Gode råd i projektarbejdet

Af Lars Ulrik Jeppesen

Gode råd i projektarbejdet

At komme succesfuldt igennem et projektarbejde handler ofte om:

 • At have det gode team omkring sig
 • At have en god projektleder –der både forstår projektet, men samtidig også forstår teamet og har teamforståelse
 • At der i lige så høj grad er styr på former, rammer og målsætninger.

De planlægningsmæssige aspekter

 • Sæt mål og rammer for projektet.
 • Arbejd med delmål for processen og mange milepæle.
 • Udarbejd en god plan – og arbejd generelt med planlægning, uddelegering og struktur gennem hele processen.
 • Hav til alle tider styr på projektets deadlines.
 • Hav styr på prioriteringer, uddelegeringer, afbrydelser og udskydelser.

De interpersonelle aspekter

 • Få en god projektleder: En person der fungerer godt sammen med andre mennesker, som forstår mennesker og har kendskab og viden til, hvordan der skal motiveres.
 • Sammensæt det gode hold: Vælg nogle personer, der er gode til at arbejde sammen, nogle der kender hinanden godt og sørg for en god forventningsafstemning til, hvordan samarbejdet skal være
 • Sørg for, at de fleste gode teamroller, hvis ikke alle, er repræsenteret i projektteamet: Idémand, opstarter, koordinator, analysator, organisator, kontaktskaber, specialist, afslutter og formidler.
 • Hav afklaret, hvordan det håndteres, når opgaver/uddelegeringer går i hårdknude, og der opstår konflikter mellem teamets medlemmer.