Gode råd fra HR om at søge graduatestillinger

Af Ask Blicher Møller, HR Coordinator hos Experian

Hvad er et graduateprogram, og hvordan fungerer det hos Experian?

Overordnet henvender et graduate program sig til dimittender og er en praktisk ”skoling” i at være på arbejdsmarkedet. På den måde kan det fungere som en mere glidende overgang fra studielivet til arbejdslivet, end dén mange dimittender oplever i mødet med deres første ”rigtige” arbejde.

Dermed ikke sagt, at man ikke får mulighed for at få ”beskidte fingre” som graduate. Der er ofte rig mulighed for ”hands on” erfaring med projekter og opgaver af enhver art, men dette er typisk under supervision, så der er en sikkerhedsline.

Som dimittend skal man også tænke på, at det at være graduate er en investering fra virksomhedens side, hvorfor man vil få nogle enestående muligheder for at lære virksomhedens struktur og kultur at kende. Mange tilbyder rotationsordninger, hvor man får mulighed for at sidde i forskellige afdelinger og prøve kræfter med forskellige typer opgaver eller særlige uddannelsesforløb.

Hos Experian A/S ser vi vores graduate-programmer som en god måde at få nye dimittender ud på arbejdsmarkedet på og give dem noget praktisk erfaring. Et graduate forløb hos Experian ender som regel i fastansættelse.

Experians graduate program forløber over to år, hvor der primært lægges vægt på praktisk erfaring under supervision kombineret med mere teoretisk betonet læring som e-læring og classroom sessions.

Vores graduates vil i løbet af de to år have mulighed for at rotere både internt og eksternt. De vil med andre ord både kunne rotere mellem afdelingerne på vores danske kontor og til vores internationale kontorer i for eksempel England, Frankrig eller Holland.

Hvad lægger I vægt på i folks ansøgninger?

Helt overordnet – og det gælder ikke blot for graduates - er det vigtigt, at kandidaten har læst stillingsopslaget grundigt igennem.

Dernæst, send altid en motiveret ansøgning sammen med dit CV. Det kan måske lyde banalt for nogle, men der er overraskende mange, der ikke gør det. Har du læst stillingsopslaget grundigt igennem, ved du også, hvilke kompetencer og kvalifikationer du skal fremhæve, og hvilke du skal udelade, både i dit cv og ansøgning. Gør det let for modtageren at se, hvorfor du passer til stillingen.

I Experian går vi op i det hele menneske, dvs. det er ikke nok, at man har de fornødne tekniske kvalifikationer, man skal også vise engagement og appetit på stillingen, samt passe godt ind i det team man måske vil komme til at blive en del af. På den måde er det ikke et spørgsmål om høje karakterer eller en helt bestemt uddannelse, men mere et spørgsmål om, at man som kandidat viser, at man ved, hvad man går ind til – det vil sige, at man har læst og forstået stillingsopslaget, at man er begejstret for muligheden og en god kemi mellem parterne.

Det kan være en fordel med en smule relevant erhvervserfaring, særligt i denne henseende, da det ofte betyder, at kandidaten har en større forståelse for den type opgaver og udfordringer, han eller hun vil møde og dermed et mere realistisk billede af stillingen.

Hvordan er rekrutteringsprocessen, hvilke trin skal man igennem fra ansøgning, samtale og ansættelse?

Hos Experian er graduate-programmerne internationalt koordineret, hvorfor der er udenlandske stakeholders. Det betyder i praksis, at man som kandidat potentielt vil blive indkaldt til to interviews. Ét interview, hvor man møder nogen fra det lokale team, man potentielt bliver en del af. Det andet interview er af mere teknisk art, her taler man med én af de internationale stakeholders, typisk en specialist indenfor området. Efter andet interview diskuterer alle involverede parter de udvalgte kandidater og bliver enige om, hvem man skal tilbyde stillingen.