Aktivt jobsøgningsnetværk

Af Nanna Bastved, medlem af CAN12 

På et af CA’s jobkurser mærkede deltagerne en fantastisk energi og lyst til at netværke med hinanden, som rakte ud over kurset. Nu har deltagerne selv dannet et nyt og dynamisk netværk for jobsøgende - CAN12 - der ønsker at hjælpe hinanden på vej mod ønskejobbet.

Mens den mørke vintermorgen dovent slipper sit tag udenfor, er der en anderledes sprudlende energi i CA’s lyse og venlige lokaler i Gentofte. Her er CA-medlemmer med forskellig baggrund samlet for at hjælpe hinanden på vej mod ønskejobbet. Alle har de deltaget på et af CA’s jobsøgningskurser og har på eget initiativ afsat denne dag til at blive bedre til at netværke.

Decorative

Hvordan kan vi hjælpe hinanden?

17 par øjne er fast rette mod Kim Lauritzen, som med en rolig, varm stemme forklarer dagens næste øvelse: ”Fortæl hvem I er, nævn tre af jeres spidskompetencer, samt hvilken virksomhed I gerne vil arbejde for”.

Lyden af kuglepenne der skribler noter på papir blander sig med duften af friskskrællet mandarin. Ingen kender hinanden, men efter en runde med 30 sekunders ”elevatortale” er sløret løftet for, hvem de andre i lokalet er.

Smilene breder sig og røde pletter på kinderne afslører, at det er svært at sælge sit budskab på 30 sekunder. Men øvelse gør mester, og det er netop derfor deltagerne er samlet i dag. For at blive bedre til at sælge sig selv. For at blive bedre til at netværke. Og for at sparre med hinanden og udveksle erfaringer.

”Huskede I at tage noter om hinanden undervejs?”, spørger Kim Lauritzen. Hans mange års salgserfaring har lært ham, at man skal give andre noget, før man kan forvente noget retur. Det er derfor ikke helt tilfældigt, at der bagpå hans visitkort står: ”hvordan kan jeg hjælpe dig?”

Mange jobsøgende mangler jobsøgningsnetværk

Kim Lauritzen har taget initiativ til netværket, efter at han på flere kurser i CA regi havde oplevet deltagere, der mente, at de ikke havde et netværk, og slet ikke et netværk de kunne bruge i jobsøgningsregi.

”Jeg har arbejdet med salg i 25 år, og haft stor glæde af mit netværk. Derfor forslog jeg til et kursus, om det kunne være en idé at stable et lille seminar på benene om det at netværke for et job. Der var stor opbakning, og jeg foreslog det derefter på andre kurser i CA regi, og det endte med det første netværksmøde. Vores kongstanke er at hjælpe hinanden med at få de rette kontakter, så vi kan finde det rette job, og at kunne hjælpe og støtte hinanden - også efter vi har fået vores job”, siger Kim Lauritzen.

Netværket rummer stor viden

Styrken ved dette netværk er netop mangfoldigheden og de mange kontakter hver især har til erhvervslivet. Whiteboard-tavlen bag Kim bliver hurtigt fyldt med navne på virksomheder, hvor deltagerne har en kontakt. Listen giver god anledning til snak i pauserne, hvor folk forhører sig om indgangsvinkler til netop den virksomhed de drømmer om at arbejde for. Pludselig bliver netværkstankegangen tydelig og nærværende for deltagerne.

Efter øvelsen er der vidensdeling på agendaen. Thomas Frydendahl Berg, som er en af de andre stiftere af jobsøgningsnetværket, fortæller om LinkedIn og kommer med konkrete eksempler på, hvordan man får mest mulig ud af dette online medie. På næste møde vil andre medlemmer byde ind med deres specifikke viden. Alle har noget at bidrage med.

På netværkets første møde blev der også nedsat en gruppe til at styre netværket igennem starten, og der blev lagt en strategi på kort og lang sigt, og så blev der givet håndslag på, at alle skal VILLE netværket – både til at skabe nye kontakter og til at dele viden.

”Vi har en professionel tilgang til netværket for at sikre en vedvarende værdiskabelse. Det er ikke en hyggeklub. Netværket skal danne grobund for alle mulige connections”, siger Thomas Frydendahl Berg.

Det siger deltagerne:

Tinna Mørch: ”Det var et spændende arrangement med interessante input om at netværke. Dejligt at se hvordan folk gerne vil hjælpe hinanden og bidrage konstruktivt til et godt netværksmøde.”

Thomas Foxby-Jacobsen: ”Jeg synes det var en udbytterigt og inspirerende dag for mit eget vedkommende. Betragtningen om hvad man selv kan gør for ens netværk og ikke omvendt, er et aktiv jeg ikke selv har været nok opmærksom på tidligere.”

Karina Sall Nielsen: "En netværksstart fuld af dynamik, god energi og nye vinkler at se tingene på. Der var gode input og med den mangfoldige baggrund og den energi der er blandt os, skal netværket nok få succes"