swipegesture

Kan jeg få supplerende dagpenge i længere end 30 uger?

Du har mulighed for at genoptjene til både forlængelse af de 30 uger og en helt ny 30-ugers periode med supplerende dagpenge.

Du kan genoptjene ret til supplerende dagpenge, hvis du i de sidste 12 måneder har haft en vis mængde arbejde.

  • Er du månedslønnet, skal du have haft 6 måneder, hvor du har fået løn for mere end 146 timer pr. måned
  • Er du ugelønnet, skal du have haft 26 uger, hvor du har fået løn for mere end 34 løntimer pr. uge
  • Er du 14-dages lønnet, skal du have haft mindst 13 perioder af 14 dage, hvor du har fået løn for mere end 68 timer pr. 14-dages periode

Vi henter oplysninger om dit arbejde ud fra din arbejdsgivers indberetninger til SKATs indkomstregister. Indberetningerne skal ligge:

  • Inden for 12 sammenhængende måneder, og
  • Efter du senest fik ret til 30 ugers supplerende dagpenge

Du kan også få 30 nye uger med supplerende dagpenge, hvis du i et kalenderår ikke har modtaget dagpenge. I samme kalenderår skal du også have haft en samlet arbejdsindkomst på mindst 246.924,- kr. 

Al A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed tæller med som arbejdsindkomst.

Arbejdstimer du allerede har brugt til at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan ikke også bruges til at genoptjene en ny ret.

Er din ret til supplerende dagpenge helt opbrugt, og opfylder du ikke kravene til en ny periode på 30 uger, kan du vælge at forlænge din ret med op til 12 uger i alt.

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, ser vi på de seneste 12 måneder for at vurdere, om du har ret til forlængelse.

Du kan forlænge de supplerende dagpenge med 4 uger ad gangen, hvis du opfylder et af de forhold på listen nedenfor:

  • Er du månedslønnet kan perioden forlænges med 4 uger for hver måned, hvor du har fået løn for mere end 146 løntimer
  • Er du ugelønnet, kan perioden forlænges med 4 uger for, for hver gang du har haft fire uger, hvor du har fået løn for mere end 34 løntimer pr. uge
  • Er du 14-dages lønnet, kan perioden forlænges med 4 uger for hver gang du har haft to 14-dages perioder, hvor du har fået løn for mere end 68 timer pr. 14-dages periode
  • Perioden kan også forlænges med 4 uger for hver måned, hvor du ikke har modtaget dagpenge, men har arbejdet som selvstændig. Det gælder dog kun, hvis din virksomhed har været registreret i CVR i mindst 6 måneder på det tidspunkt, hvor dine supplerede dagpenge udløb

Vi henter oplysninger om dit arbejde som lønmodtager i SKATs indkomstregister og ser 12 måneder tilbage fra udløbsdatoen af de 30 uger.

De arbejdstimer du bruger på at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan du ikke også bruge til at opnå ret til 30 nye uger.