Få succes ved årets lønforhandling

Af Ole Strand, Kommunikationskonsulent i CA

Lønforhandling - Pengene ligger i forberedelsen

Et godt forhandlingsresultat afhænger 100 % af, om du er godt forberedt. Er du ikke det, bliver du nemt tromlet over af din modpart. Her er 3 ting, som du skal have tænkt over, inden du går ind til forhandlingen.

  1. Du skal kende dine ønsker og dine grænser
     
  2. Du skal kende din markedsværdi
     
  3. Du skal vide, hvilke resultater og værdier du har skabt for virksomheden, og hvilke værdier du kan skabe i fremtiden 
     

Kend dine ønsker og dine grænser

Gør på forhånd op med dig selv, hvad du forventer af lønforhandlingen. Det anbefaler André Babikian, der er tidligere karriererådgiver i CA a-kasse og underviser i forhandlingsteknik. 

”Hvad er det ideelle resultat? Er det 4 % mere i løn? Hvad nu, hvis du ikke kan få det? Er det så OK med 3 %, eller kan du få noget andet, som også har værdi for dig, fx mere ferie, en bonus, efteruddannelse, eller lidt mere i pension. Hvis du kun kommer med ét krav, og chefen afviser dét, så bliver det en meget kort forhandling. Hvis du har gjort op med dig selv, hvad du vil have, og hvilke alternativer der kan være interessante, har du flere strenge at spille på, og kan lokke chefen ind i en dialog”, siger André Babikian.

Kend din markedsværdi

Hvis ikke du ved, hvad du er værd, er det også svært at hive den rigtige løn hjem.

”Med en lønberegner kan du se, hvor din samlede lønpakke og din timeløn ligger i forhold til gennemsnittet. De områder, hvor du ligger under gennemsnittet, er oplagte steder at forhandle” siger André Babikian og fortsætter:

"CA Løntjek og andre lønberegnere kan bruges til lønforhandling i dit nuværende job, og hvis du søger job inden for et område, hvor du ikke er kendt med lønniveauet. Men de fungerer bedst som en rettesnor i forhandlingen. At lønnen er højere andre steder, er ikke et argument i sig selv. For det handler jo i sidste ende om, hvad lønniveauet er i virksomheden. Hvis arbejdsgiveren siger, ’Her er vi ikke lønførende, er du utilfreds, må du søge væk’, så er den ikke meget længere. Derfor skal du være klar til at bakke dit lønkrav op med argumenter for, hvorfor du er mere værd og skal have mere i løn”.

Fokusér på dine resultater

Arbejdsgiveren vil have noget for sine penge. Hvis du skal have mere i løn, skal du give noget igen. Derfor skal du inden lønforhandlingen lave 2 lister, som synliggør din værdi for firmaet.

Lav en liste over de resultater, du har leveret det sidste år, som skabte værdi for din chef – enten direkte, så han eller hun så bedre ud opadtil i systemet, eller indirekte, ved at I fik gladere kunder, blev mere effektive osv. Den anden liste har forslag til de projekter, du gerne vil bidrage til næste år, og som kan skabe en værdi for din arbejdsgiver – og brug det som argument for, hvorfor det også skal give en højere løn.

Og jo flere resultater, jo bedre, mener André Babikian: 

”Lav et forhandlingsskema til dig selv, hvor du skriver alle de værdier ned, som du kan byde ind med, i små enheder. Hvis du bare siger ’Jeg er jo god for virksomheden, fordi jeg leverer resultater for kunderne’, så skiller du dig ikke ud, for det gør alle de andre også. Du er nødt til at komme med eksempler på, hvordan du har skabt værdi for virksomheden. Gerne mange, for så har du flere kort på hånden og mere at forhandle med”.

Sæt ankre

Under forhandlingen vil du og chefen på et tidspunkt komme til et punkt, hvor I giver jeres bud på, hvad forhandlingen skal ende ud med.

”Populært sagt kaster man nogle ankre ud, som danner rammen for forhandlingen. Hvis du spiller ud med, at du forventer at få 5.000 kr. mere, og chefen svarer, at du kun kan få 50 kr. mere. Så har man sat to ankre, og så er det ud fra de to ankre, man forhandler. Derfor er det vigtigt, at dit anker er kastet langt nok ud, så det er ambitiøst, men stadig fleksibelt, så der er lidt at give af”, siger André Babikian.

Vær en 'Spørge-Jørgen'

Til sidst er det vigtigt at nævne, at du bør starte forhandlingen med at finde ud af, hvad din modpart gerne vil. Vent med alle dine argumenter og dine krav til du har fundet ud af, hvad chefen gerne vil have ud af forhandlingen. Stil mindst dobbelt så mange spørgsmål, som du skal komme med svar eller argumenter.

”Spørg ind til chefens ønsker og bevæggrunde, og vis forståelse for hans synspunkter, og kom så derefter med din argumentation for, at han eller hun skal investere i dig. Hvis chefen føler sig hørt og forstået, øger det den relationelle værdi mellem jer, og det øger i sidste ende sandsynligheden for et bedre forhandlingsresultat. Når du ved, hvad chefen vil opnå, har du et ednu bedre grundlag for at tilpasse dine argumenter til netop dét, og til at komme med tilbud, som går i samme retning”, siger André Babikian. 

 

Læs flere artikler om forhandlingsteknik og lønforhandling >


 

Få CA's gratis lønguide og få mere ud af lønforhandlingen

**Med min indsendelse af denne webform accepterer jeg, at CA kontakter mig telefonisk og/eller på e-mail med henblik på en dialog om CA's medlemsfordele, hvor der kan ske yderligere indsamling af personoplysninger. Jeg kan til hver en tid få indsigt i samt tilbagekalde mit samtykke og CA opbevarer data i maksimalt 3 år efter seneste interaktion, som beskrevet i CA's persondatapolitik. Ved afmelding, spørgsmål eller klager kontaktes CA's dataansvarlige: Kurt Wolf, persondata@ca.dk.

(*) Ja tak, jeg accepterer samtidig at CA sender mig e-mails med inspiration om karriere og studie-/arbejdsliv, invitationer til events og konkurrencer samt tilbud og rabatter fra CA og CA's samarbejdspartnere.

Brug CA Løntjek!

Med værktøjet CA Løntjek kan du sammenligne din løn og holde dig opdateret på lønniveauet for din stilling.

Decorative