Det ser de på, når du søger job i små og mellemstore virksomheder

Af Lars Ulrik Jeppesen

SMV’erne – de små og mellemstore virksomheder - er ikke akademikerskræmte. Vi har spurgt de personaleansvarlige i en række SMV’er, hvad de lægger vægt på, når de skal ansætte akademikere.

Som karriererådgiver får jeg ofte indtryk af, at de fleste nyuddannede helst vil arbejde i Danmarks absolut førende virksomheder. Men der er altså ikke plads til alle i Novo Nordisk, Carlsberg, Danske Bank, Deloitte eller Danfoss. 80-85 % af de danske virksomheder er små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte. Derfor er det også i SMV’erne, hvor langt de fleste af vores medlemmer finder job – både de nyuddannede og de mere erfarne. Men hvordan er det at arbejde i en SMV? Og hvad skal der til for at komme indenfor?

Det vil jeg komme nærmere ind på i denne artikel med udgangspunkt i en rundspørge, som vi har lavet blandt HR-ledere i små og mellemstore virksomheder.

Fordele og udfordringer ved at ansætte akademikere…

I mediebilledet får man ofte indtryk af, at små virksomheder ikke kan se værdien af at ansætte akademikere. Men det er ikke et billede, der går igen i rundspørgen. HR-lederne har generelt en positiv holdning til akademikere, så længe ansøgerne har realistisk syn på lønniveau i mindre virksomheder, og at de har gjort sig klart, at der til nogle stillinger er krav om specifik erfaring.

HR-lederne oplever, at der tilføres ny viden og en dybere indsigt i virksomhedens respektive fagområde med en akademiker på holdet, hvilket ses som en stor styrke. Lederne fremhæver også akademikernes engagement og dynamik – at de er i stand til at reflektere og perspektivere deres arbejde ift. målsætninger. Endeligt pointerer lederne, at de højtuddannede skal besidde stor forståelse for komplekse problemstillinger, og at akademikerne ofte har et forretningsmæssigt fokus og hurtigt kan skabe sig et strategisk overblik over en situation.

HR-lederne kan dog også se udfordringer, når de ansætter en akademiker; er den nyansatte praktisk orienteret nok, eller har han/hun en lidt for teoretisk/akademisk tilgang til opgaveløsning? Vil de acceptere at løse almindelige driftsopgaver? Og har specielt de nyuddannede akademikere nok reel erfaring med de opgaver, som de skal til at løse?

Forklar, hvad du kan!

HR-lederne i undersøgelsen oplever, at de ved for lidt om, hvad akademikerne har lært på deres uddannelse, og hvad virksomhederne kan bruge det til. Det er desværre ikke virksomhedens problem, men grundudfordringen for enhver nyuddannet ansøger: Nemlig at gøre det tydeligt for arbejdsgiveren, hvad du har lært, hvad du kan, og hvad virksomheden kan få ud af det.

Noget af det vigtigste for HR-lederne i de mindre virksomheder er endvidere at finde ud af, i hvilken grad og på hvilken måde ansøgerne kan fungere projektbaseret. De vil også gerne vide mere om kandidatens forventninger til at arbejde i en lille/mindre virksomhed.

Derfor skal du i høj grad reflektere over, hvilke projekter du har lavet på dit studie eller dit tidligere job, der har givet dig nogle værdifulde kompetencer, samt hvilke resultater du har skabt. Har du svært ved at sætte ord på dine akademiske, faglige og personlige kompetencer, så brug værktøjerne i artiklen om ’Kompetenceafklaring’.

Hvilke krav skal du opfylde som akademiker for at begynde i forskellige funktioner?'

Når du søger om ansættelse i en SMV, gælder det om at være målrettet og fokuseret. Bare fordi det er en mindre virksomhed, kan du ikke tillade dig at være sløset og levere venstrehåndsarbejde.

I forberedelsen til denne artikel tænkte jeg: De typiske funktioner for en nyuddannet akademiker i en SMV vil være: Markedsføring, regnskab/finansiering, produktudvikling og projektledelse/projektarbejde. Jeg har derfor set på, hvilke krav der stilles (fagligt og erfaringsmæssigt) for at starte i disse funktioner. 

 

Fagligt

Erfaringsmæssigt

Markedsføring

- Vigtigt med praktisk erfaring
- Den relevante uddannelse inden for marketing
- Indsigt i effektiv kommunikation
- Kendskab til budskaber, brand og positionering

- Kendskab til arbejdsprocesser mellem bureauer og virksomheden
- God til korrekturlæsning
- Fagspecifik erfaring fra studiejob: gerne fra reklamebureau, medie-bureau eller analyseinstitut

Regnskab/ Finansiering

- Praktisk viden og praktisk erfaring inden for: økonomi, regnskaber, økonomiske analyser
- Forståelse for praktiske opgaver inden for bogføring
- Konkret studiejob-erfaring fra en regnskabsafdeling

- Kunne konkrete regnskabsrutiner
- Kontering, gennemskue konto-planer
- Erfaringer med at udarbejde regnskab og have arbejdet med bogholderi

Produktudvikling

- Have viden om vigtige aktiviteter: forhandling, innovation, virksomhedsudvikling, pris-fastsættelse
- Evner inden for at foretage analyser inden for produktudvikling & produktmodning

 

- Praktisk erfaring fra relevante studiejobs
- Gerne erfaring fra eksempelvis designbureau eller produktudviklingsafdeling

 

Projektledelse/
-orientering

- Mange vil kræve praktisk erfaring med projektledelse
- Nogle nævner konkrete projektleder-uddannelser fx Prince 2
- Kendskab til de værktøjer/metoder, der virker inden for arbejdet med projekter
- Ellers fremhæves: godt overblik, kunne forenkle ting og være brugerorienteret i tilgangen til opgaver

- Erfaring som projektmedarbejder
- Generel projekterfaring fra studiejob eller praktikophold

Personlige egenskaber skaffer jobbet

Fagligheden får dig igennem nåleøjet, men dine personlige egenskaber – DE sikrer dig jobbet!

Når man ser på de personlige egenskaber, er der ikke stor forskel på ønskerne i en SMV i forhold til jobopslag fra store virksomheder. De vigtige er: At have gåpåmod, være åben, fleksibel, serviceminded, struktureret, analytisk samt besidde detaljefokus.

Sådan rekrutterer SMV’erne

SMV’erne i rundspørgen har ikke ’akademiker-forskrækkelse’, men hvordan foregår deres rekrutteringsproces egentlig? Annoncerer de overhovedet? Hvad udvælger de efter, og hvor spotter de kandidaterne henne? Og skal man hovedsagelig søge uopfordret?

Uopfordret jobsøgning spiller en stigende rolle i udvælgelsesprocessen i SMV’ere. Det fremgår dels af svarene i denne undersøgelse, hvor flere HR-ledere opfordrer til at søge uopfordret, og dels fra en større rekrutteringsundersøgelse fra konsulenthuset, Ballisager, (2012), hvor kun 42 % af små virksomheder søger kandidater via stillingsannoncer (imod 77 % hos store virksomheder). Desuden har de små virksomheder anvendt netværk ved 55 % af ansættelserne, mens det kun gælder for 44 % i de store virksomheder.

CV & ansøgning - er begge dele lige vigtige?

Vi spurgte til, hvad lederne ser efter i et CV, og i hvilket omfang en velskrevet ansøgning spiller en væsentlig rolle i den første udvælgelse?

HR-lederne er enige om, at CV’et er meget vigtigt, men det er ikke ligegyldigt, hvad der kommer til at stå på de få sider, som kandidaten har til at imponere virksomheden.

Husk derfor at tilpasse både CV og ansøgning til den enkelte virksomhed, gør meget ud af joberfaring, og hvad du kan byde på fra din uddannelse, samt hvad du ellers har beskæftiget dig med (studiejob og erfaringer herfra, din udannelseslængde, gode karakterer samt at få din personlighed og personlige styrker til at skinne igennem).

Holdningerne til jobansøgningen er ikke helt entydige. Halvdelen af respondenterne mener, at ansøgningen i sig selv spiller en væsentlig rolle, hvorimod den anden halvdel mener, at CV’et er mere interessant. Dog er det væsentligt at understrege, at formuleringen i ansøgningen giver et indtryk af, hvordan og hvor godt ansøgeren formulerer sig.

Til sidst – et par gode råd

  • Sæt sig ind i virksomheden og i jobbet, og skriv derefter uopfordret til dem.
  • Vær ikke bange, tilbageholdende og tøvende, men spring ud i det – det værste, der kan ske er, at du får et nej!
  • Det kan være en fordel at søge job – selv på et lidt lavere lønniveau, end det du til at starte med havde forestillet dig.
  • Søg uopfordret, men med basis i en velarbejdet researchproces.
  • Vis interesse, vær engageret, udvis professionalisme – det virker!

Læs mere om CV & ansøgning og Uopfordret Jobsøgning