Forhold der kan udskyde dagpengene

Når du første gang melder dig ledig, kan der være forhold som kan betyde, at du ikke får dagpenge fra første ledige dag.

Det skal du være opmærksom på som lønmodtager

Selvforskyldt ledighed og karantæne

Når du ophører med et arbejde, får du en effektiv karantæne på 111 timer, hvis du er selvforskyldt ledig. Effektiv karantæne betyder, at du ikke kan få dagpenge i de første 111 timer, hvor du ellers ville have fået en udbetaling.

Dette betyder blandt andet, at du skal stå tilmeldt som ledig på Jobnet i din karantæneperiode. Læs mere om selvforskyldt ledighed.

G-dage

Hvis du ikke er selvforskyldt ledig efter et arbejdsophør, skal din arbejdsgiver som hovedregel betale dig en godtgørelse for første og anden ledighedsdag (de såkaldte G-dage), hvis du har arbejdet mindst 74 timer inden for de sidste fire uger inden arbejdsophøret. 

Da det er en pligt for arbejdsgiveren at betale G-dage, må vi ikke udbetale dig dagpenge på de dage, hvor du har ret til G-dagsbetaling. Hvis din arbejdsgiver ikke betaler G-dagene senest 2 lønudbetalinger efter arbejdsophøret, kan vi hjælpe dig med at inddrive pengene. Læs mere om g-dage.

 

Det skal du være opmærksom på som selvstændig

Venteperiode på 3 uger efter ophør med selvstændig virksomhed

Du kan som hovedregel ikke få dagpenge i de første 3 uger, efter du er endelig ophørt med din selvstændige virksomhed, 

Hvis dit virksomhedsophør skyldes en konkurs, tvangsauktion eller betalingsstandsning, er venteperioden dog kun én uge. 

Ophører du via en tro - og love erklæring kan du ikke få dagpenge i 2 måneder, efter vi har modtaget din tro- og love erklæring, medmindre du inden da har sendt os et ophørsbevis. Venteperioden er dog altid mindst tre uger.

Her kan du læse mere om dagpengeret, når selvstændig virksomhed er endelig ophørt.

 

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har en aktivitet som anses som selvstændig virksomhed, kan du under visse betingelser beholde din dagpengeret, mens du driver virksomheden.

Det er dog meget vigtigt, at du kontakter os, så vi kan vurdere, om du opfylder betingelserne for at modtage supplerende dagpenge samtidig med at du har en selvstændige bibeskæftigelse.

Her kan du læse mere om selvstændig bibeskæftigelse.

 

Det skal du være opmærksom på som nyuddannet

Dagpenge efter en dag eller efter en måned

Som dimittend kan du først få dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning. Hvis du har været studiemedlem af en a-kasse i mindst 12 måneder inden du blev færdig med uddannelsen, kan du dog få dagpenge fra den første dag efter uddannelsen. 

Du kan dog først få dagpenge fra den dato, hvor du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Du kan læse mere om din dagpengeret som nyuddannet her

Selvforskyldt ledighed

Når du er færdig med uddannelsen, er du omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed. Det vil sige, at hvis du ophører med et arbejde, får du en effektiv karantæne på 111 timer, hvis du er selvforskyldt ledig.

Effektiv karantæne betyder, at du ikke kan få dagpenge i de første 111 timer, hvor du ellers ville have fået en udbetaling.

Bemærk: Du skal som nyuddannet være meget opmærksom, at reglerne om selvforskyldt ledighed også gælder, hvis du opsiger et studiearbejde, som du først fratræder efter, at du har afsluttet uddannelsen - uanset om du i den første måned efter afslutning af din uddannelse ikke er berettiget til dagpenge.

Supplerende dagpenge

Hvis du har et deltidsarbejde (fx fortsættelse af studiejob), har du mulighed for at få supplerende dagpenge, mens du er ledig. Har du et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, har du kun ret til supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver udfylder en frigørelsesattest. Det betyder, at han skal se bort fra dit opsigelsesvarsel, hvis du finder arbejde med en længere arbejdstid.

Vi skal have modtaget frigørelsesattesten senest fem uger efter den dag, du har ret til dagpenge og samtidig har været ansat.

Læs mere om deltidsarbejde og supplerende dagpenge