Full engagement 2: Spirituel energi

Af Bent Kock Nielsen, Implement Consulting Group

Dette er anden artikel i serien om Full Engagement, der handler om at tage ansvar for dig selv og dit eget liv. Sidst indledte vi med de generelle principper omkring Full Engagement, herunder de 4 energiformer, fysisk, følelsesmæssig, mental og spirituel energi. Denne gang sætter vi fokus på dimensionen 'spirituel energi'.

Det første gode spørgsmål her er, om livet kører med dig, eller om du kører med livet?

Ordet spiritualitet har i de senere år sneget sig ind i det danske sprog og optræder nu hyppigt i både artikler og bøger om moderne ledelse og personlig udvikling. Lad det være sagt med det samme: det har intet med religion at gøre i ordets bogstavelige forstand. Når vi taler om spirituel energi handler det helt konkret om at finde mening og retning.

Det moderne menneske er godt hjulpet med at tænke i mening. Hvis man kan se meningen med det man gør, er man motiveret, endda selvmotiveret. Omvendt kan man sige at hvis ting er meningsløse, er det meget svært at være motiveret. I Full Engagement arbejder vi med begrebet spirituel energi. Det er den energi , der er øverst placeret i energipyramiden og fremstår som fyrtårnet for vores egen udvikling.

Figur: Det personlige energisystemSpirituel energi dækker over den energi, der bliver frigjort, når man som individ finder ind til sine inderste værdier og definerer en klar og tydelig mening med livet. At forstå, hvorfor det er, vi står op om morgenen, og hvad det er, der driver os. Når vi ved det, bliver det så meget lettere at søge mere af det samme. Mere glæde, mere energi, mere engagement, mere entusiasme. Alle de følelser, som vi ved, giver os en boblende fornemmelse indvendig af at være i live, til stede og i flow .

Som mennesker er vi meningsdrevne, derfor er det vigtigt at have gjort sig tanker om, hvad vi vil med vores liv, og hvilke værdier vi ønsker at leve efter. Hvilke inderste værdier, der er vigtige for os i vores liv. Hvis ikke vi gør os de overvejelser, bliver vi alt for nemt ledt med af tilværelsens tilfældighed og når på et tidspunkt dertil, hvor vi ikke oplever at være herre over egen skæbne.

En bevidst tilgang til vores eget liv hjælper os, når vi skal træffe beslutninger om at gøre ting, der er gode for os selv. Det er når vi forstår og mærker på egen krop, hvorfor og hvordan turen hen i fitnesscenteret gør os godt, at vi får pakket tasken og kommer af sted. Og ikke bare den ene gang, men at vi får følelsen integreret så dybt i os selv, at vi kommer af sted flere gange om ugen og får gjort det til en vane, vi ikke kan undvære. Det sker, når vi har fundet en mening med det – enten i et ønske om at tabe vægt, at blive klar i hovedet eller at blive mere 'sprød' de rigtige steder. Hvis der er en mening, kommer motivationen af sig selv. Og sådan er det i alle livets forhold.

Når vi har fundet en mening – vores HVORFOR – kan vi bruge det som et lysende fyrtårn, der selv i den værste tåge står på sin forankrede plads og viser os den vej og retning, vi har valgt for os selv. Når vi kender meningen, er det langt nemmere at finde retning og navigere efter den rigtige kurs mod vores mål, drømme og visioner.

At finde sin egen vej

Man kan sammenligne det at navigere i livets forhold med at flyve et fly. Det sværeste er uden tvivl at flyve i dårligt vejr. Blandt piloter siger man, at der er tre ting, der kan slå en pilot ihjel: Vejr, vejr og vejr. Faktisk er det at flyve et fly i sig selv ikke særlig svært. De fleste mennesker vil være i stand til selv at flyve et mindre sportsfly i godt vejr ved højlys dag efter ganske få timers instruktion og træning. Og der er rigtig mange piloter derude, der kan flyve et fly i solskin. Den svære del af flyvningen er det, der hedder instrumentflyvning, altså at kunne flyve flyet uden at se ud ad vinduet. Det nytter ikke noget at se ud ad vinduet, hvis man befinder sig midt i et stort skysystem, hvor alt er gråt eller sort. Det eneste, der ikke hjælper, er faktisk at se ud ad vinduet og stole på sin hjerne eller følelsesmæssige intuition. Der er kun én vej gennem uvejret: at læse og forstå sine instrumenter og navigere herefter.

Hvad sker der med den pilot, som ikke kan læse de instrumenter, der skal hjælpe til for at bringe flyet sikkert gennem dårligt vejr? For den uerfarne pilot, der ikke er uddannet og trænet i instrumentflyvning, kan der ske enten det, at piloten ikke overlever, eller at piloten farer vild og ender et ukendt sted. Måske ender piloten et kendt sted, men hvor vedkommende ikke ønsker at være.

Så hvis du gerne vil leve et liv i overensstemmelse med dine værdier, ønsker og drømme, er det vigtigt, at du kender din kurs samt kan betjene de instrumenter, der skal bruges for at holde den kurs.

Dine instrumenter er din mening og dine energier. Både din fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle energi. Når du bruger dine instrumenter korrekt, vil du være i stand til at holde kursen i dit liv – også når du flyver ind i stormvejr.

Tidstyranni

Tid er en mangelvare i de fleste moderne menneskers liv. De fleste af os oplever at leve et liv, hvor tiden er delt i to. Den ene halvdel bruges på det arbejde, der skaffer os brød på bordet, betaler huslejen og i øvrigt også skaber en følelse af mening for mange. Den anden halvdel bruger vi typisk på relationer, på familien, på vennerne og på de øvrige mennesker, som forventer at få del i vores liv.

Da døgnet kun har 24 timer, opdager vi pludselig, at når arbejdet er gjort, familie og venner tilgodeset, og vi også lige skal nå at sove, så er døgnets timer hurtigt gået. Og ofte sidder vi tilbage med følelsen af, at den tid, vi kunne have ønsket at bruge på os selv, allerede er brugt. Der er ganske enkelt ikke timer nok i døgnet, og for de fleste af os bliver det at reflektere over livet noget, der sker under løbeturen, i bruseren eller i bilen til og fra arbejde. En flygtig tanke, der ikke bliver forfulgt, og som sjældent når helt i dybden, fordi vi så ofte bliver forstyrret og afbrudt af hverdagens krav.

Hvis du vil dig selv det bedste, skal du afsætte tid, hvor du i ro og mag kan tænke over dit liv og forfølge tankerne, så langt de rækker. Stil for eksempel dig selv spørgsmålet: Hvad er mine to stærkeste værdier?
Det er ikke et spørgsmål, du kan besvare på et øjeblik, men det er netop tanken, at det skal give dig anledning til at overveje dine valg, dine prioriteringer, dine grundopfattelser af dig selv, af din hverdag, af dine relationer og derfra få en fornemmelse af, om du lever i overensstemmelse med det, du betragter som dine stærkeste værdier.

Igennem de mange år, vi har arbejdet med personlig energi, har vi opdaget, at rigtig mange mennesker ikke er bevidste om deres personlige værdier. Dermed får vi ikke udnyttet en meget stærk motivationsfaktor i vores liv. Når vi som mennesker er meningsdrevne, er den stærkeste motivation for at handle følelsen af, at vi bruger vores energi på de rigtige mennesker og på de ting, der betyder mest for os. Denne følelse er funderet i den spirituelle dimension i energipyramiden. Hvis vi vil vågne op hver morgen med god energi, optimisme og engagement, skal vi kunne se meningen med det, vi gør.

Det er så nemt at falde i rutinefælden. Hvorfor vi gør det, vi gør – for det gjorde vi også i går. Pludselig er det onsdag igen, uden at vi har lagt mærke til, at der er gået endnu en uge af vores liv. Eller måske endnu værre: at det pludselig er nytårsaften igen, uden at vi rigtig har bemærket det år, der susede forbi.

Det er her, man kan tale om, at man ikke rigtig ”kan mærke sig selv”. Det er en smertefuld erkendelse af mangel på mening. For de fleste af os går dagen primært med at løse ”dag-til-dag”-opgaver og udøve brandslukning. Den almindelige, travle hverdag levner sjældent tid til, at vi beskæftiger os med den spirituelle energi dimension, selvom den er helt essentiel i forhold til alle de valg, vi træffer hver eneste dag. Hvis vi stillede os selv spørgsmålet: ”Lever jeg det liv, jeg gerne vil leve?” hver dag, ville vi have meget lettere ved at navigere i hverdagen. Men for mange vækker spørgsmålet ubehag, da svaret i mange tilfælde vil være nej. Og når vi først har erkendt, at vi ikke lever i overensstemmelse med vores drømme og værdier, er vi nødt til at handle – eller leve videre i noget, vi selv ved ikke er autentisk.

Når livet spænder ben

Indimellem bliver vi tvunget til at forholde os til vores liv, også selvom vi ikke har lyst til det. Det kan være en udefrakommende begivenhed, såsom en fyring, sygdom eller værre ting, der får os til at stoppe op og tænke over vores liv.

Folk, der har været i ubehagelige situationer, de ikke selv var herre over, finder ofte nye veje i deres liv, som bagefter viser sig at være langt mere farbare, frugtbare og tilfredsstillende. Og selvom vi er bange for forandring og trives godt med at vide, hvordan dagen ser ud i morgen, opnår vi den dybeste grad af tilfredsstillelse, når vi udsætter os selv for nye udfordringer, når vi vover, sætter livet lidt på spil og kaster os ud i nye oplevelser. Det er typisk efter sådanne livtag med os selv, at vi bliver mere opmærksomme, påskønner de gode ting i tilværelsen og de mennesker, der er omkring os.

Det er en af mekanismerne ved det personlige energisystem: Når der er træk (forbrug) nogle steder, for eksempel når vi er drænet for mental og følelsesmæssig energi , som vi vil være, hvis vi bliver udsat for noget ubehageligt, kan det give grobund for opblomstring og åbning andre steder.

Pludselig bliver vi opmærksomme på, hvad der egentlig er vigtigt, og hvad der betyder noget for os. Derved starter den spirituelle aktivitet, og derfor begynder vi at bruge spirituel energi , som igen får vores ”spirituelle muskler” til at vokse.

Vi bliver bedre til at leve efter, hvad der er vigtigt i vores liv. Og på samme tid restituerer vi de ”mentale og følelsesmæssige muskler”, som derved får større kapacitet, fordi de først har været brugt (drænet) og efterfølgende får lov til at hvile – den samme vekselvirkning mellem stress og restitution , som vi bruger, når vi træner vores fysiske muskler.

Det gode spørgsmål er, om det er nødvendigt at skulle igennem noget ubehageligt for at tænke og reflektere lidt over sit eget liv? Det burde det ikke være.

 1. Hvad er jeg god til?
 2. Hvad kan jeg lide at arbejde med?
 3. Hvad gør jeg, når andre godt kan lide det, jeg gør?
 4. Hvornår mærker jeg, at jeg er en god version af mig selv?

Disse og lignende spørgsmål kan være med til at identificere, hvilken mission du er på, eller mere klart: hvad ER din mission?

Den personlige mission

Nogle synes, det er lidt diffust at arbejde med en personlig mission. Sommetider kan det hjælpe at tage udgangspunkt i almindelige daglige situationer. Lad os tage et eksempel: Hvis du har børn eller forestiller dig, at du har børn: du kommer hjem fra arbejde en helt almindelig sen eftermiddag, og din søn/datter er på sit værelse med en kammerat. Du går forbi på gangen og passerer den åbne dør ind til værelset, lige idet dit barn siger: ”Min far/mor er …” 
Hvad håber du at høre dit barn sige?

Her ligger et godt input til din mission. Hvordan ønsker vi at blive oplevet af de mennesker, der betyder allermest for os? Du kan også lade dig inspirere af en situation fra arbejdet: Du går forbi på gangen uden for mødelokalet og overhører tilfældigvis to medarbejdere tale om dig. Hvad kunne du tænke dig, at de siger?

Lad os bruge et par linjer på at definere en mission. Det er svaret på HVORFOR ... Det er begrundelsen for, hvorfor vi er her. I en virksomheds tilfælde kan man sige, at missionen er virksomhedens eksistensberettigelse. Det samme kan med god vilje siges om os mennesker.

En mission kan være et stabilt centrum i vores liv, og den kan være et af de stærke pejlemærker, vi navigerer efter. Et fyrtårn, vi altid kan se, selv når tågebankerne vælter ind over vores udsyn. Man kan sige, at hvis vi har en mission, så har vi sandsynligvis mere at tilbyde vores omverden, herunder ikke mindst de vigtige mennesker i vores liv. Vi har måske også nogle flere håndtag at betjene, hvis tingene ikke går som planlagt.

De fleste kan sagtens klare sig uden en mission og komme igennem hverdagen alligevel. Der er i sagens natur rigtig mange mennesker, der går gennem livet uden at tænke dybere over de vigtige valg, der definerer deres eksistens, og selvom de tænker over dem, udmøntes det ikke nødvendigvis i en mission. Livet går alligevel sin gang, solen står op igen i morgen, og vi kommer gennem dagen, en ad gangen. Hvis vi bliver ramt af en skilsmisse, en fyring eller et dødsfald tæt på os, kan vi uden en mission risikere at befinde os i et uvejr uden at være i stand til at navigere og holde den kurs, der vil føre os på det spor, hvor vi ønsker at være. Og selvom vi såmænd nok skal overleve, kan vi godt fare vild eller ende et sted, hvor der ikke er godt for os at være.

Værdier

Når vi skal arbejde med det spirituelle energi niveau, handler det først og fremmest om refleksion. Om at give sig selv tid og rum til at reflektere over sine personlige værdier. Hvis vi vælger at prioritere refleksion med jævne mellemrum, vil vores inderste værdier blive mere tydelige og træde mere i karakter, og vi vil på sigt undgå at spilde vores energi og tid på ting uden mening. Vi vil endvidere være i stand til at navigere mere kurssikkert mod vores mål og ikke forfalde til kortsigtede løsninger, der enten ikke holder i længden eller fører os på afveje i forhold til vores mission.

Begrebet indre værdier er måske lidt abstrakt – og der kan være rigtig mange af dem. Måske kan følgende ord tjene som inspiration på din spirituelle rejse:

 • skønhed
 • pålidelighed
 • begejstring 
 • engagement
 • omsorg 
 • selvstændighed
 • helbred
 • troskab
 • tryghed
 • familie
 • præstation
 • forandring
 • ansvar
 • kreativitet
 • venskab
 • sjov
 • spænding
 • samarbejde
 • håb
 • ærlighed
 • kærlighed
 • romantik
 • retfærdighed
 • nærhed
 • risiko
 • udfordring
 • accept
 • fleksibilitet
 • berømmelse
 • selvværd
 • sikkerhed
 • passion
 • ydelse
 • tolerance
 • tid
 • magt
 • tradition
 • orden
 • formål
 • mådehold
 • stabilitet
 • opmærksomhed  

Prøv at bruge overskrifterne som inspiration til at formulere dine indre værdier i sætninger. Værdierne skal bruges i arbejdet med at definere en personlig mission.

Den spirituelle energi er som allerede beskrevet det øverste niveau i energipyramiden. Det er her, at blandt andet dine inderste værdier, formål, moral og etik er i spil. Dine inderste værdier afspejler det menneske, du gerne vil være, og det, du gerne vil stå for. Disse værdier er vigtige, da de er det ultimative kraftcenter for din identitet, klarhed og styrke. Hvis motivationen for dine aktiviteter kommer indefra og er forankret i dine værdier frem for dikteret af udefrakommende forhold, så afspejler det sig i din præstation.

En indre drivkraft kan ingen tage fra dig, og du vil opleve meget mere energi og engagement, når du vælger at leve i overensstemmelse med dine indre
værdier.