CA’s kontorer holder lukket pga. coronavirus, men du kan skrive eller ringe til os. Læs om COVID-19 – din situation. Har vi dine korrekte kontaktinformationer - log ind og opdater.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CA offices are closed due to COVID-19. Please write or call us. If you are unemployed: No job search and activation required.Check your contact informations - login here.

Få støtte til jobsøgning i udlandet

Af Ole Strand, kommunikationskonsulent, CA

Tag til jobsamtale i Berlin, Stockholm eller Milano - og få en del af transporten betalt. Sådan lyder det gavmilde tilbud fra Europa-Kommissionen, hvor unge mellem 18 og 35 år kan få op til 350 euro i støtte til at tage til jobsamtale i et andet EU-land. Du kan også få støtte til flytteomkostninger og sprogkurser.

Få pengene i Sverige

Ordningen administreres af den svenske arbejdsformidling, men alle unge mellem 18 og 35 år kan søge, hvis man er

 • statsborger i et EU-land, Norge eller Island
 • lovligt bosat i et EU-land, Norge eller Island og
 • søger job i et andet EU-land, Norge eller Island.

Gennem "Dit første EURES-job" kan du søge om økonomisk støtte til at dække nogle af dine udgifter til rejser, når du bliver tilbudt at komme til en jobsamtale i et andet EU-land, Norge eller Island. Der er dog følgende betingelser: 

 • Arbejdsgiver tilbyder en kontrakt på minimum 6 måneder, og arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge og løn og andre vilkår skal svare til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.
   
 • Du kan kun modtage økonomisk støtte fra enten arbejdsgiver, andre projektmidler eller "Dit første EURES-job". 
   
 • Du kan også få en betalt rejse til en jobsamtale i dit bopælsland, hvis det er i forbindelse med rekruttering mod et job i et andet EU-land, Norge eller Island, og hvis du har en betydelig rejseafstand (50-250 km).

Ledige job i udlandet

Trods den høje arbejdsløshed, er der masser af ledige jobs rundt i Europa. På den europæiske jobportal Eures er der pt. flere end 1,2 millioner ledige job.

Det hører dog med til billedet, at ungdomsarbejdsløsheden er meget højere i en række sydeuropæiske lande end f.eks. i Danmark.  Det giver altså god mening at undersøge jobmarkedet nærmere i de forskellige EU-lande, inden du søger ud.

Mere om støtte til jobsøgning i EU:​

 • Det er en forudsætning for EU-støtten, at der er tale om en stilling af mindst seks måneders varighed.
 • For at få støtten skal du udfylde en blanket samt et online-spørgeskema, og virksomheden skal skrive under på, at du skal til samtale om job af mindst seks måneders varighed.
 • Blanketten skal godkendes af Arbejdsformidlingen i Sverige.

Støtte til flytning, sprogkurser m.m.

Du kan også søge om støtte til

 • Flytte – og etableringsudgifter (op til 1.270 Euro).
 • Sprogkurser (op til 1.270 Euro)
 • Anerkendelse af eksamensbeviser (op til 1.000 Euro).
 • Rejser i forbindelse med særlige behov.

Du kan læse mere om EURES og støttemulighederne i de to guides til højre, eller her: your first eures job - støttemuligheder .


Dagpenge under jobsøgning i EU og EØS

Har du planer om at søge arbejde i udlandet, bør du kontakte os. Lovgivningen på dette område er meget kompliceret, og der er mange fælder. Men her kan du læse om de vigtigste regler.
Der er tre muligheder for at modtage dagpenge under ophold i udlandet.

 1. Hvis du rejser ud og hjem samme dag
 2. Hvis du er væk i op til fem dage og før rejsen dokumenterer over for os og dit lokale Jobcenter, at du skal til en konkret ansættelsessamtale med en arbejdsgiver.
 3. Hvis du rejser væk i op til tre måneder i et andet EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz (EØS-lande) for at søge arbejde.

Dagpenge-reglerne under udlandsophold er ens for alle ledige a-kassemedlemmer - uanset alder. Ring til os, hvis du har spørgsmål vedr. hvad du må og kan, når du vil søge job i udlandet.