Bidragsfri perioder

Hvis du er født i perioden fra den 2. juli 1962 til den 31. december 1975 kan du holde bidragsfri perioder i efterlønsbetalingen

De bidragsfrie perioder svarer i tid til:

  • de perioder, du har betalt før du blev 35, og som ligger før den 1. januar 2008
  • de perioder du har betalt i 2007, hvis du på det tidspunkt var over 35 år.

De bidragsfrie perioder må dog aldrig være længere, end at du kan nå at betale til efterlønsordningen i 25 år, før du fylder 62.

Hvis du opfylder disse kriterier for at kunne holde bidragsfrie perioder - og du var medlem af CA per 31. december 2007, har vi den 23. november 2008 sendt et brev til din e-boks med en opgørelse over, hvor lang pause du kan holde.

Mener du, at du opfylder kriterierne, men har du ikke modtaget et brev i din e-boks, må du meget gerne kontakte os - eventuelt på mail ca@ca.dk. Hvis du var medlem af en anden a-kasse den 31. december 2007, er det dem, der skulle informere dig om, hvor lang pause du kan holde.

Hvis du er født den 1. januar 1976 eller senere, kan du ikke holde bidragsfrie perioder. Du kan dog under visse betingelser holde pause i din indbetaling. Læs mere om pause i indbetalingen her.

Hvornår, hvor lang tid, og af hvor mange gange?

Du bestemmer selv hvornår du vil holde de bidragsfrie perioder, hvor lang pause du vil holde, og om du vil dele pausen op af flere omgange. Du skal dog være opmærksom på, at du tidligst kan starte en bidragsfri periode fra det tidspunkt, vi modtager din skriftlige anmodning. Vi kan ligeledes tidligst genoptage opkrævningen af efterlønskontingent, når vi har modtaget din skriftlige anmodning om dette.

Vi anbefaler, at du udfylder en fravalgsblanket AR 252, når du vælger at holde en bidragsfri periode, da der på denne blanket er den relevante vejledning. Du kan dog også anmode om at holde bidragsfri periode ved at sende os en mail på ca@ca.dk.

Dit eget ansvar

Når du har valgt at holde bidragsfri perioder, er det dit eget ansvar at melde dig til igen. Vi anbefaler, at du, i forbindelse med at du anmoder om at holde pause i indbetalingen, giver os en dato for, hvornår vi skal genoptage opkrævningen af efterlønskontingent. På den måde undgår du at miste din ret til efterløn, fordi du glemmer at melde dig til igen.

Hvordan regner vi periodens længde ud?

Længden af perioderne regnes ud i hele år og dage. Perioder på under et år udregnes i dage. Hvis flere enkeltperioder til sammen giver 366 dage, regnes dette for et helt år. Udregningen illustreres bedst med et par eksempler:

Et medlem er født den 2. august 1971. Han betaler efterlønskontingent fra den 2. august 2001. Den 10. oktober 2002 vælger han at holde pause i indbetalingen. Han genoptager indbetalingen den 2. august 2006, hvor han fylder 35. 

Han kan holde pause i 2 år og 69 dage. (udregning: 2007 = 1 år, 2. august 2001 til 1. august 2002 = 1 år, 2. august til 9. oktober 2002 = 69 dage (august 30 + september 30 + oktober 9).  

 

Et medlem er født den 1. januar 1969. Hun betaler til efterlønskontingent fra den 1. juli 1999 til den 1. juni 2000. Hun genoptager derefter indbetalingen den 1. august 2002 – og stopper igen den 10. oktober 2002. Hun genoptager indbetalingen igen den 1. juli 2004, hvor hun fylder 35.

 Hun kan holde pause i 2 år og 40 dage. (Udregning: 2007 = 1 år, 1. juli 1999 til 31. maj 2000 = 336 dage (31+31+30+31+30+31+31+29+31+30+31), 1. august til 9. oktober 2002 = 70 (31+30+9). 336+70 dage = 406 dage. Da 366 dage skal omregnes til et år, er 406 dage = 1 år og 40 dage.