Gode råd når du giver kritik

Af Saskia Lawson-Gern, Væksthus for Ledelse

At give og få kritik er en kunst ikke alle mestrer. Især da kritik oftest opfattes negativt. Men sådan behøver det ikke at være. Det handler om at give konstruktiv kritik, der kan løse et problem eller en situation til det bedre

Før du giver kritik skal du gøre dig klart, hvad din intention med kritikken er. Gør det ubevidste bevidst: Hvad er dine motiver og drivkræfter for kritikken? Ved at gøre dette kan du bedre stå inde for det du siger og gør.

Skeln mellem intention og handling

  • Det kan ske at intentionen har været god, selvom handlingen har været kritikværdig.
  • Hvis du fornemmer en god intention, så fortæl vedkommende at du har lagt mærke til det.
  • Hovedpointen er at signalere accept – ”Jeg ser at du vil det gode”. Det er vigtigt at den anden føler sig forstået og anerkendt.

Og husk 2 plusser for hvert minus. For hver negativ ting du påpeger, så fremhæv 2 positive ting. Begynd altid med at sige noget positivt

Drop jagten på den skyldige

Når noget går galt starter jagten på den skyldige. Diskussionerne bliver hurtigt præget af anklager og forsvar. Det giver en samtale præget af afbrydelser og dårlig lytning. Hvis der derimod bliver talt om alle de involveredes bidrag til at problemet er opstået, skabes der derimod forståelse. Det skaber bedre grobund for at lære af situationen, og for en løsning af problemet.

Fortæl om egne følelser og reaktioner

Sårede følelser er ikke bare et biprodukt ved kritik og konflikt. Det er oftest sagens kerne. Du har måske en idé om at følelserne bør holdes uden for diskussionen. At holde sig til pointen. Men følelserne er selve pointen! Derfor er det vigtigt at tale om følelserne, hvis vi skal komme ud af konflikter. 

Kritikken skal bygge på 3 k’er:

  • Vær konkret. Gå i detaljer så modtageren helt præcist forstår hvad du taler om og ikke efterlades med spørgsmål som "hvad mener du?" eller "hvad så nu?". Læg gerne op til at den anden kan stille spørgsmål, men først  efter du har sagt, hvad du ønsker at sige. 
  • Vær konstruktiv, dvs. fremadrettet og fortæl, hvordan modtageren måske skulle forsøge at gøre næste gang - giv personen noget at arbejde frem imod, og ikke at se tilbage på.
  • Vær kærlig, dvs. vis sympati og interesse for modtageren.

Vær bevidst om hvad du siger og hvordan du siger det

Måden du kommunikerer på skal hænge sammen med indholdet af det du siger. Er det alvorligt, er du nødt til at være alvorlig. Er det en bagatel, kan en smilende kommentar i forbifarten være nok.

Brug ord som udtrykker hvad du faktisk mener, men vær opmærksom på ordenes effekt. Stærke ord kan have en voldsom effekt på modtageren. Lad ordvalget udtrykke det, som du ønsker at fortælle.

Observer effekten af din kritik

Lyt til og anerkend den andens reaktion på din kritik, og brug det som pejling i den videre samtale. Prøv ikke at blive så optaget af din egen intention, at du glemmer at observere, hvad der sker med den person du giver kritik. Prøv at forstå hvordan det du siger opfattes, ved at observere den andens svar.

Kilde: ledernett.no


Læs flere artikler om ledelse >

Decorative

Saskia Lawson-Gern