Den nye ferielov - hvad betyder den for dig?

I september 2020 træder en ny ferielov i kraft, som grundlæggende laver om på, hvordan man optjener og afholder ferie.

Af Ole Strand og Lis Nexøe

Efter den nuværende ferielov optjener man som lønmodtager ferie med løn eller feriegodtgørelse i ét kalenderår, men kan først afholde ferien i det efterfølgende ferieår, som starter den 1. maj året efter. Det vil sige, at der kan gå op til 16 måneder, fra ferien er optjent, til du kan afholde den. Det kaldes forskudt ferie. 

Fra september 2020 indføres samtidighedsferie, så man som lønmodtager kan afholde sin ferie med løn eller feriegodtgørelse i takt med, at den optjenes.

Det kommer især til at betyde en forskel for nyuddannede, der fra september 2020 har ret til at afholde sin ferie med løn allerede måneden efter, den er optjent.

Selvom samtidighedsferien først indføres fra den 1. september 2020, er der en overgangsperiode fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020, hvor ferieloven indfases.

I den periode vil der gælde forskellige regler i forhold til optjening og afholdelse af ferie. Det betyder blandt andet

  • en indefrysning af de feriepenge, der optjenes fra  den 1. september 2019 til 31. august 2020, så du først kan få dem udbetalt, når du bliver pensioneret. På grund af de ændrede optjeningsregler betyder det dog ikke, at du får mindre ferie. Det kan du læse mere om nedenfor i afsnittet om overgangsperioden.
     
  • en kort periode fra 1. maj til 31. august 2020 til at afholde ferie – inden samtidighedsferien starter den 1. september 2020.

Feriereglerne i dag

Før du kan holde ferie, optjener du ret til feriedage med løn i løbet af et optjeningsår. Optjeningsåret følger kalenderåret, fx fra 1. januar 2018 til 31. december 2018

Som lønmodtager optjener du 2,08 feriedage hver måned, så du efter et helt år med arbejde, har optjent 25 feriedage med løn, som du kan holde i det efterfølgende ferieår.

Ferieåret varer også et helt år, men perioden breder sig over to kalenderår, fordi det starter den 1. maj og slutter den 30. april

De nye ferieregler fra den 1. september 2020

Med de nye regler optjener og afholder du ferie i samme periode. Et optjeningsår varer fortsat et år, men går nu fra 1. september til 31. august det efterfølgende år.

Du optjener fortsat 2,08 feriedage hver måned, men nu kan du holde feriedagene allerede måneden efter du har optjent dem. Det kaldes i loven for samtidighedsferie.

Din arbejdsgiver kan også give dig lov til at holde dine feriedage på forhånd - altså inden du har optjent dem.

Hidtil har der været et ferieår på 12 måneder. Med de nye regler bliver der i stedet en ferieafholdelsesperiode, som varer 16 måneder fra 1. september til 31. december det efterfølgende år.

Ferien kan holdes i perioden fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder).

Du har som i dag ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie (hovedferien) i perioden fra 1. maj – 30. september.

Alle lønmodtagere har ret til at holde fem ugers ferie i ferieåret.

Arbejdsgiveren skal ligesom i dag varsle, hvornår lønmodtagerne skal afholde deres optjente ferie.

Hovedferien skal varsles mindst tre måneder før den afholdes, mens øvrig ferie skal varsles mindst en måned før.

Overgangsperioden

Overgangsperioden løber fra den 1. januar 2019 og frem til den 31. august 2020.

Overgangsperioden skal løse de problemer, der opstår, når der ændres på optjeningsår og ferieafholdesesperioder. Uden en overgangsperiode, ville du få for mange feriedage ved overgangen.

Der er tre perioder, som du skal være opmærksom på i overgangsperioden:

1. januar - 31. august 2019: Forkortet optjeningsperiode

I denne periode optjener du som lønmodtager feriedage præcis, som du plejer, men optjeningsåret, der hidtil har fulgt kalenderåret, er forkortet til otte måneder og slutter med udgangen af august.

Du optjener 2,08 feriedag med løn pr. måned, og dem kan du holde fra 1. maj 2020 og indtil 30. september 2020 – eller helt frem til den 31. december 2021, hvis du aftaler det med din arbejdsgiver.

Hvis du har arbejdet alle otte måneder, optjener du 16,6 feriedage med løn.

1. september 2019 - 31. august 2020: Feriedage indefryses og udbetales først, når du pensioneres

I denne periode optjener du stadig 2,08 feriedage med løn pr. måned, men du kan først få dem udbetalt, når du går på førtidspension eller folkepension og forlader arbejdsmarkedet.  

Indefrysningen af de feriedage, du optjener i løbet af dette år, sikrer, at dit antal af feriedage ligger på 25 dage om året, når det nye ferieår starter.

Når optjeningsprincippet og ferieafholdelsesperioden ændres, ville du ellers frem til den 1. september optjene ferie efter de gamle regler, som skulle afholdes fra den 1. maj 2021, samtidig med at du fra den 1 september ville begynde at optjene ferie, som skulle afholdes i samme periode. Det ville ende med dobbelt ferie med løn i op til 50 feriedage (ti uger) i det samme afholdelsesår.

Derfor bliver de indefrosne penge i stedet indsat i en feriefond, som administreres af ATP – og penge bliver årligt indekseret, så det får virkning som en ekstra opsparing med renter – uden at du af den grund får mindre ferie.

   

Færre feriedage til sommerferien i 2020

I ferieåret, som lå fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 - har du holdt forskudt ferie, som du plejer. Der er den ferie, du har optjent i 2018.

Derefter har du et kortere ferieår fra 1. maj til 31. august 2020. I den periode kan du holde op til 16,6 feriedage, som du optjener i de første otte måneder af i år – altså fra 1. januar til 31. august 2019.

Det betyder, at du godt kan holde tre ugers sommerferie i sommeren 2020, men hvis du derimod vil holde fire ugers sommerferie i 2020, er der ikke feriedage nok.

For mange vil det dog næppe blive et problem, fordi:

  1. Hvis du har restferie i det kommende ferieår, der slutter den 30. april 2020, kan du aftale med arbejdsgiveren, at overføre ferie til det korte ferieår, der starter 1. maj 2020.
     
  2. Hvis du har en 6. ferieuge eller feriefridage, kan du også bruge dem.

Færre feriedage i efterårsferien 2020

Når den nye ferielov er trådt fuldt i kraft 1. september 2020, begynder du at optjene 2,08 feriedage pr. måned, du er ansat.  

Det betyder, at du i oktober 2020 kun har optjent 2,08 feriedage i september måned, og altså ikke har feriedage nok til en uges efterårsferie.

Men mange vil have mulighed for i stedet at bruge ekstra feriedage og feriefridage - eller eventuelt holde ferie på forskud (se nedenfor)

Ferie på forskud fra den 1. september 2020

I den nye ferielov er der mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. I så fald har du mulighed for at holde ferie, inden du har optjent den.

Hvis du så stopper i jobbet, inden ferien når at blive optjent, vil arbejdsgiveren til gengæld have mulighed for at modregne værdien af ferien i din løn.

Hvorfor skal vi have en ny ferielov?

Formålet med den nye ferielov er at modernisere reglerne og samtidig sikre, at de lever op til EU-bestemmelserne. ”EU-kommissionen har kritiseret de danske ferieregler, fordi nyansatte kan være nødt til at vente op til 16 måneder, fra de starter på deres første job, til de kan holde betalt ferie. Og det skyldes, at man i dag optjener ferie i kalenderåret, og herefter skal man vente fire måneder, før man kan begynde at afholde sin ferie.

Bliver der ændret på varslingen af min ferie?

Nej. Varslingen er stadig 3 måneder for hovedferien og mindst 1 måned for anden ferie. Du har også fortsat krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september

Hvad med den 6. ferieuge og feriefridage?

Den nye ferielov vedrører kun de 5 uger, som er sikret igennem ferieloven. Al ferie og feriefridage, der er aftalt derudover med din arbejdsgiver i overenskomst eller aftale, er ikke ændret. Det kan dog være, at der skal ændres på overenskomst/aftale, så den ekstra ferie og feriefridage følger det nye ferieår.

Hvad med feriedagpenge?

Reglerne om feriedagpenge kommer til at følge principperne om samtidighedsferie, flytning af ferieåret og indførelsen af en ny ferieafholdelsesperiode.

Feriedagpenge optjenes altså i ferieåret, til brug for afholdelse af ferie med feriedagpenge i ferieafholdelsesperioden.

Det betyder, at ledige vil kunne holde ferie med feriedagpenge, så snart ferien er optjent, men der kan ikke afholdes flere dage med feriedagpenge, end man har optjent på ferieafholdelsestidspunktet. Som hidtil skal al optjent ferie fra lønarbejde afholdes, inden der kan udbetales feriedagpenge, og der kan ikke overføres dage med feriedagpenge

CA Advokathjælp – juridisk bistand fra professionelle advokater

CA Advokathjælp yder professionel hjælp omkring kontrakter, klausuler, opsigelser og andre juridiske spørgsmål.

Det koster kun 50 kr./md. for lønmodtagere og selvstændige. For studiemedlemmer er det gratis.

Kontakt CA Advokathjælp

Advodan
Gl. Ringstedvej 61
4300 Holbæk

Tel: 5945 4040
 
Mandag - Torsdag 9.00 - 16.00
Fredag 9.00 - 15.00