Det skal du betale i efterlønsbidrag

For at være med i efterlønsordningen, skal du betale efterlønsbidrag i en række år.

Hvor længe skal jeg betale?

Når du er tilmeldt efterlønsordningen, skal du betale efterlønsbidrag.

Hvis du er medlem af CA, når du fylder 30 år, skriver til dig om efterlønsordningen, og beder dig tage stilling til, om du vil tilmelde dig den. Tilmelding skal ske skriftligt til CA.   

Reglerne for hvornår du senest skal tilmelde dig efterlønsordningen er:

  • Er du født 1. januar 1978 eller senere, skal du senest begynde at betale til efterlønsordningen, når du fylder 30 år

  • Er du født i perioden 1. januar 1976 til og med 31. december 1977, skal du senest begynde at betale til efterlønsordningen, når du fylder 32 år

  • Er du født i perioden 1. januar 1959 til og med 31. december 1975 skal du fra 1. januar 2008 indbetale bidrag uafbrudt frem til efterlønsalderen

  • Er du født før 1977, og har du aldrig betalt til efterlønsordningen, er det for sent at tilmelde sig nu. Du kan dog under visse forudsætninger gøre brug af fortrydelsesordningen.  

Du skal betale efterlønsbidrag i mindst 30 år. Du kan vælge at starte indbetalingen, inden du bliver 30 år. Det giver dig mulighed for senere at holde pause med at betale efterlønsbidrag

  • Er du født før 1. januar 1976, kan du slippe med at betale i kortere tid end 30 år.
  • Er du født mellem den 2. juli 1962 og 31. december 1975, og har du betalt til efterlønsordningen før du blev 35 og/eller i år 2007, kan du under visse forudsætninger holde pause i dine indbetalinger.

Efterlønsbidragets størrelse

Kontingentet til a-kassen er opdelt i et almindeligt kontingent til arbejdsløshedsforsikring og et særligt kontingent til efterlønsordningen, som vi kalder efterlønsbidraget.

I 2021 er efterlønsbidraget:

  • 1.560,- kr. pr. kvartal for fuldtidsforsikrede a-kassemedlemmer 

  • 1.041,- kr. pr. kvartal for deltidsforsikrede.

Ligesom a-kassekontingentet kan efterlønsbidraget trækkes fra i skat.

Pengene tilbage 

Du kan til enhver tid fravælge efterlønsordningen og få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt.

Tilbagebetalingen skal som udgangspunkt ske til en dansk eller udenlandsk arbejdsmarkedspension. Har du ikke en arbejdsmarkedspension, kan pengene overføres til en anden pensionsordning efter dit valg. Hvis du vælger at overføre pengene til en udenlandsk pensionsordning, skal du betale 60 pct. i afgift til staten.

Hvis du har indbetalt mindre end 1 år, er fyldt 60 år eller har fået tilkendt førtidspension, tilbagebetales beløbet kontant mod et skattefradrag.

I tilfælde af død kan de efterladte søge om at få det indbetalte bidrag udbetalt.

Bidraget og de penge, du kan få tilbage, reguleres efter samfundets almindelige lønstigninger.

Når du arbejder i udlandet 

Du skal være medlem af en dansk a-kasse for at kunne indbetale efterlønsbidrag og siden for at få ret til efterløn. Derfor er der nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på, hvis du skal arbejde i udlandet.

Arbejde i et EØS-land

Arbejder du uden for Danmark i et andet EØS-land (EU og Norden), vil du normalt være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du bor og arbejder. Det betyder, at du ikke kan indbetale efterlønsbidraget under dit udlandsophold. Til gengæld har du mulighed for at efterbetale efterlønsbidraget, når du kommer tilbage til Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan gå på efterløn eller søge om et efterlønsbevis, når du kommer tilbage til Danmark efter et arbejdsophold i udlandet. For at du kan opnå ret til efterløn eller efterlønsbevis, skal du have haft en indtægt på mindst 228.348 kr. inden for de seneste tre år.

Arbejde uden for EØS

Du kan fortsat være medlem af a-kassen, hvis du skal på et midlertidigt arbejdsophold i et land uden for EØS. Det betyder, at du under udlandsopholdet fortsat kan indbetale efterlønsbidraget. For at du kan opnå ret til efterløn eller efterlønsbevis, skal du haft en indtægt på mindst 228.348 kr. inden for de seneste tre år.

Læs mere om efterlønsordningen >

Tilmeld dig i 1 dag

Hvis du er i tvivl, om du vil benytte dig af efterlønsordningen, kan du tilmelde dig i én dag, og derefter holde pause med at betale efterlønsbidrag i op til 7 år. Så har du reelt 7 år mere til at finde ud af, om du vil betale til efterlønsordningen.