Få støtte til jobsøgning i udlandet

Du har mulighed for at få dækket nogle af dine omkostninger ved jobsøgning, hvis du søger job i et andet EU-land, Norge eller Island.

Via forskellige EU-ordninger, kan du søge om økonomisk støtte til at tage til jobsamtale i et andet EU-land, Norge eller Island, samt få støtte til flytteudgifter og etablering samt deltagelse i sprogkurser.

Du kan læse mere om de forskellige ordninger herunder:

 

Hvis du er mellem 18 og 35 år

Du kan søge via EU-ordningen "Your first EURES job". Læs nærmere her om betingelser og ansøgningsprocedure.

Betingelser for støtte til jobsamtaler:

 • du er mellem 18 og 35 år
 • du er statsborger og bosat i et EU-land, Norge eller Island
 • du skal til jobsamtale i et andet EU-land, Norge eller Island
 • arbejdsgiver tilbyder en kontrakt på minimum 6 måneder
 • arbejdstiden er minimum 50 % af en normal fuldtidsansættelse i det land, du søger til
 • løn og arbejdsvilkår lever op til den nationale lovgivning
 • du ikke modtager støtte fra arbejdsgiver, andre projekter eller myndigheder
 • du har været i kontakt med en EURES-vejleder på et tidspunkt i ansøgningsprocessen
 • du sender din ansøgning til JKUyfej@bif.kk.dk senest dagen inden, du forlader dit bopælsland

Vær opmærksom på, at der ikke gives støtte til job indenfor salg og telemarketing, brancher med høj jobomsætning, eller hvor lønnen primært er baseret på provision. Der gives heller ikke støtte til job, hvor der indgår én eller flere dage som ulønnet prøve- eller oplæringsperiode.

Læs nærmere her for øvrig information om dækning af udgifter til flytning, etablering og sprogkurser.

Obs! Ordning er midlertidig og udløber ved udgangen af 2021.

 

Hvis du er fyldt 35 år

Du kan søge støtte via EU targeted mobility schemes (TMS), ved at kontakte WorkinDenmark.

Betingelser for støtte:

 • du er fyldt 35 år
 • du er statsborger og bosat i et EU-land, Norge eller Island
 • du søger job i et andet EU-land, Norge eller Island
 • du sender din ansøgning til WorkinDenmark: tms@workindenmark.dk inden, du forlader dit bopælsland

 

Sådan finder du job i Norden eller EU

Brug de nedenstående links til at finde ledige job, CV-bank og information om job i udlandet: