De nye ferieregler - hvad betyder det for dig?

Du kan optjene feriedage i én måned og afholde dem allerede måneden efter.

Af Ole Strand og Lis Nexøe

Sådan optjener og afholder du samtidighedsferie

Du optjener og kan afholde ferie i samme periode. Et ferieår varer et år - fra den 1. september til 31. august det efterfølgende år.

Du optjener fortsat op til 2,08 feriedage hver måned (ligesom efter de gamle ferieregler), men nu kan du holde feriedagene allerede måneden efter du har optjent dem. Det kaldes i loven for samtidighedsferie.

Du optjener ferie i ferieår som går fra den 1. september til den 31. august i det efterfølgende kalenderår. Den ferie du optjener i dette ferieår kan du afholde lige så snart du har optjent dem, men du har en ferieafholdelsesperiode, som varer 16 måneder, dvs. den slutter først 31. december i det efterfølgende år.

ferieregler 2020

Ferien kan holdes i perioden fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder).

Som lønmodtager har du ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie (hovedferien) i perioden fra 1. maj – 30. september.

Alle lønmodtagere har ret til at holde fem ugers ferie i ferieåret.

Arbejdsgiveren skal ligesom i dag varsle, hvornår lønmodtagerne skal afholde deres optjente ferie. Hovedferien skal varsles mindst tre måneder før den afholdes, mens øvrig ferie skal varsles mindst en måned før.

OBS: Hvis du er ledig, gælder der særlige regler for optjening af feriedagpenge og varsling af ferien

  Hvorfor skal vi have en ny ferielov?

  Formålet med den nye ferielov er at modernisere reglerne og samtidig sikre, at de lever op til EU-bestemmelserne. ”EU-kommissionen har kritiseret de danske ferieregler, fordi nyansatte kan være nødt til at vente op til 16 måneder, fra de starter på deres første job, til de kan holde betalt ferie. Og det skyldes, at man i dag optjener ferie i kalenderåret, og herefter skal man vente fire måneder, før man kan begynde at afholde sin ferie.

  Bliver der ændret på varslingen af min ferie?

  Nej. Varslingen er stadig 3 måneder for hovedferien og mindst 1 måned for anden ferie. Du har også fortsat krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september

  Hvad med den 6. ferieuge og feriefridage?

  Den nye ferielov vedrører kun de 5 uger, som er sikret igennem ferieloven. Al ferie og feriefridage, der er aftalt derudover med din arbejdsgiver i overenskomst eller aftale, er ikke ændret. Det kan dog være, at der skal ændres på overenskomst/aftale, så den ekstra ferie og feriefridage følger det nye ferieår.

  Hvad med feriedagpenge?

  Reglerne om feriedagpenge følger principperne om samtidighedsferie, flytning af ferieåret og indførelsen af en ny ferieafholdelsesperiode.

  Feriedagpenge optjenes altså i ferieåret, til brug for afholdelse af ferie med feriedagpenge i ferieafholdelsesperioden.

  Læs mere om reglerne for optjening og afholdelse af feriedagpenge

  Bliv medlem af CA+

  Med CA+ får du endnu flere fordele og en øget juridisk sikring - et godt alternativ til en fagforening.

  Knap: Tilmeld dig CA+

  CA Advokathjælp – juridisk bistand fra professionelle advokater

  CA Advokathjælp yder professionel hjælp omkring kontrakter, klausuler, opsigelser og andre juridiske spørgsmål.

  Det koster kun 50 kr./md. for lønmodtagere og selvstændige. For studiemedlemmer er det gratis.

  Kontakt CA Advokathjælp

  Advodan
  Gl. Ringstedvej 61
  4300 Holbæk

  Tel: 5945 4040
  Mail: advokat@ca.dk

  Mandag - Torsdag 9.00 - 16.00
  Fredag 9.00 - 15.00