Fra ledelseskommunikation til lederkommunikation

Af fagchef Ruth Znaider, CfL Center for Ledelse

Ledelse og kommunikation hænger uløseligt sammen, ikke mindst den kommunikation der handler om nærmeste leders evne til at lede, synliggøre mål og retning samt skabe mening.

Virksomhederne er med andre ord prisgivet den første lederkommunikation, der finder sted i organisationen. Er mellemlederne ikke klædt tilstrækkeligt på, kan de nemlig heller ikke stå på mål for ledelsen. Ledelseskommunikationen begynder dog hos topledelsen. De har ansvaret for at afstikke mål og rammer og selv gå foran. Men det er først, når kommunikationen udkrystalliserer sig hos den enkelte leder, at det for alvor rykker.

Dette er så meget desto vigtigere i en tid, hvor medarbejderne til stadighed bliver pålagt nye restriktioner, der skal spares og arbejdes mere. Svaret her er ikke mere information oppefra, men at uddanne mellemlederne til at tolke, skabe mening og viden om det, der sker i virksomheden. Lederne skal helt banalt kunne anskueliggøre, hvor virksomheden skal hen, og hvordan den enkelte medarbejder finder indpas i denne ofte komplekse virkelighed. Dertil skal de give medarbejderne mulighed for selv at komme til orde og selv at fortælle de historier, der er. Først når alle lederne forstår og tager ejerskab for kommunikationsopgaven, bliver der skabt den lederkommunikation, der er så vigtig for både medarbejdere og virksomhed.

Fælles sprog og referenceramme

At uddanne virksomhedens ledere til at varetage kommunikationsopgaven handler både om værktøjer og kompetencer, men det handler nok så vigtigt om at skabe fælles sprog og referenceramme, så man tolker ud fra samme forudsætninger i de forskellige afdelinger, og så virksomhedens ledere kan samarbejde om kommunikationen og understøtte hinanden i opgaven.

Det er derfor vigtigt at skabe bevidsthed om kommunikationsopgaven, så den enkelte leder reflekterer over sin egen tilgang og praksis på området herunder struktur, kompetencer, virkemidler mv. Ledelseskommunikationen skal transformeres til lederkommunikation, hvor den enkelte leder udarbejder sin egen vision, strategi og personlige plan for hvordan, hvornår og hver meget, der skal kommunikeres i netop hans eller hendes område.

Specifik adfærd og kompetencer

Lederkommunikation er en disciplin, men det er også et ledelsesansvar. Den enkelte leder skal tage både virksomhedens opgave på sig og aktivt tage ejerskab for kommunikationsopgaven. Det kræver forståelse for såvel forretningen som for relevante ledelses- og kommunikationsværktøjer, og det kræver, at lederen træder i karakter, hvilket forudsætter indsigt i egne styrker, begrænsninger og intentioner.

Effektiv lederkommunikation er afgørende for virksomhedens evne til at realisere sine mål og for medarbejdernes motivation og trivsel. Samtidig styrker effektiv lederkommunikation lederens samlede oplevelse af at kunne håndtere ledelsesopgaven og have styr på hverdagen.