Alle taler om netværk - sådan gør du noget ved det

Af Jette Ditlev, ledelsesrådgiver, foredragsholder og direktør, Ditlev Consulting

Brug dit netværk! Dyrk dit netværk! udbyg dit netværk! Vi ved det jo godt alle sammen, men det er ofte sværere at udleve i praksis end det er at sige det! Og ja, det kræver handling – ellers sker der ingenting!

DecorativeJeg bliver ofte spurgt, hvordan jeg får nye kunder eller fastholder kontakten med tidligere (der jo potentielt kan blive ”aktive kunder” igen). Mit svar er altid: netværk. Det efterfølgende spørgsmål er derfor typisk ”Men hvordan gør du?” Så her kommer nogle af mine tanker, tips og tricks til kunsten af netværke.

Hvad er netværk og hvorfor er det vigtigt?

Der findes en lang række definitioner af netværk, f.eks. denne udmærkede af lektor, Ph.D. Christian Waldstrøm: ”Netværk har og bruger vi i alle aspekter af tilværelsen. Det er de professionelle og private forbindelser, du og jeg har hver for sig og til fælles” (Christian Waldstrøm, ”Corporate Networking”).

Min egen lavpraktiske definition tager afsæt i ordets konstruktion: Net = et net/et spind, dvs. det kan fange noget + værk = arbejde, dvs. der skal gøres en indsats.

Så det ”at netværke” er arbejdet med at opbygge relationer til andre i en given sammenhæng og med et givent formål. Det kan derfor
• Rette sig mod mange forskellige, f.eks. venner, kollegaer, kunder
• Foregå på mange måder, f.eks. det personlige møde, det virtuelle møde
• Foregå i mange sammenhænge, f.eks. Moster Odas fødselsdag, en reception, på LinkedIn, i klubbestyrelsen
• Have mange formål, f.eks. jobsøgning, ”ny-i-by”, læring, salg

Kort sagt: Netværk giver adgang til mennesker, der kan bidrage til dig og det, du gerne vil, f.eks.
• Kontakter
• Kontrakter
• Inspiration
• Indflydelse
• Information

Bliv en døråbner!

Det helt afgørende i netværk er ligeværdighed og tillid. Mange er af den opfattelse, at det ”at bruge sit netværk” er lidt pinligt eller måske endda betyder, at man kommer til ”at skylde nogen noget”. Intet er mere forkert.

Det der er vigtigt er, at begge parter får en eller anden form for værdi – og den værdi kan fint være tidsforskudt. Værdien skal ikke opgøres som et nøjeregnende plus-minus-regnskab, men det er en tillidsfuld balance. Balancen handler om tillid, hvor det at dele f.eks. viden og kontakter kræver, at den modtagende part agerer ordentligt i forhold hertil. Handler det om at åbne en dør til en kontakt, så sætter jeg jo mig selv og mit gode rygte i spil. Der kræves derfor tillid imellem parterne, for hvorfor skulle jeg hjælpe nogen, som jeg ikke har tillid til? Til gengæld hjælper jeg gerne nogen, som har levet op til denne ordentlighed – og som også hjælper mig på et andet tidspunkt. Dermed opbygges tilliden, og relationen er ligeværdig. Så derfor:
• Hvad kan du tilbyde den, du spørger om hjælp
• Hold hvad du lover
• Husk at sige tak for hjælpen

Lykkes du med at skabe gode og tillidsfulde balancer, så bliver du en værdifuld og værdsat døråbner, som man kan regne med (i modsætning til en dørvogter).

Hvem skal du spørge?

Rigtig godt spørgsmål, ikk’? Svaret herpå kan kun besvares, hvis du ved, hvad du gerne vil opnå. Så derfor må du i første omgang finde ud, hvad er mit mål?

DecorativeHerefter må du gå i gang med at kortlægge dit netværk, dvs. det netværk som er relevant i forhold til dit mål. Det kan du f.eks. gøre ved at opdele det netværk i

  • dit centrale netværk,
  • din inderkreds og
  • din yderkreds.

Idéen er, at du skriver 10-20-30 personer/navne ned, som kan hjælpe dig og vurderer deres vigtighed i relation til dit mål. De 5 absolut vigtigste er dit centrale netværk og dem, du skal begynde med. For hver af disse 5 besvarer du følgende:

  • Hvad kan du – helt konkret – bede om hjælp til?
  • Hvad har du at tilbyde ham/hende, dvs. hvad vil han/hun blive glad for at modtage fra dig?
  • Hvordan kan du pleje relationen til ham/hende?

Hvad nu hvis du gerne vil i kontakt med personer, som du ikke selv har direkte adgang til? Igen: spørg dit netværk om hjælp! Find ud af, f.eks. via LinkedIn, om du ”kender nogen, som kender nogen”, der kan hjælpe dig med at åbne en dør…..

Hjælp, jeg skal til møde!

Uanset at de sociale medier alle er gode til at holde styr på dit netværk, så kræver en god relation typisk et personligt møde. Dette kan ske som et 1-til-1-møde eller i forbindelse med konferencer, seminarer, store netværksarrangementer osv. Begge dele kræver selvfølgelig forberedelse – og opfølgning bagefter – for slet ikke at tale om bevidst og hårdt arbejde, når arrangementet løber af stablen.

Forberedelsen tager igen afsæt i dit mål. Ved store arrangementer er der ofte en deltagerliste, som du på forhånd kan tjekke: Hvem vil du gerne i dialog med? Hvem kan mon introducere dig? Rigtig mange (inkl. mig selv!) falder ofte i fælden ”nej, hvor er det dejligt at se dig igen….hvordan går det….og hvordan har du det?” Det skal der også være plads til, men sørg for at komme videre, dvs. cirkulér. Det er det amerikanerne kalder ”at mingle”: de mingler helt bevidst, er rigtig dygtige til det og siger derfor ”det var godt at møde dig, men jeg skal også lige nå at hilse på xx”.

Lær også at smalltalke. Det kan være alt om ”vind og vejr”, men kom ganske hurtigt i gang med noget interessant, dvs. spørg din samtalepartner om noget interessant, f.eks. ”hvad bringer dig her?”, ”hvad arbejder du med?”……….og kender du vedkommende, så spørg f.eks. ”hvordan gik det egentlig med xx?” eller ”hvilket resultat fik du ud af Y-indsats, som du fortalte om sidst?”. Idéen i det er at vise din interesse og så får du samtidig ny viden og lærer noget. Dét er nøglen til at blive en god døråbner!

Hvordan holder du så liv i netværket?

I første omgang erkend, at du ikke kan holde lige tæt kontakt med alle, men du kan holde dig mere eller mindre orienteret om de fleste. Her er de sociale medier fremragende, og på den mere professionelle side er LinkedIn uundværlig, så derfor skal du selvfølgelig connecte. Dernæst skal du øve dig i at bidrage til/hjælpe dit netværk, f.eks. med links, hints etc. Og ved at tilbyde din hjælp. Det kan være en tidskrævende opgave, og du kan derfor kun gøre det i større omfang i forhold til nogle – og her er din kortlægning af inderkredsen og dit centrale netværk til stor gavn. Vær dog opmærksom på, at du skal have flere kortlægninger – det afhænger helt af formålet, dvs. hvad du vil opnå.

Pyh, det er hårdt at netværke, tænker du måske nu. Ja, det kræver en indsats, men det er samtidig både sjovt, berigende og lærerigt, så kom endelig i gang!

Måske ses vi derude?

De bedste hilsner
Jette Ditlev

10 tips til at netværke

1. Forbered dig
2. Væk tillid
3. Vær interesseret: HV-spørgsmål
4. Fortæl åbent om dig selv, dine mål og kompetencer
5. Træn i ”at samtale” og i ”at cirkulere”
6. Vær en døråbner: hjælp andre
7. Bed andre om hjælp
8. Hold hvad du lover
9. Sig TAK…..også så andre hører det!
10. Vær dig selv – og vær den bedste udgave af dig

Kilde: Jette Ditlev, www.ditlev-consulting.dk

Decorative