swipegesture

Hvis du gerne vil tage uddannelse samtidig med, du får dagpenge, skal du oplyse CA om det. Det gør du ved at indsende en kursuserklæring. Vi tager så stilling til, om du stadig kan få dagpenge under uddannelsen, og giver dig besked om det.

Du kan deltage i undervisning under 20 timer om ugen, hvis den uddannelse du har valgt, ikke giver ret til SU (Statens uddannelsesstøtte) som heltidsuddannelse. Hvis undervisningen også kan følges på en uddannelse, der giver ret til SU, kan du ikke få dagpenge, mens du er under uddannelse.

Det er en betingelse, at undervisningen er normeret til under 20 timer om ugen. Du kan altså ikke bare selv vælge at deltage i et mindre antal timer.

Ved fjernundervisning tager vi udgangspunkt i oplysninger fra uddannelsesstedet om, hvor mange timer undervisningen ville være normeret til, hvis den foregik som traditionel undervisning.

Det betyder for eksempel, at du ikke kan få uddannelse og dagpenge efter denne regel, hvis du følger et kursus på åbent universitet. De fag, der udbydes på åbent universitet, indgår nemlig i SU-berettigende universitetsuddannelser. I stedet er der en specialregel om åben uddannelse (se nedenfor).

Her kan du se eksempler på ikke SU-godkendte uddannelser, hvor du kan få dagpenge, da de ikke er SU-godkendte:

 • HD
 • MBA
 • MPA
 • Ejendomsmægleruddannelsen
 • Meritlæreruddannelsen.

Følger du en erhvervsuddannelse, kan du ikke få dagpenge.

Du kan deltage i en åben uddannelse, hvis den har tilknytning til din hidtidige uddannelse eller dit faglige område, og du allerede har taget en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Så kan du holde dig opdateret og vedligeholde dine faglige kvalifikationer.

Det er ikke muligt at tage kurser, der kan være led i en helt ny uddannelse.

Du må kun deltage i uddannelsen, indtil du har ret og pligt til aktivering

Der må højst være 6 timers undervisning i hver enkelt uge. Hvis der er mere end 6 timer, skal du kunne dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til en tredjedel studieårsværk. Hvis et årsværk fx svarer til 24 timer om ugen, må der altså højst være 8 timers undervisning i hver enkelt uge.

På uddannelsesstedet kan du få at vide, hvor meget et årsværk er.

Bemærk: Reglen om 6 timer eller 1/3 årsværk er kun relevant, hvis der er tale om en SU-godkendt uddannelse, eller et kursus/uddannelsesforløb, som også er en del af en SU-godkendt uddannelse.

Hvis den åbne uddannelse ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du i stedet deltage i uddannelsen, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen.

Jobrettet uddannelse er en mulighed for dig, der enten er:

 • Ufaglært
 • Faglært
 • eller har en kort videregående uddannelse (dvs. KVU på erhvervsakademi-niveau) og samtidig en erhvervsrettet uddannelse 

Det betyder, at du ikke kan få godkendt jobrettede kurser, hvis dit uddannelsesniveau er højere end nævnt ovenfor. Dette gælder også, selvom du ikke har brugt din uddannelse. Se evt. andre muligheder for uddannelse i afsnittet ”Uddannelse ifølge den regionale uddannelsespulje”. 

Du kan søge om at få dagpenge mens du deltager i 6 ugers uddannelse. Det er et krav, at uddannelsen er godkendt på den landsdækkende positivliste. På listen fremgår de godkendte kurser op til 6 uger, samt en særlig (og meget mindre) positivliste med kurser på mere end 6 uger.

Kursusforløb på mere end 6 uger kræver, at Jobcentret godkender forløbet. 

For at vi kan godkende, at du får betalt dagpenge under 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kunne sige ja til, at du: 

 • Har været ledig i sammenlagt mindst 5 uger inden kursusstart. Nogle kurser på den landsdækkende positivliste, kan du deltage i fra første ledighedsdag. Disse kurser vil være markeret på listen.
 • Ikke har deltidsarbejde
 • Står tilmeldt som jobsøgende i jobcenteret 

Sådan søger du

Du skal starte med at kontakte uddannelsesstedet, som kan give dig vejledning om dine konkrete uddannelsesmuligheder.

Når du har fundet ud af, hvilken uddannelse du ønsker at deltage i, skal du sammen med uddannelsesstedet udfylde og indsende en ansøgningsblanket (AR 237) til os.

Under kurset

Under kurset skal du stadig stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Du skal også stå til rådighed for arbejde, som jobcenteret eller CA eventuelt henviser dig til, men du er ikke forpligtet til at søge jobs og deltage i møder hos os eller i jobcenteret.

Hvis vi kan godkende dit kursusforløb, kan du modtage dagpenge under kurset. Du har også mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse

Hvis dit uddannelsesniveau gør, at du ikke kan søge om 6 ugers jobrettet uddannelse fra den landsdækkende positivliste, kan du søge uddannelse gennem den regionale uddannelsespulje.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Forløbene, der kan søges, fremgår af den STAR's regionale positivliste.

Det er alene dit Jobcenter, der har mulighed for at godkende de korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional uddannelsespulje. I de første tre måneder, skal du kontakte CA, hvis du er interesseret i at få uddannelse gennem denne ordning. Efter du har været ledig i tre måneder, at det dit jobcenter, du skal kontakte.

Faglige kurser

Du kan deltage på fuld tid i de første 2 uger af et kursus, der styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet. Kurset skal være arrangeret af dit Jobcenter, din fagforening eller af CA. Hvis kurset varer mere end 2 uger, kan du få dagpenge for hele kursusperioden, hvis undervisningen efter de første 2 uger er på under 20 timer om ugen.

Anden undervisning

Hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end 6 måneder, har du også mulighed for at deltage i:

 • Folkeskolens 8., 9. eller 10. klasse uanset det ugentlige timetal,
 • Enkeltfag på HF, HHX, HTX og studenterkursus under 20 timer om ugen
 • Højskole, daghøjskole eller produktionsskole

Du vil få dagpenge på halvdelen af den maksimale sats. Efter 6 måneder – eller når du fylder 25 år – kan du ikke længere få dagpenge under forløbet.