PRINCE2® Foundation kursus inkl. certificering

PRINCE2 Foundation er et intensivt kursus, der giver dig et solidt teoretisk fundament for metoden PRINCE2 til projektledelse samt forbereder dig til at bestå din PRINCE2 Foundation eksamen.

Med i prisen for PRINCE2 Foundation er

 • Officiel PRINCE2-manual
 • PRINCE2 Foundation selvstudiehæfte
 • PRINCE2 online quiz
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • PRINCE2 Foundation eksamen

Need the course in English? Read more and sign up for PRINCE2 Foundation in English

Er du ledig, kan du måske få betalt kurset af dit jobcenter. Læs mere og tjek de regionale positivlister.

Knap: Tilmeld

Indhold, udbytte & kursusmål

Ved at deltage i PRINCE2 Foundation kurset opnår du et indgående kendskab til PRINCE2-metoden. Du får også viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale for at køre projekter efter denne metode. Ved beståelse af eksamen opnår du en PRINCE2 Foundation certificering.

Indhold

 • Introduktion til PRINCE2 - Grundprincipperne i PRINCE2
 • Projekters livscyklus -Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at vurdere, om et projekt er levedygtigt
 • Initieringsfasen - Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at igangsætte et projekt
 • Efterfølgende faser - Processer, temaer og dokumentation, der anvendes (iterativt) til at gennemføre de efterfølgende leveringsfaser
 • Sidste fase - Processer, temaer og dokumentation, der anvendes til at afslutte projektet og sikre overlevering til drift
 • PRINCE2 Foundation eksamensforberedelse - Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2-manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden. Prøveeksamener

Kursusudbytte

Ved at deltage i PRINCE2 Foundation kurset opnår du et indgående kendskab til PRINCE2-metoden. Du får også viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale for at køre projekter efter denne metode. Ved beståelse af eksamen opnår du en PRINCE2 Foundation certificering.

Kursusmål

 • Opnå indsigt i og forståelse for PRINCE2-metoden
 • Udvikle en grundig forståelse af best practice projektledelse gennem brug af PRINCE2-metoden
 • Bestå Foundation eksamen
 • Opbygge et solidt vidensfundament, du senere kan udnytte til at bestå Practitioner eksamen.

 

Forberedelse

Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage PRINCE2-manualen samt et selvstudiehæfte. Selvstudiehæftet består af en introduktion til PRINCE2, opgaver samt en læsevejledning til, hvordan du bedst læser manualen. Du bør læse hele manualen før kursusstart. Vi anbefaler, at du afsætter ca. 20 timer til din forberedelse.
 

 

Undervisningsform

Kurset afholdes i samarbejde med Peak Consulting Group som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er alle tre kursusdage kl. 9.00-17.00. Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener. 
 

Eksamen

Kurset afsluttes med Foundation eksamen. Eksamen består af 60 multiple choice spørgsmål. For at bestå skal du have 33 af de 60 spørgsmål rigtigt besvaret. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt.

PRINCE2 Foundation eksamen afholdes online på kursets sidste dag. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til hver deltager om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.
 

 

Deltagerprofil & -forudsætninger

Kurset er for dig, der ønsker kendskab til PRINCE2-metoden, og enten som individ eller organisation ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Du er involveret i projekter som f.eks. projektmedarbejder eller projektleder.

Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde.
 

Undervisere

CA+ udbyder kurset i samarbejde med Peak Consulting Group. Deres undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt-, program- og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet. Materialer og undervisning er på dansk.

PRINCE2® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
 

Forplejning

Inkluderet i kursusprisen er frokost, te og kaffe under kurset.
 

Frister og undervisningssteder

Frist for tilmelding og afbud: 
Senest 30 dage inden startdato.
Se afbudsregler her

Undervisningssteder:
Peak Consulting Group
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

Peak Consulting Group - Århus
c/o Atea
Tangen 4
8200 Århus

Du vælger sted og datoer, når du tilmelder dig.

 

Praktisk info

Priser
CA+ medlemspris:
kr. 8.290,- (ekskl. moms)

CA-medlemspris:
kr. 8.990,- (ekskl. moms)

Normalpris:
kr. 12.500,- (ekskl. moms)

Varighed
3 dage
Alle dage kl. 9-17

Kursusdatoer 
København Ø
Mandag-onsdag 6.-8. december
Mandag-onsdag 24.-26. januar
Mandag-onsdag 28. februar. - 2. marts

Århus
Mandag-onsdag 4.-6. april
Mandag-onsdag 9.-11. maj

Du vælger datoer og by, når du tilmelder dig. 

Knap: Tilmeld