Din ret til feriedagpenge

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Fra denne dag optjener og afholder du som noget nyt dine feriedage løbende. Med de nye ferieregler, kan du optjene feriedage i én måned og så afholde dem allerede måneden efter. Det kaldes samtidighedsferie og gælder både for lønmodtagere, dagpengemodtagere og modtagere af barselsdagpenge.  

Ferieår og ferieafholdelsesperiode

Du optjener ferie i et ferieår på 12 måneder, der løber fra 1. september til 31. august det efterfølgende år. Første ferieår er 1. september 2020 til 31. august 2021.

Du kan afholde din ferie i en ferieafholdelsesperiode på 16 måneder, der løber fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Første ferieafholdelsesperiode er altså 1. september 2020 til 31. december 2021.

Illustration af ferieafholdelsesperioder

Sådan optjener du feriedagpenge

Du optjener dine feriedage løbende og kan afholde din ferie løbende. De feriedage du optjener i den ene måned, kan du allerede afholde i den efterfølgende måned. Feriedagene skal senest afholdes inden udgangen af ferieafholdelsesperioden.

Optjening af feriedagpenge

Optjening af feriedagpenge optjenes løbende og månedsvist på baggrund af dine udbetalinger af dagpenge og feriedagpenge. Modtager du dagpenge/feriedagpenge for en hel måned, dvs. 160,33 timer (for deltidsforsikrede 130 timer), optjener du 2,08 dage med feriedagpenge.
Får du ikke udbetalt dagpenge/feriedagpenge for 160,33 timer hhv. 130 timer i en måned, sker der en forholdsmæssig beregning af antal optjente dage med feriedagpenge. Får du som fuldtidsforsikret f.eks. udbetalt dagpenge for 80,16 timer, har du optjent 1,04 dage med feriedagpenge.

Særregel for nyuddannede, der ikke er forsørgere: Modtager du dagpenge med 71,5%-satsen, fordi du er nyuddannet og ikke er forsørger for et barn, optjener du desværre kun 1,81 feriedage pr. måned, du modtager dagpenge for 160,33 timer. Til gengæld modtager du feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum.

Optjening via barselsdagpenge

Du optjener også løbende ret til feriedagpenge på baggrund af udbetalte barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Dine udbetalte barselsdagpenge får CA dog kun direkte besked om, så længe du er ledig, så husk at give os besked, hvis du går i arbejde og efterfølgende optjener ret til feriedagpenge via barselsdagpenge.

Sådan opgør vi, hvor mange dage du kan få udbetalt feriedagpenge for

Først på det tidspunkt, hvor vi kan udbetale dine feriedagpenge, er det muligt nøjagtigt at opgøre, hvor mange dage med ferie du har optjent, og hvor mange dage du kan få udbetalt. Vi kan tidligst udbetale dine feriedagpenge en uge inden feriens start.

Ferie på forskud

Søger du om flere dage med feriedagpenge, end du har optjent ret til, kan vi først udbetale for disse ”endnu ikke optjente dage” når/hvis du efterfølgende via udbetalinger fra os (eller via barselsdagpenge) har optjent dage nok. Det betyder, at du altså godt kan holde ferie, som du i første omgang selv må betale, men som du senere kan få feriedagpenge for, hvis du efterfølgende optjener ret til flere dage med feriedagpenge.

Du skal afholde dine feriedage fra arbejdsgivere først

Har du optjent feriepenge fra en arbejdsgiver, skal du bruge disse feriedage, før du kan få udbetalt feriedagpenge. De feriedagpenge du har optjent i ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021, kan du jo holde helt frem til 31. december 2021, men du skal være opmærksom på, at du først skal afholde al optjent ferie med feriebetaling fra en arbejdsgiver – også selvom ferien er optjent i perioden 1. september til 31. december 2021.

Man optjener 2,08 dage pr. måned, når man er i arbejde som lønmodtager. 

Selvom du eventuelt har flere ansættelsesforhold, så skal du kun afholde det antal feriedage, der maksimalt kan optjenes efter ferieloven, dvs. 2,08 dag pr. måned. 

Ferie optjent via arbejdsgiver, som er overført fra et tidligere ferieår, skal også være afholdt, før du kan få feriedagpenge. Husk, at feriedagpenge ikke kan overføres til en ny ferieafholdelsesperiode.>

Husk at give jobcentret besked om din ferie

Så længe du er ledig, skal du give besked på www. jobnet.dk om din ferie senest 14 dage før feriens første dag. Du kan registrere ferien ved at logge på jobnet, gå ind på siden 'Planer og aftaler' og klikke på punktet 'Meld ferie'. Vi vil så få direkte besked fra jobcentret.

Er der mindre end 14 dage til din ferie begynder, kan du ikke selv registrere ferien, men skal i stedet kontakte dit Jobcenter og CA. Du har i dette tilfælde pligt til at deltage i møder og aktiviteter, som Jobcentret eller vi har indkaldt dig til  – også selvom du holder ferie.

Betingelser for ret til at holde ferie med feriedagpenge

Du skal

 • Være ledig eller i arbejde som lønmodtager
 • Have afholdt dine egen optjente feriedage fra arbejdsgivere
 • Holde ferie
 • Have ret til dagpenge, hvis du var ledig, så din dagpengeret må f.eks. ikke være udløbet
 • Have meddelt ferie på jobnet.dk på første feriedag
 • Være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i Danmark på ferietidspunktet

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du

 • Deltager i uddannelse uden samtidig at have ret til dagpenge
 • Driver selvstændig virksomhed som skal anses som en hovedbeskæftigelse
 • Er syg eller er på barsel
 • Afvikler en effektiv karantæne
 • Modtager fuld løn under ferien

Din sats på feriedagpenge

Feriedagpenge udbetales med den dagpengesats, du senest har fået udbetalt. Det gælder, så længe du har en dagpengeret, som du stadig kan gøre brug af. Har du ikke det, udbetales dine feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum. Det gælder også alle nyuddannede.

Sådan ansøger du om feriedagpenge

Du finder ansøgningsblanketten på www.ca.dk. Du kan tidligst indsende den 5 uger før feriens første dag.

Har vi modtaget din ansøgning mindst 4 uger, før din ferien starter, kan vi udbetale feriedagpengene en uge før feriens første dag.

Ansøgningsfristen er altid den 31. januar, efter ferieafholdelsesperioden er udløbet. For ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021, udløber ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021, og derfor er ansøgningsfristen for dette ferieår den 31. januar 2022.

Hold selv øje

Du kan på Mit CA se, hvor mange feriedage du har optjent, ved at trykke på linket: ’Opgørelse over feriedage’. 

Hver gang du får en udbetaling af dagpenge eller feriedagpenge, vil dit optjeningsregnskab blive opdateret.

Har du fået udbetalt barselsdagpenge har vi ikke altid fået disse oplysninger. Kontakter du os, kan vi indhente oplysningerne fra Udbetaling Danmark om dine udbetalinger og så opdatere dit ferieregnskab, så du kan se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent.

De optjente dage bliver vist med to decimaler og rundes op- eller ned til hele dage, når vi skal udbetale dem. Der kan kun udbetales for hele feriedage.