Er du netværksamokker eller relationsopbygger?

Decorative

Af Sanne Juel, karriererådgiver i CA

Netværk er blevet det nye ”black”

Men hvad er det, du præcist skal gøre, når du har brug for, at der er ”nogen-der-kender-nogen”, der kunne bruge dig, eller som kan lægge et godt ord ind for dig?

Du hører det alle vegne, hvis du vil have nyt job eller pleje karrieren

 • Husk at netværke
 • Brug dit netværk
 • Netværk er vejen til job og succes
 • Ud i netværket – frem med visitkortet

Lad os lige få en definition på plads omkring ordet netværk eller networking som det også kaldes. På engelsk: ”Developing and using contacts made in business for purposes beyond the reason for the initial contact.” Eller den korte på dansk: “At netværke handler om at give og tage. Og om at skabe og udvikle relationer.”

Og nu bliver det interessant. Hvad er det, du præcist skal gøre, når du har brug for, at der er ”nogen-der- kender-nogen”, der kunne bruge dig, eller som kan lægge et godt ord ind for dig? Hvordan er det så lige med det her netværk?

Mere end møder og visitkort

I virkeligheden handler det om andet og mere end om at udlevere visitkort, deltage i netværksmøder, og sniksnakke med hvem som helst. Det handler i bund og grund om noget så gammeldags som GODE RELATIONER. Og det bliver altså ikke bare opbygget ved et netværksmøde en torsdag aften mellem kl. 18 og 19.

 • Det er de dybe personlige kontakter, der har varet over tid og som er holdt ved lige.
 • Det er de relationer, der har tyngde, værdi og substans.

Relationer kræver, at du er villig til at investere tid. Når du anbefaler nogen, sætter du også dit gode navn og rygte over styr, så derfor er det kun de gode relationer, du tør give videre.

Derfor lær at sondere mellem de overfladiske netværk og de kvalitetsprægede relationer, der på sigt kan føre til langsigtede forretningsforhold.

Den amerikanske forfatter Stephanie Palmer deler netværk op i forskellige kategorier.

 • Elefantkirkegården for visitkort
 • Good People To Know (GPTO)
 • Very Important People (VIP)
 • Inderkredsen

Elefantkirkegården for visitkort er de ligegyldige møder, hvor man bare udveksler visitkort uden at have noget fælles at kunne bygge videre på. Troen på at bare jeg kender rigtig mange, så går det godt. Kvantitet frem for kvalitet.

”Good People To Know” er mennesker, du kender forretningsmæssigt eller på vennebasis, og måske nogle du kender mindre godt, men gerne vil lære at kende bedre. Alle mennesker har begrænset tid, så udvælg de mennesker, du gerne vil lære at kende nærmere.

”VIP’erne” kræver særlig opmærksomhed. Deraf navnet. Det er mennesker, der respekterer dig og værdsætter dig og vigtigst af alt, de stoler på dig. De skal have særlig opmærksomhed fra din side. Og du udvikler relationen med konstant opmærksomhed og omtanke. Du bruger tid og tanker her og kan ikke forvente noget gensidigt før, relationen er etableret og vedligeholdt gennem tid.

Det svarer til bondemanden, der gerne vil høste med det samme, men som VED, at jorden skal gødes, kultiveres, vandes og plejes, FØR der kan høstes.
Inderkredsen er din familie og allernærmeste. De skal selvfølgelig plejes, for det er dem der i sidste ende er en forudsætning for, at du kan jonglere i joblivet. Her henter du støtte, bekræftelse og forståelse.

Bliv dygtig til relationer

Som dygtig relationsopbygger (det nye ord for netværker) tænker du følgende tanker:

 • Jeg får, hvad jeg giver ud
 • Jeg er indstillet på at give lidt mere, end jeg i første omgang får tilbage
 • Jeg ønsker at skabe resultater på en måde, så folk har lyst til at være sammen med mig

At opbygge de vigtige, sunde og gode relationer handler også om at gøre det, faktisk når du ikke har brug for det! Hm – hm – ja, det lyder underligt, men det bedste tidspunkt for en varig relation er, at du opbygger relationen, mens du ikke har brug for den. I en situation hvor du er GIVEREN. Det er nemlig for sent at starte med at opbygge en relation, når du har mistet dit job og har brug for en tjeneste her og nu. Der er relationen ikke stærk nok endnu.

Desværre ingen genveje

Så et par karriereråd i relationsopbygning og brug af netværk:

 • Sørg for at have en bred kontaktflade
 • Udvælg de personer, som du gerne vil investere tid og interesse i
 • Lever gode resultater, overhold aftaler og opfør dig i det hele taget som et ordentligt menneske
 • Sørg slet og ret for, at folk er glade for at arbejde sammen med dig og vær dygtig inden for dit felt!

Når du så får brug for hjælp og støtte, vil dine relationer kunne sige god for dig og dermed være aktive medspillere bl.a. når du skal ud og søge job eller får brug for andre kontakter i dit fritids- eller jobliv.

Ting tager tid. Det gør kvalitet også. Skab derfor sunde netværk, kaldet relationer.