Få styrkerne i spil - og gør en forskel

Af Malou Eskildsen, HR- og udviklingskonsulent

Projektledelse har ofte fokus på svagheder og mangler. Hvis du eksperimenterer og arbejder målrettet med styrker og successer, kan du gøre en stor forskel for dig selv, dit team og projektets resultater

I mit arbejde med HR har jeg mødt mange dygtige projektledere. Mange som har skabt fantastiske resultater i kraft af deres rolle som projektleder. Jeg har desværre også mødt mange frustrerede projektledere. Mange som har kæm-pet hårdt for at nå deres mål. De har kæmpet, bakset og været frustrerede over projektets organisering, politik, ressourcerne mv.

Og så har der været enkelte, som har ”stukket frem”. Nogle som har opnået fanta- stiske resultater og interessant nok – haft en anden lethed omkring dem og deres arbejde. En anden lethed i forhold til det politiske spil, i forhold til at få fat i og motivere de altid begrænsede ressourcer. Min erfaring med dem er, at de har haft en blændende evne til arbejde med mennesker i og omkring projektet – og at det har gjort en bemærkel- sesværdig forskel. De har lykkedes med mange ting. Naturligvis og helt basalt har de haft deres værktøjs- kasse i orden. Men det er især deres måde at arbejde med menneskene i og omkring projektet, der har gjort den store forskel. Sagt på en anden måde skiller de sig positivt ud ved OGSÅ at have blik for det, man kalder et ”styrkefokus” i deres arbejde. Styrkefokus handler blandt andet om at kunne arbejde målrettet med egne og teamets styrker og strukturere og målrette feedback.

Mangelfokus og styrkefokus

et er som om projektledelse ofte er vaccineret med et fokus på svagheder og mangler… Det ligger i projektlederværktøjskassen at have blik for, hvad det er vi mangler at udrette, før projektet når i mål. Vi har lister, systemer og overblik over, hvad vi mangler. Vi laver risikoanalyser for at undgå alt det, der kan gå galt. Og når der sker en fejl, retter vi op, undersøger og evaluerer, hvordan vi undgår flere fejl, bliver klogere på, hvad vi endelig ikke må, bør og skal gøre igen en anden gang. Men hvad med succeserne? Hvad med alt det vi har nået? Hvad kan vi lære af det? De projektledere, som jeg har set excellere, har været ekstremt dygtige til kontinuerligt at fremhæve, synliggøre og kommunikere ALT det der ér lykkedes, og som allerede ér faldet på plads. OG de har arbejdet struktureret med at lære fra succeserne undervejs i projektet: Hvorfor var det en succes? Hvad gjorde vi godt? Hvilke kompetencer og styrker bragtevi i spil? Og hvordan kan vi få de styrker endnu mere i spil fremover?

Jeg ser det at arbejde med styrker og successer som et vigtigt supplement til den traditionelle værktøjskasse. Jeg ved, der er læring at hente ved at se på vores fejl. Risikoanalyser og blik for mangler og svagheder kan være fine værktøjer. Men der er absolut meget – god energi, stolthed, motivation og positiv fremdrift – at hente for projektet, ved at skrue op for potentialet i at fokusere på og lære fra succeserne. Vende fokus mod det, der fungerer og det, der kunne få tingene til at fungere – og ikke mindst i arbejdet med egne og teamets styrker.

Dine og teamets styrker i spil…

Flere af jer har måske også kæmpet hårdt med – eller mod – jeres svagheder, når I har arbejdet med ”personlige udviklingsplaner” i jeres arbejdsliv. Og måske har det været hårdt arbejde. Det har krævet energi. Hvis vi fokuserer mere på styrkerne og bliver endnu bedre til bruge dem, så giver det energi. Det er sjovere, det giver større engagement, og der kommer en anden lethed omkring dig og dit projekt. Og du opnår bedre resultater, hvis du fokuserer på dem og folder dem endnu ud.

Så hvordan kan du i højere grad arbejde med dine og dit teams styrker på en styr- kebaseret måde? En måde at skabe klarhed over både de individuelle og teamets styrker, og få kickstartet en god dialog i teamet om, hvad I hver især er gode til, hvad I brænder for, hvordan de kan bruge hinandens styrker i projektarbejdet, er at udarbejde en ”styrke- dagbog”. 1

Styrkedagbog

Du udarbejder en styrkedagbog ved at føre dagbog over en periode på 14 dage. Her noterer du på en skala fra 1-10 hvor høj energi/hvor stærk, du føler dig i forbindelse med en konkret opgave, et konkret møde etc. Notér også, hvad der kendetegnede situationen, hvor mange der var til stede, din rolle, indholdet etc. Efter de 14 dage, ser du din styrkedagbog igennem efter mønstre og sammenhænge i, hvornår du bliver fyldt med energi og føler dig stærk. Der hvor energien er – er typisk også der, hvor du bruger dine styrker.
Min erfaring er, at det har givet et godt engagement og et godt udgangspunkt, når teammedlemmerne deler deres styrker og svagheder med hinanden og aftaler, hvordan de med fordel kan arbejde med styrker – og kompensere for deres svagheder – i deres team.

Feedbackkultur

Et andet værktøj til at få dine og teamets styrker foldet ud er ”feedback”. De projektledere, jeg har set fungere allerbedst har ligefrem arbejdet målrettet med en feedbackkultur.

De fleste anerkender, at feedback er vigtigt. Alle har – i større eller mindre grad – brug for at vide, at det vi laver, giver mening. Hvorfor vi gør det, vi gør, og ikke mindst om vi lever op til forventningerne. Mange af os løber desværre rundt med en nagende tvivl om, hvorvidt det vi gør, nu er godt nok. Det er spild af god arbejdsenergi og tid, som kunne være brugt mere målrettet til fordel for projektet.

Jeg har ofte set, at feedback er noget man samler til bunke og at feedback således kan være en årlig begivenhed, ved for eksempel MUS-samtalen. Jeg har også set mange konkrete eksempler, hvor feedback ikke bliver konkret nok, og at det således ikke kan betragtes som feedback. Feedback er ikke at kvittere et stykke arbejde med ”super” – det er ikke konkret nok. Hvad var det konkret, der var ”super”? Hvad kan jeg konkret fortsætte med at gøre, gøre mere af eller helt holde op med at gøre?

De projektledere, jeg har set excellere, har sat feedback på agendaen og eksplicit har de haft det mål, at projektgruppen skal have en god feedbackkultur. FORDI feedback understøtter den personlige motivation, motivatio- nen i teamet og påvirker projektets resultater. Min opfordring til jer er at få talt endnu mere om, i hvilke situationer det er relevant, at jeres team giver hinanden feedback. Er det feedback på opgaver: Hvad lykkedes du med? Hvad vil jeg gerne have, du gør mere af fremover? Eller er det feedback/evaluering af møder: Brugte vi vores tid rigtigt? Hvad har vi opnået på dette møde? Hvad gjorde vi godt? Hvordan kan vi få mere energi og fremdrift fremover? Kan jeg skrue op for mit styrkefokus? Kan alle arbejde mere styrkebaseret?

Jeg tror på, at det ligger mere naturligt for nogle personprofiler at have fokus på styrker end for andre. Der er nogle mennesker, som selv trives bedst med ros og anerkendelse og derfor typisk også har blik for det. De kan næsten ikke lade være med at rose og anderkende andre. Men selvfølgelig kan alle bruge disse tips og tricks i deres hverdag som projektledere.

Det vigtigste er dog, som jeg ser det: AUTENCITET. Du skal finde ud af, hvor og hvordan du med fordel kan flytte dit fokus, så det bliver naturligt for dig. Eksperimentér i det små. Lad være med at vente, til du har en helt og for ambitiøs plan. Mit bedste råd er, prøv i det små og lær af dine erfaringer.

Eksperimentér, afprøv og juster. Om ikke andet,hvis du til tider kan genkende den frustration, jeg har set hos nogle af de projektledere, jeg har mødt… ja så se, hvad der sker for dig, dit team og projektet, når du flytter fokus over på succeserne, på det der fungerer, på dine og teamets styrker og skruer op for feedback i dine projekter.

Denne artikel har tidligere været bragt i bladet Projektledelse.


Noter

1 Styrkebaseret ledelse af Pernille Hippe Brun & Mikkel Ejsing, Dansk Psykologisk Forlag


Malou Eskildsen er selvstændig HR udviklingskonsulent med 12 års erfaring som HR konsulent, HR chef og HR udviklingschef i tele- og mediebranchen. Hun er uddannet som executive coach, Proceskonsulent, MBTI I & II certificeret og som stressvejleder. Certificeret Master Person Profil og en kandidatgrad fra RUC i fagene psykologi og virksomhedsstudier.
www.atME.dkMalou@atME.dk

Decorative

Gode spørgsmål, der understøtter et styrkefokus

 • Hvad håber eller ønsker du, der sker?
 • Hvilke gode erfaringer har du med lignende udfordringer?
 • Hvad fungerer allerede godt?
 • Hvornår er problemet der ikke?
 • Hvad går faktisk en lille smule bedre? Hvorfor?
 • Hvem har gjort noget nyttigt, klogt, smart for at løse problemet?
 • Hvad kunne være dit næste skridt?

Kilde: Pernille Hippe Brun & Mikkel Ejsing: Styrkebaseret ledelse

Decorative

Feedbackmodel - De 5 K'er

 • Konkret – baseret på observationer og eksempler
 • Konstruktiv – giver den anden en idé om, hvad der vil være godt at gøre (mere eller mindre af)
 • Klar/kortfattet – kort og præcis
 • (K)Ærlig – empatisk og timet
 • Kontinuerlig – så ofte som mulig for at skabe læring

Kilde: Styrkebaseret ledelse af Pernille Hippe Brun & Mikkel Ejsing, Dansk Psykologisk Forlag