swipegesture

Selvstændig virksomhed og dagpenge

Mens du er på dagpenge, er der visse muligheder for at fortsætte selvstændige aktiviteter, som du allerede havde, inden du blev ledig. Det er også muligt at starte selvstændig virksomhed, mens du er ledig.

Der er dog stor forskel på, hvilken betydning det har for dine dagpenge. Derfor skal du gøre dig nogle overvejelser, hvis du ønsker at arbejde som selvstændig, mens du er ledig.

Hvis du har et CVR-nummer og benytter skattereglerne for selvstændige, vil din aktivitet som udgangspunkt altid skulle betragtes som selvstændig bibeskæftigelse.

I dagpengesystemet er der dog forskellige muligheder for, at du kan have selvstændige aktiviteter samtidig med, du modtager dagpenge. Aktiviteterne kan enten anses for at være selvstændig bibeskæftigelse, fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning, og der er stor forskel på hvilke konsekvenser det har for dine dagpenge, hvad aktiviteten anses for at være.

Alt afhængig af, hvornår du er startet (eller planlægger at starte) som selvstændig, er der forskellige betingelser, der skal være opfyldt.

Hvis du allerede har en virksomhed, når du søger om dagpenge

Hvis du ønsker at fortsætte din virksomhed samtidig med, du er ledig og får dagpenge, er der nogle betingelser der skal være opfyldt:

 • Du skal i løbet af de sidste 6 måneder før du blev ledig have indberettet mindst 480 timers lønarbejde til Indkomstregisteret, og
 • Du skal have indberettet løntimer til indkomstregistret i 5 ud af de 6 måneder

Altså, du skal have haft lønarbejde på mindst halv tid (80 timer pr. måned) i gennemsnit indenfor de sidste 6 måneder, hvor du har arbejdet i mindst 5 af de 6 måneder.  

Løntimer indberettet fra dit eget selskab, såsom et ApS eller A/S indgår ikke i de 480 timer.

Opfylder du ikke dette krav, kan du først få dagpenge, når du har lukket din virksomhed. Og først når du har gennemgået en venteperiode på tre uger.

Hvis du er nyuddannet, sidestilles dit studie med fuldtidsarbejde. Derfor vil du som nyuddannet godt kunne forsætte en selvstændig virksomhed på dagpenge. Dog kun hvis du søger om dagpenge umiddelbart efter endt studie. Evt. efter du har afsluttet dit studie.

Hvis du starter en virksomhed, mens du er ledig

Mens du er ledig, er det muligt at starte en virksomhed uden andre krav, end at du skal være til rådighed og opfylde de generelle betingelser som ledig.

Hvis du får dagpenge efter at have stoppet med at drive en anden selvstændig virksomhed, skal der gå mindst 6 måneder, før du kan starte nye selvstændige aktiviteter op, samtidig med du får dagpenge.

Hvor længe kan jeg få dagpenge ved siden af mine selvstændige aktiviteter?

Som udgangspunkt kan du have en selvstændig bibeskæftigelse samtidig med, du får supplerende dagpenge i 30 uger, og aldrig længere end du i øvrigt har ret til dagpenge.

Læs mere om supplerende dagpenge

Hvad hvis jeg lukker bibeskæftigelsen?

Man må kun have et ophør med en bibeskæftigelse i en dagpengeperiode. Hvis du fik din ret til dagpenge efter du lukkede en selvstændig virksomhed, så tæller dette ophør ikke med.

Det betyder derimod, at hvis du starter en ny virksomhed i din dagpengeperiode og lukker den ned igen i samme periode, så vil du miste din ret til dagpenge ved ophøret af en eventuel ny virksomhed. Det gælder for selvstændige aktiviteter, men ikke for fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning.

Der gælder de samme krav til dokumentation for ophør med en bibeskæftigelse, som ved ophør med en selvstændig hovedbeskæftigelse.

Har du en bibeskæftigelse har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Søg om at have selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Du skal overveje, om din selvstændige aktivitet har et omfang, hvor du behøver at have det som en bibeskæftigelse. Måske kan du have det som en fritidsbeskæftigelse?

Aktiviteten kan anses som fritidsbeskæftigelse hvis:

 • Du ikke har et registreret CVR-nummer
 • Resultatet af aktiviteten ikke beskattes som over-/underskud af selvstændig virksomhed
 • Du ikke har A-indkomst fra et selskab, hvor du evt. sammen med nærmeste famille, ejer mindst 50%
 • En eventuel B-indkomst ikke stammer fra din virksomhed og derfor ikke indgår i virksomhedens regnskab, og
 • Hvis din indkomst i din fritidsbeskæftigelse rent skattemæssigt registreres/indberettes under rubrik 20 eller 36 hos SKAT

Har du fx:

 • Deltidslandbrug på egen bopæl
 • Én udlejningsejendom med max. 10 lejemål
 • Egen vindmølle/eget solcelleanlæg

Vil vi som oftest godkende det som fritidsbeskæftigelse.

Fordelen ved at have aktiviteter som fritidsbeskæftigelse er, at du ikke er omfattet af den 30-ugers begrænsning, der er ved selvstændig bibeskæftigelse.

Ulempen er, at du ikke kan bruge indtægt fra fritidsbeskæftigelse til at genoptjene en ny periode med dagpenge. Indkomsten kan heller ikke bruges til beregning af en ny dagpengesats.

Alle de timer, du arbejder med din fritidsbeskæftigelse, modregnes i dine dagpenge.

Fordele:

 • Du er ikke omfattet af 30-ugers begrænsning ved supplerende dagpenge
 • Du er ikke omfattet af reglen om kun et ophør pr. dagpengeperiode

Ulemper:

 • Indtægten kan ikke bruges til genoptjening af en ny dagpenge
 • Indtægten kan ikke bruges til beregning af en ny dagpengesats.

Søg om fritidsbeskæftigelse

Du kan drive en virksomhed under begrebet formueforvaltning, hvis der ikke er nogle egentlige driftsopgaver. Det kan fx være udlejning af fast ejendom, handel med egne værdipapirer, passivt ejerskab, eller bortforpagtning, og hvor du i øvrigt har intet eller yderst begrænset arbejde i virksomheden.

Hvis du højst har 5 timers arbejde om måneden i forbindelse med virksomheden, kan det anses for formueforvaltning. De op til 5 timer, du kan bruge om måneden, modregnes ikke i dine dagpenge.

Driver du en virksomhed som formueforvaltning, begrænses du ikke af reglen om max antal ophør som beskrevet ovenfor i afsnittet om selvstændig bibeskæftigelse. Du omfattes heller ikke af 30-ugers begrænsningen ved supplerende dagpenge.

Fordele:

 • Du er ikke omfattet af 30-ugers begrænsning ved supplerende dagpenge
 • Du er ikke omfattet af reglen om kun et ophør pr. dagpengeperiode
 • Du får ikke fradrag i dine dagpenge for de op til 5 timer du må arbejde pr. måned

Ulemper:

 • Indtægten kan ikke bruges til genoptjening af en ny dagpengeperiode
 • Indtægten kan ikke bruges til beregning af en ny dagpengesats

Søg om formueforvaltning