Bedre leder af at være mentor

Det er ikke, fordi Christian Gulløv ikke har nok at lave i sit job som adm. direktør i Electro Energy A/S. Men alligevel har han nu foreløbig tre gange taget sig tid til at være mentor for en nyuddannet i – fordi det gør ham klogere på sig selv som leder.

Bedre leder for unge

 

”Jeg får en masse indsigt i, hvad der driver og motiverer unge nyuddannede. Når jeg taler med nogle unge mennesker, som jeg ikke har nogle forretningsmæssige bindinger til, så får jeg nogle meget klare billeder af, hvad det er for nogle faktorer, der er på spil i deres privatliv, og hvad de forholder sig til. Det er meget sundt at få den her fornemmelse af, hvad der tikker for dem, og hvad der motiverer. Vi har selv en del unge ansat, og jeg er sikker på, at jeg qua at have været mentor også er blevet en bedre leder for dem”, siger Christian Gulløv.

Læg strategien

Noget af det første, Christian Gulløv gør med sine mentees, er at lægge en langsigtet udviklingsplan.

”Hvor vil du godt hen i verden? Hvad er det for en ambition, du har? Hvad vil du have ud af mentorforløbet? Det er jo strategien, og så bliver alt det andet i mentorforløbet jo i virkeligheden at operationalisere og udvikle projektet”, siger Christian Gulløv.

Reality-tjek

En del af rollen som mentor handler også om at hjælpe med et reality-tjek.

”Mange nyuddannede har et forkert billede af, hvad de skal ud og arbejde med. Der er mange, der tror, at de aldrig kommer i nærheden af et excelark, for det har de mennesker, der gør for dem. Men der er det ret vigtigt, at man sidder foran en person, som kan sige: ’Hør nu her. Du går jo ikke direkte ind og får en stab på tredive mand, som kan lave alt for dig i en kæmpekoncern. Du bliver nødt til at skabe dit job’. Og jo flere værktøjer, du har at arbejde med, jo bedre bliver produktet, og jo hurtigere kommer du i godt i gang med karrieren”, siger Christian Gulløv.

Nyuddannede kæmper også med balancen

Udfordringerne for en nyuddannet handler ikke kun om jobbet, men også om at få jobbet til at spille sammen med privatlivet.  

”Nogle af dem har været nødt til at nedjustere deres forventninger til performance på karrieren for at tilpasse sig det hjemmeliv, som de også gerne vil have. Jeg ved om nogen, hvad det koster, hvis man bruger 70-80 timer om ugen på jobbet. Det fortryder jeg ikke, at jeg har gjort, men det er jo vigtigt at dele mine erfaringer, så de kender udfordringerne. Jeg skal ikke fortælle dem, hvad de skal gøre. Det skal de selv tage stilling til. Det er i virkeligheden også det, de søger. De søger en, hvor de kan afveje, om deres eget sind er i balance til forventninger og indsats”, siger Christian Gulløv.

 

Decorative

Christian Gulløv, Adm. direktør