PRINCE2® Agile Practitioner kursus inkl. certificering

På kurset lærer du om de agile metoder og hvordan du anvender disse i et projektmiljø, som anvender PRINCE2. Kurset forbereder dig til at tage PRINCE2 Agile Practitioner eksamen.

Med i prisen for PRINCE2 Agile er

 • PRINCE2® Agile-selvstudiehæfte inkl. 1 prøveeksamen (på engelsk)
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • PRINCE2® Agile-eksamen
 • Frokost, frugt, the og kaffe under kurset

Knap: Tilmeld

Indhold, udbytte & kursusmål

Efter kurset vil du være i stand til at anvende PRINCE2-metoden agilt i et virkeligt projekt. AXELOS påpeger imidlertid, at faktorer som din individuelle erfaring som projektleder, projektets kompleksitet og din organisations understøttelse af PRINCE2 Agile-metoden har betydning for, i hvor høj grad du i praksis kan styre PRINCE2-projekter agilt.

Ved bestået eksamen opnår du en PRINCE2 Agile Practitioner-certificering.

Indhold

 • Konsolidering af PRINCE2-viden og PRINCE2-strukturen i en agil kontekst, primært med udgangspunkt i de syv processer og deres anvendelse igennem projektets livscyklus
 • PRINCE2-principper og -temaer samt deres anvendelse i løbet af et projekt perspektiveres i forhold til agile koncepter som Scrum og Kanban
 • Relatere principper, processer og temaer til et projektscenarie
 • PRINCE2 Agile-eksamensforberedelse
 • Typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2 Agile-manualen
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamener og feedback på disse
 • PRINCE2 Agile-eksamen

Kursusmål 

 • Forstå formålet med og relevansen af at kombinere PRINCE2 med agile arbejdsmetoder
 • Anvende og tilpasse PRINCE2-principper, -processer og -ledelsesprodukter til en agil kontekst
 • Kende og forstå, hvordan agile metoder kan anvendes inden for rammerne af et PRINCE2-projekt
 • Kunne evaluere PRINCE2-temaer i projekt fra et agilt perspektiv
 • Blive i stand til at fiksere og flexe de seks præstationsmål i et projekt efter agile principper
 • Forberede PRINCE2 Agile Practitioner-eksamen
 • Bestå PRINCE2 Agile Practitioner-eksamen

Certificering, manual og materialer er på engelsk.

 

Forberedelse

Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage en forberedelsespakke inkl. 1 prøveeksamen samt en velkomstmail med praktisk information. Vi anbefaler ca. 15-20 timers forberedelse inden kurset.

 

Undervisningsform

Kurset afholdes som et kursus med 3 undervisningsdage inklusiv eksamen på dag 3. Kurset afholdes uden overnatning. Der undervises alle dage fra kl. 9.00 til kl. 16.00. Kurset afholdes med dansk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset. Undervisningen veksler mellem teori og øvelser i praktisk kombination af PRINCE2 med agile metoder på forskellige projektscenarier i form af prøveeksaminer.

 

Eksamen

Den afsluttende PRINCE2 Agile-eksamen varer 2½ time og består af en case med bilag samt 50 spørgsmål, der hver giver 1 point. Der er mulighed for at opnå 50 point, og du skal opnå 30 point (60%) for at bestå. Det er tilladt at medbringe PRINCE2 Agile-manualen til eksamen (PRINCE2-manualen er ikke tilladt).

PRINCE2-eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Eksamensinstituttet retter eksamen og svaret foreligger efter ca. 2 arbejdsdage. Dit resultat og e-certifikat (ved bestået eksamen) udstedes direkte af eksamensinstituttet til dig.

 

 

Deltagerprofil & -forudsætninger

Du er projektleder og driver projekter efter PRINCE2-metoden eller arbejder med integration af projektledelse med drift. Kurset er ligeledes relevant, hvis du har ansvar for ledelsesrapportering, projektsupport eller programstyring for projekter, der anvender en agil tilgang til leverancer.

Forudsætninger

Du skal have en certificering i PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Agile Foundation eller IPMA (D, C, B eller A), PMP eller CAPM for at tage PRINCE2 Agile-eksamen.

 

Undervisere

CA+ udbyder kurset i samarbejde med Peak Consulting Group, som står for kursusdagen i deres lokaler og med deres underviser. Deres undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt-, program- og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet, og undervisningsmaterialer er den nyeste danske version.

PRINCE2® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
 

Forplejning

Du får frokost, the og kaffe på alle kursusdagene.
 

Frister og undervisningssted

Frist for tilmelding: 
4 uger før kursusstart

Afbud:
Senest 30 dage inden startdato.
Se afbudsregler her

Undervisningssted:
Peak Consulting Group
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

 

Praktisk info

Priser
CA+ medlemspris:
kr. 8.290,- (ekskl. moms)

CA-medlemspris:
kr. 8.990,- (ekskl. moms)

Normalpris:
kr. 13.500,- (ekskl. moms)

Varighed
3 dage
Alle dage kl. 9-16

Kursusdatoer - København Ø
Ons-fre 23. - 25. marts

Knap: Tilmeld