Brug ledelse på studiet

Af Mark Buskbjerg, antropolog og redaktør på Alt om Ledelse - onlinemagasin om ledelse

Hvad er Belbin Teamroller?

Der er tid, penge og masser af energi at hente, når samarbejder fungerer optimalt i virksomhedens teams. Belbin teamroller er et værktøj, der gør det nemt at arbejde med teamudvikling. Belbins teamroller fokuserer på, hvordan den enkelte får en vigtig rolle i forhold til teamets samlede løsning af opgaver. Som leder har du en central rolle i optimeringen og sammensætning af teamet.

Hvornår skal du bruge Belbin teamroller?

Du kan bruge Belbin teamroller i mange forskellige sammenhænge, men de er særligt effektive, når du skal:

I resten af denne artikel fokuserer vi på at give dig den nødvendige baggrundsforståelse, så du kan komme igang med at arbejde med Belbins teamroller.

Belbins 9 teamroller

Her gennemgår vi de 9 teamroller, der udgør det stærke team.

 1. Idémageren
  Styker i samarbejdet: En kreativ medarbejder med stor idérigdom og opfindsomme løsninger, hvor svære problemstillinger bliver angrebet fra nye spændende vinkler.
  Tilladelige svagheder: Er dårlig til at kommunikere i teamsamarbejdet og tager ikke særlige hensyn til eller glemmer praktiske forhold.
   
 2. Kontaktskaberen
  Styker i samarbejdet: Udadvendt og entusiatisk medarbejder der er god til at få andre med på idéer og udforske nye muligheder.
  Tilladelige svagheder: Mister hurtig interessen efter at nyhedens interesse svinder bort.
   
 3. Koordinatoren
  Styker i samarbejdet:Selvsikker medarbejder der er meget tillidsfuld. Specialist i at prioritere opgaver og holde endemålet for øje i alle beslutninger.
  Tilladelige svagheder: Har en tendens til at uddelegere meget for selv at slippe for arbejdsopgaverne.
   
 4. Opstarteren
  Styker i samarbejdet: Kører konstant i et højt gear og udfordrer konstant status quo og finder løsninger på forhindringer.
  Tilladelige svagheder: Er utålmodig og bliver hurtigt provokeret, når andre ikke følger samme tempo.
   
 5. Analysator
  Styker i samarbejdet: Dømmekraften er god hos denne analytiske og meget objektive medarbejder, der fokuserer på de rationelle dele af processen.
  Tilladelige svagheder: Fremstår ofte skeptisk og kritisk og har svært ved at motivere og begejstre andre på teamet.
   
 6. Formidler
  Styker i samarbejdet: En god iagttager, der virkelig knokler for at få det sociale i teamet til at fungere.
  Tilladelige svagheder: Er ubeslutsom og usikker i afgørende situationer, når det konfliktsky tager overhånd.
   
 7. Organisator
  Styker i samarbejdet: En effektiv og disciplineret medarbejder, der er realistisk i forhold til opgaveløsning.
  Tilladelige svagheder: Reagerer meget langsomt i forhold til forandringer.
   
 8. Afslutter
  Styker i samarbejdet: Udrydder fejl og går grundig til værks, så samvittigheden er i orden, når opgaven afleveres.
  Tilladelige svagheder: Bekymrer sig unødvendigt meget over små detaljer og uddelegerer sjældent på grund af frygten for, at andre laver fejl.
   
 9. Specialist
  Styker i samarbejdet: Fordybet i det faglige engagement er denne medarbejder garant for specialiseret viden på projektet.
  Tilladelige svagheder: Fokuserer snævert på eget fag og har tendens til at isolere sig i et forsvar for sin egen specialviden.

Hvor mange medarbejdere på et team?

Hvis du lige har læst om de 9 teamroller, så virker det jo oplagt, at der skal være minimum 9 medarbejdere på et team, for at det fungerer optimalt. Men sådan forholdet det sig faktisk ikke. Meredith Belbin mener, at vi hver især har en naturlig præference for 2 – 3 af rollerne på et team. Derfor kan teams sagtens fungere som mindre enheder. Det afgørende er, at et team på eksempelvis 3 mand, så qua deres naturlige præferencer og styrker dækker de ni teamroller. Ellers bliver der et hul, som skal dækkes ind ad andre veje.

Bag om Meredith Belbins teori

Dr. Meredith Belbin foretog i perioden fra 1971 til 1980 omfattende studier af, hvordan teams samarbejdede. Meredith Belbins fokus var at finde frem til, hvad der udgjorde essensen af et succesfuldt team – altså et team, der fungerede og løste opgaver med stor succes. Meredith Belbins konklusion var – efter et hav af observationer: De mest succesfulde teams er sammensat, så de er dækket ind med ni grundlæggende teamroller. Der var så at sige en vis harmoni i teamets sammensætning. Og Meredith Belbin kunne ud fra huller i sammensætningen på teams forklare, hvorfor nogle teams fejlede. Ud fra teamets kombination og dækning af de ni teamroller kunne Meredith Belbin altså give kvalificerede bud på, hvilke hold der blev succesfuld og hvilke, der fejlede. Meredith Belbins teori er blevet populær, fordi den er relativt nem at anvende. Hvis alle roller i teamet ikke allerede er dækket, så kan teorien om de ni teamroller i the high performing team være et effektivt værktøj, når der skal rekrutteres nye medarbejdere til et eksisterende team.

Hvordan er Belbins teamroller bygger op?

Meredith Belbins 9 teamroller inddeler den enkelte medarbejder i tre overordnede kategorier i forhold til en rolle i teamsamarbejdet:

 • Naturligt stærk – en rolle, hvor medarbejderen er som en fisk i vandet og som opsøges automatisk.
 • Fungerer godt – en rolle, som medarbejderen kan udfylde, hvis der er behov for det.
 • Fungerer ikke – en rolle, som medarbejderen ikke bør træde ind i.

Som leder af et team (altså en teamleder) skal du stræbe efter, at alle får plads til udnytte de roller, hvor de fungerer naturligt stærkt. Lidt firkantent så kan du faktisk sige, at hvis dit teams ni roller er dækket ind af medarbejdere, der alle er naturligt stærke i forhold til deres rolle, så har du fantastiske betingelser for et succesfuldt team. Men husk at dine medarbejderes naturlige præferencer skifter fra opgave til opgave. Så du skal som teamleder være opmærksom på, at du hele tiden tilpasser og forventningsafstemmer den enkeltes rolle i forhold til den aktuelle opgave.

Hvad er styrkerne og de tilladelige svagheder?

Alle ni teamroller har styrker og tilladelige svagheder. Hvis medarbejderne på dit team kender deres egne og andres styrker og svagheder i forhold til den enkelte opgave, så vil du også opleve, at de bliver bedre til at spørge om hjælp, når det er nødvendigt for dem.
Og når medarbejderne indyrdes på teamet kender og accepterer hinandens tilladelige svagheder, så bliver den samlede tillid på teamet større. Det hjælper med til at skabe en effektiv, positiv og konstruktiv kultur på teamet.

Hvem er Meredith Belbin?

Meredith Belbin er manden bag begrebet “teamroller”. Han er gennem et stort forskningsarbejdet fundet frem til ni centrale roller, som et team skal bestå af, hvis det skal kunne løse opgaver effektivt fra opstartsfasen til aflevering. Hvis du vil arbejde effektivt med at optimere teamsamarbejde, så er det altså Meredith Belbins teorier, som du skal gå til.

Læs også artiklen her.


Alt om Ledelse - onlinemagasin om ledelse

Vi udgiver artikler med en sådan grad af værdi for lederne, at de kommer til at knuselske os. Det er også den sætning, jeg skriver ud til vores eksperter, når de skriver artikler til siden. Det handler ikke om os selv, det handler om læseren. Det er måske ikke den dybe tallerken, jeg opfandt den dag, men det dælen dytme vigtigt. Værdien vi leverer er forskellige fra artikel til artikel. Værdi er i vores optik en begyndende refleksion, direkte implementerbare råd eller hardcore, dybdeborende og akademisk velfunderet viden, leveret på en måde hvor andre end fagnørderne kan følge med. Læs mere på altomledelse.dk