10 gode råd fra Novo Nordisk og Moment!

af Mai-Britt Petersen

Flere og flere jobansøgere oplever at skulle løse en case-udfordring i forbindelse med en jobsamtale. Kom med bag kulisserne, når Novo Nordisk og vikar- og rekrutteringsbureauet Moment fortæller om deres erfaringer og oplevelser med brugen af case interview – så kan du nemt forberede dig til din næste samtale!

1. Hvad karakteriserer et case interview?

Nanna-Freja: Kandidaten får en konkret case, som udspringer fra en aktuel eller fiktiv forretningsudfordring, der relaterer sig til jobbet.

Sara: Et case interview kan foregå på individuel basis typisk efter 1. eller 2. samtale med virksomheden. Her bliver kandidaten præsenteret for en opgave eller problemstilling, som vedkommende skal komme med sit bedste bud på at løse.

Et case interview kan også foregå ved et assessment-forløb, hvor en gruppe af kandidater samles til fælles information og øvelse samt efterfølgende individuel samtale. Dette vil typisk foregå ved større ansættelsesrunder af samme profil.

Ifølge vores erfaring er det stadig få virksomheder, der decideret indsætter en case i deres interviewdel – men det vinder indpas, da det giver virksomhederne en god indsigt i kandidatens både faglige og personlige kompetencer i deres præsentation.

2. Hvem bruger case interviews?

Nanna-Freja: I Novo Nordisk kombinerer vi jobsamtalen med andre evalueringsværktøjer på nogle akademiker- og lederstillinger. Det kan f.eks. være business cases, færdighedstest og/eller evaluering af dine personlige kompetencer.

Vi benytter altid evalueringsmetoder, der er i overensstemmelse med etiske standarder – vi behandler alle resultater fortroligt og opbevarer dem i overensstemmelse med persondatalovgivningen og anden lokal lovgivning.

Kandidaten er altid velkommen til at stille spørgsmål om evalueringsværktøjerne i forbindelse med jobsamtalerne.

Sara: Vi oplever, at det primært er inden for to områder, der anvendes case interviews: ved specialiststillinger, hvor der kræves stor analytisk indsigt, særlige sproglige eller kommunikative evner samt ved større ansættelsesrunder med mange kandidater.

3. Hvorfor bruges case interview i forbindelse med jobsamtaler? Og hvornår i udvælgelsesprocessen anvendes det?

Nanna-Freja: Formålet med jobsamtalen er at finde ud af, hvordan kandidaten passer ind i vores kultur og organisation, og case interviewet er en mulighed for kandidaten til at vise, hvad han eller hun kan bidrage med i jobbet.

Når kandidaten løser en konkret case, får vi et større indblik i, hvordan kandidaten læser en konkret problemstilling. Vi får større indsigt i faglighed, analytiske evner, kommunikationsevner, problemløsningsevner og præsentationsteknik.

Sara: Ved specialiststillinger er Moments proces, at kandidaterne skal til 2 personlige samtaler vedr. både faglige og personlige kompetencer, inden de evt. bliver præsenteret for en case i virksomheden. Selve case interviewet foretages i virksomheden, som derved får mulighed for at se, hvordan kandidaterne vil gribe en konkret forretningsmæssig situation an.

Kandidaten kan på den måde være stærkt overbevisende på en mere konkret og praksisnær måde ift. selve stillingen.

Ved assessments-forløb er det Moment, der varetager hele processen, og i samarbejde med kunden har udarbejdet den konkrete case, der anvendes – både i gruppe- og på individniveau.

4. Bliver jeg som jobsøgende informeret om case interview-delen, når jeg inviteres til en jobsamtale? – Hvordan forbereder jeg mig bedst muligt på jobsamtalen?

Nanna-Freja: Som udgangspunkt bliver kandidaten informeret om, at der vil indgå en case i samtalen. Du kan øve dig som ved almindelige samtaler. Jeg foreslår, at du indhenter relevant information om Novo Nordisk og vores forretningsområder gennem brochurer og på hjemmeside samt søger i nationale og internationale medier.

Notér dig virksomhedens værdier, produkter, kunder, udfordringer og økonomi, og hvis du kender nogen, som arbejder i virksomheden, kan du også ad den vej få relevant information.

Sara: I Moment sørger vi altid for – og anbefaler virksomheder – at man naturligvis informerer kandidaten inden samtalen, at der vil være et case interview.

Casen kan gives på forhånd, således at kandidaten har sin præsentation med til selve interviewet. Virksomheden får på den måde en god indsigt i kandidatens faglige kompetencer, hvis han/hun har kunnet forberede sig på at levere resultatet.

En anden fremgangmåde er, at der stilles et case spørgsmål til selve interviewet, som kandidaten får tid til at forberede sig på og reflektere over under selve interviewet – og som efterfølgende fremlægges. Det kan være alt fra 5-30 minutters forberedelse og både være en konkret opgave, der skal løses eller en fiktiv problemstilling, der skal analyseres.

Når en stilling kræver, at man har en skarp analytisk indsigt, kan man f.eks. stille det simple spørgsmål: ”Hvor mange mennesker i verden spiller tennis lige nu? ” Der er intet konkret svar på spørgsmålet, men opgaven går også på, at virksomheden skal vurdere kandidatens analytiske tilgang til at finde frem til resultatet. Hvordan vælger kandidaten at gribe opgaven an, og hvor velreflekterende er han/hun.

5. Hvad er de klassiske fejl, som jobsøgende begår ved denne type jobsamtale? – Hvad skal jeg gøre for at undgå at lave disse fejl?

Nanna-Freja: Jeg oplever ingen klassiske fejl. Som udgangspunkt kan man ikke begå direkte fejl, da der ikke er nogle rigtige og forkerte svar, når man løser en business case. Ofte er det ikke resultatet, der er det vigtigste, men måden hvorpå kandidaten er nået frem til resultatet på. Vi vurderer i høj grad kandidatens problemløsningsevner frem for selve resultatet.

Sara: Det vigtige er, at du som jobsøgende forholder dig i ro og ikke føler dig presset til at komme med det korrekte svar på casen, men i stedet viser virksomheden, at du kan forholde dig analytisk og kritisk til casen og reflektere dig frem til et kvalificeret bud.

6. Hvor meget betyder case interview-delen i jobsamtalen overordnet set?

Nanna-Freja: Vi vurderer altid kandidaten ud fra et samlet grundlag af interviews, evalueringsværktøjer, karakterer og referencer.

Sara: Overordnet set er det de generelle faglige og personlige kompetencer set i forhold til idealprofilen, der vægter mest i et interview. Casen er typisk med til at indikere, hvem af kandidaterne der er skarpest på at levere i en presset situation, og hvilken forståelse vedkommende har af virksomhedens forretning.

7. Hvad er, efter din mening, de væsentligste faglige og personlige kvalifikationer for at klare dig godt under et case interview?

Nanna-Freja: Det afhænger af det enkelte job, og hvilke succeskriterier der er knyttet til det.

I forbindelse med rekruttering af graduates og andre nyuddannede inviterer vi dygtige studerende til at deltage i Innovation in Action, som er en workshop, hvor de studerende får mulighed for at løse en konkret business case. 

Sara: At man indholdsmæssigt formår at vise, at man kan levere et resultat, hvor de faglige kompetencer synliggøres i casen. Det er de faglige kompetencer, virksomheden i første omgang skal overbevises om i en case. De personlige kompetencer kommer til syne i ens måde at præsentere på. Formår man at præsentere med professionalisme og god forretningsforståelse, eller er man usikker og nervøs?

8. Hvordan ved jeg, om jeg har klaret case interview-situationen godt?

Nanna-Freja: Som oftest får kandidaten feedback direkte efter casen.

Sara: Ved den feedback som intervieweren giver.

9. Hvor meget vægter I resultat vs. proces i løsningen af en case/et case-spørgsmål under et case interview?

Nanna-Freja: Vi vurderer altid kandidaten ud fra et samlet grundlag af interviews, evalueringsværktøjer, karakterer og referencer.

Sara: Det kommer meget an på virksomheden og stillingen. Tager vi udgangspunkt i ”Hvor mange spiller tennis netop lige nu? ”, har resultatet ingen betydning, for der findes ikke noget rigtigt svar. Pointen er at se, hvordan opgaven gribes an. Det viser netop kandidatens analytiske sans og tilgang til løsningen af opgaven.

10. Hvad er de 3 vigtigste ting, jeg skal huske på, når jeg stilles over for et case interview ved en jobsamtale?

Nanna-Freja:

  • Sæt dig godt ind i problemstillingen, og spørg, hvis du er i tvivl om noget.
  • Måden, hvorpå du præsenterer, er næsten lige så vigtig, som hvad du præsenterer. Kig dit publikum i øjnene, og kommunikér klart.
  • Vi vurderer i høj grad kandidatens problemløsningsevner og metoder frem for selve resultatet. Derfor er det vigtigt, at måden, du er nået frem til resultatet på, bliver kommunikeret. Fortæl om dine mellemregninger og de overvejelser, der ligger til grund for din besvarelse.

Sara:

  • Hvis det er en case, der bliver stillet i forbindelse med interviewet, er det vigtigt at gå metodisk til opgaven.
  • Sørg for at få en god forståelse af casen, stil evt. uddybende spørgsmål, og definér de forudsætninger, du vælger at sætte op. Når du præsenterer casen, så forklar omkring dine tanker ift., hvilke overvejelser du gjorde dig omkring løsningen og dernæst resultatet.
  • Er casen givet på forhånd, og skal den præsenteres i forbindelse med interviewet, skal man naturligvis sikre sig, at opgaven er gennemarbejdet, og at man også har forberedt sin præsentationsteknik.

Klik her, hvis du vil læse flere artikler med inspiration, tips og tricks til jobsamtalen >


 

Få CA's gratis e-bog "Jobbet er dit" med inspiration til din jobsøgning

**Med min indsendelse af denne webform accepterer jeg, at CA kontakter mig telefonisk og/eller på e-mail med henblik på en dialog om CA's medlemsfordele, hvor der kan ske yderligere indsamling af personoplysninger. Jeg kan til hver en tid få indsigt i samt tilbagekalde mit samtykke og CA opbevarer data i maksimalt 3 år efter seneste interaktion, som beskrevet i CA's persondatapolitik. Ved afmelding, spørgsmål eller klager kontaktes CA's dataansvarlige: Kurt Wolf, persondata@ca.dk.

Decorative

Nanna-Freja Riis Larsen
Recruitment Consultant, PS Recruitment & Mobility, PS Organisation i Novo Nordisk

Decorative

Sara Vinding
Konsulentchef i Moment