige eller fysiske) for, at du kan overtage arbejde. Hvis du fx er syg i en periode og ikke kan arbejde, kan du ikke få dagpenge. Du kan i stedet søge sygedagpenge fra kommunen. CA kan dog udbetale dig dagpenge under de første 14 dages sygdom.

Læs mere om sygdom, mens du er ledig

Du skal være jobsøgende og gøre hvad du kan for at komme i job så hurtigt som muligt. Derfor laver vi en aftale med dig om din jobsøgning. Vi aftaler blandt andet,

 • hvor mange job du skal søge hver uge
 • hvor mange job du skal registrere i din joblog og
 • hvor mange af dine ansøgninger /CV du skal uploade som eksempler til os.

Det er vores opgave at følge op på din jobsøgning og det gør vi ved at tjekke din joblog. Kun job du har registreret i din joblog tæller med.

Derfor er det vigtigt, at du holder den opdateret.

I vurderingen indgår:

 • Alle opfordrede og uopfordrede ansøgninger, du har registreret i din joblog
 • Om din jobsøgning har været seriøs og realistisk
 • Om du søger tilstrækkeligt bredt både ift. brancher og geografi
 • Om du har søgt et rimeligt antal stillinger pr. uge

Det har også betydning for vurderingen, om du bruger dit netværk, og om du er tilmeldt vikar- eller rekrutteringsbureauer.

 • Hvis CA er i tvivl, om du er til rådighed, vil vi indkalde dig til en rådighedssamtale.

  Det er fx tilfældet, hvis du:

  • Ikke overholder din aftale med os om at joblogge hver uge
  • Ikke registrerer det antal job i din joblog, som vi har aftalt
  • Ikke uploader mindst 2 ansøgninger hver måned i din joblog
  • Udebliver fra et møde med Jobcentret, en anden aktør eller CA
  • Har sæsonarbejde
  • Har været sygemeldt igennem længere tid
  • Opsiger et arbejde på fuld tid for i stedet for at arbejde på nedsat tid
  • Ikke opretter dit CV på jobnet.dk

Hvis vi vurderer, at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, eller at du ikke har gjort nok for at finde fuldtidsarbejde, kan du ikke få dagpenge.

I så fald kan du først få dagpenge igen, når du har haft 300 løntimer inden for 3 måneder, hvis du er månedslønnet. Hvis du er time-, uge- eller 14-dageslønnet, skal du have fået løn for 276 timer inden for 12 uger.

Hvis du afslår et formidlet job eller et tilbud om aktivering (fx virksomhedspraktik eller løntilskud), kan det have betydning for vurderingen af din rådighed og dermed for dine dagpenge.

CA skal i de tilfælde tage stilling til, om du evt. skal have 111 timers karantæne (3 uger) for selvforskyldt ledighed, og om du stadig kan anses for at stå til rådighed og dermed kunne få dagpenge.

Læs mere om selvforskyldt ledighed