8 fyringsrunder uden søvnløse nætter

Af Ole Strand

Mellemlederen 'Anders' tog en række fyringsrunder forholdsvis roligt, også da han selv blev afskediget ved den 8. fyringsrunde. CA PLUS tillægsforsikring gav ro i privatøkonomien under 10 måneders ledighed. 

Det giver uro på arbejdspladsen, når der er fyringsrunde. Det er slemt for dem, der bliver fyret, og de, der bliver tilbage, sidder lidt mere uroligt på stolen. Men når der er den ene fyringsrunde efter den anden gennem flere år, er stemningen ekstra nervøs.

Dagpenge og 30.000 i ryggen

Anders var heller ikke helt tryg ved situationen. Men med en tillægsforsikring på 30.000 kr. om måneden i ryggen, var han nok mere fattet end de fl este andre medarbejdere, da han selv blev fyret i maj 2010.

”Jeg tegnede tillægsforsikringen i 2005, da jeg startede i jobbet, fordi jeg vidste, at der tidligere havde været en del afskedigelser. Det gik fint i et par år, men i den sidste tid var vi i gennem 8 fyringsrunder på 15 måneder. Det er klart, at både under den periode og bagefter mens jeg var ledig, har tillægsforsikringen givet mig ro i sindet, og jeg har kunnet undgå søvnløse nætter, for jeg følte mig rimelig sikker på det økonomiske plan. For det er altså svært at leve af dagpenge på 17.000 kr., når man er vant til at få mere”, siger Anders.

Med tillægsforsikringen på 30.000 kr. ekstra om måneden + dagpengene var Anders dækket godt ind i de 10 måneder, han var ledig.

”Hverdagen har i og for sig kunnet fortsætte, for selvom der kom mindre ind på kontoen, har jeg ikke haft de samme transportomkostninger. Pensionsindbetalingen blev også sat i bero, så det har godt kunnet hænge sammen”, siger Anders.

Ro på jobsøgningen

Tillægsforsikringen har også givet ro på i forhold til jobsøgningen. ”Sikkerheden i privatøkonomien har selvfølgelig været med til at sikre, at jeg har kunnet fokusere på job som har været relevante og måske endda karrierefremmende for mig. Jeg har ikke desperat søgt jobs, som ikke matchede mig, bare for at søge”, siger Anders.

Fast job blev midlertidigt

Også i jobsøgningen har han bevidst søgt i nye brancher. Alligevel gik der 10 måneder, før han fi k et midlertidigt job som mellemleder inden for it-branchen. Ikke de optimale startbetingelser, men Anders gik ind i jobbet med krum hals.

”Et interimjob er jo en chance for at gøre sig selv uundværlig. Og så tog jeg også jobbet, fordi det er godt at holde sig i gang, og godt hele tiden at holde sine faglige færdigheder ved lige: det var også en relativt ny branche for mig, og det skader jo altså heller ikke. Der er mange stillinger, hvor brancheerfaring er en fordel, så jo flere brancher man på den måde kan nå at stikke næsen i, jo bedre”, siger Anders.

Fra interim til nyt fast job

Efter 6 måneder kunne man efterhånden se, at der ikke var basis for et fast job i den danske afdeling af virksomheden, og opgaverne og jobbet blev flyttet til udlandet. Men samtidig med at interimjobbet stoppede, fi k Anders et fast job som mellemleder i
en anden virksomhed og til en bedre løn og med mere strategisk ansvar.

”Samtidig med interimjobbet har jeg løbende søgt andre job. Det vidste ledelsen selvfølgelig godt, selvom jeg gjorde det diskret, samtidig med at jeg knoklede for at gøre det godt i jobbet. Jeg spillede jo på fl ere heste, hvis nu det kunne udvikle sig til et fast
job. Så da interimjobbet stoppede, havde jeg heldigvis en anden hest at fortsætte med”, siger Anders, der startede i det faste job i efteråret, dagen efter han stoppede i interimjobbet.

(Medlemmet i artiklen har ønsket at optræde anonymt, og Anders er derfor et opdigtet navn. CA’s redaktion er bekendt med hans rigtige navn)

OBS: Der er særlige regler omkring lønsikring og midlertidigt arbejde og selvstændig virksomhed. Det er derfor yderst vigtigt, at du kontakter forsikringsselskabet bag din lønsikring, inden du begynder.


Denne historie er baseret på Anders' erfaringer med CA PLUS tillægsforsikring. Siden da er samarbejdet med Europæiske om CA PLUS ophørt. I stedet tilbyder CA nu CA Lønsikring.

Decorative